Scene4-Internal Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Pakorn Preechaphong | interview by Janine Yasovant | Scene4 Magazine | March 2017 |  www.scene4.com

จานีน ยโสวันต

ดอกไม้หลากหลายชนิดและการจัดดอกไม้สามารถแสดงถึงความโดดเด่นของ
ประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ดอกไม้ถูกนำไปใช้อย่าง
เฉพาะเจาะจงและเน้นเป็นพิเศษเพื่อตกแต่งงานอีเวนท์ต่างๆ เช่นพิธีการที่จัดไว้
อย่างเป็นทางการและพิธีการแบบพื้นบ้าน

Pakorn-31-cr

ลองพิจารณาเรื่องนี้...
เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานจากสภาหอการค้าไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคน
ไทย รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่าคนไทยบริโภคข้าวน้อยลง
ทั้งๆที่ตามข้อเท็จจริงแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกข้าว
เป็นอันดับต้นๆ
เหตุผลข้อหนึ่งบอกว่าทำไมการบริโภคข้าวของคนไทยลดลง อาจมาจากการ

เร่งรีบไปทำงานในตอนเช้าตรู่ การรับประทานอาหารแบบตะวันตกในชั่วโมงรีบด่วน
เพราะไม่มีเวลาปรุงอาหาร และดูเหมือนว่าจะทำแบบนั้นระหว่างเวลาพักผ่อนด้วย
เช่นกัน

ในทางตรงกันข้าม…
จำนวนของการนำเข้าดอกไม้จากทวีปยุโรปกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว มีเทศกาลดอกไม้ในหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย
เช่นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย บุรีรัมย์ ทิวลิปเป็นดอกไม้นำเข้าที่เป็นที่นิยมมาก
ในช่วงเวลาเทศกาลที่จัดเป็นเวลาสั้นๆ   การนำเข้าและดูแลดอกไม้ในระหว่าง
เทศกาลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าสามสิบล้านบาท (ประมาณเกือบหนึ่งล้าน
เหรียญสหรัฐ) ที่จะเห็นดอกทิวลิปอยู่ในแปลงดอกไม้ แต่อีกหลายคนรวมไปถึง
ภาครัฐต่างเห็นว่าคุ้มค่าในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และยังให้ความพึงพอใจกับ
ชาวไทยที่รักชอบดอกไม้เมืองหนาวที่ไม่สามารถปลูกในประเทศไทยได้เนื่องจาก
ภูมิอากาศอยู่เขตร้อนชื้น

ความแตกต่างนั้นเห็นได้ชัดมาก...
ผู้คนบริโภคข้าวหนึ่งในสินค้าประเภทอาหารที่ส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับแรกๆ
น้อยลงแต่กลับซื้อหาดอกไม้ที่ทั้งนำเข้าและส่งออกมากกว่าเดิม

พูดถึงเรื่องดอกกล้วยไม้...
เมื่อปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559) ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายส่งออกกล้วยไม้เขตร้อน
ชื้นเป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และกลายเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้อันดับ
สูงสุดของโลก และยังโชคดีอีกว่าประเทศไทยสามารถส่งออกดอกไม้เมืองหนาว
เช่นดอกกุหลาบ เบญจมาศ เยอบีร่า ลิลลี่ และแกลดิโอลัสไปยังหลายประเทศ
ส่วนเรื่องของความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ไทยมีความได้เปรียบในการส่งดอก
กล้วยไม้ไปยังประเทศ อินโดนิเซียและญี่ปุ่น (ประเทศไทยอยู่ตำแหน่งที่สามของ
โลกที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ในปีนั้นรองจากสหรัฐอเมริกา) และประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งที่สองของประเทศที่นำเข้าดอกกล้วยไม้จากประเทศ
ไทยมากที่สุดในปีพ.ศ. 2559

สำหรับเรื่องราวในฉบับนี้...
ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แนะนำคุณปกรณ์ ปรีชาพงษ์ บุคคลรุ่นใหม่ที่เป็นนักจัด
ดอกไม้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยหลายปีมาแล้ว เขาอยู่ในทีมของนัก
จัดดอกไม้และนักจัดสวนที่ตกแต่งสวนประเทศเบลเยี่ยมในบริเวณสวนราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้รับการดูแลโดยสวนราชพฤกษ์ตลอดมา

ต่อจากนี้ไปเป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: กรุณาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณและงานในฐานะที่เป็นนักจัดดอกไม้

PP2

ปกรณ์: ผมเกิดที่จังหวัดระนองทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นบุตรชายคนที่สอง
จากพี่น้องทั้งหมดสี่คน ตอนที่ผมเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา มีสองวิชาที่ผมชอบ
มากที่สุดคือวิชาเกษตรและวิชาศิลปะ ผมมีความตั้งใจที่จะศึกษาในคณะ
เกษตรศาสตร์หรือคณะมัณฑนศิลป์ในมหาวิทยาลัยถ้าผมผ่านการสอบเข้าเรียน
ของมหาวิทยาลัย แต่ว่าผลการสอบของผมไม่ค่อยดีนักเลยหันไปศึกษาที่คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงแม้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์จะไม่ใช่วิชาที่ผม
ชอบแต่ว่ามหาวิทยาลัยในตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่คณะที่ผมสามารถสมัครเรียนได้

หลังจากที่เรียนจบผมไม่ได้ทำงานตามสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าผม
สนใจในการเรียนจัดดอกไม้มากกว่า ผมไปเรียนในคอร์สสั้นๆ ที่สอนโดยคุณกีรติ
ชนา นักเขียนที่มีชื่อเสียงและนักจัดดอกไม้มืออาชีพ สำหรับชีวิตการทำงานของ
ผมนั้นก็ทำงานจัดดอกไม้เป็นหลักร่วมกับเพื่อนๆ ที่เคยเรียนอยู่ในชั้นเรียนจัด
ดอกไม้คอร์สเดียวกัน พวกเราทำงานกันแบบฟรีแลนซ์ที่เดินทางไปจัดตกแต่ง
สถานที่ด้วยดอกไม้ จากนั้นพวกเราจึงตัดสินใจเปิดร้านรับจัดดอกไม้ในระยะเวลา
ช่วงหนึ่ง เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ดีและความเบื่อหน่าย
ในเรื่องการดูแลจัดการจึงปิดร้านเป็นการถาวร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนและผมยังคง
รับงานจัดดอกไม้ที่งานแต่งงาน งานศพ งานจัดเลี้ยงและงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ต่างๆ

PP60-cr

ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานอีเวนท์ที่มีความสำคัญระดับชาติกับบุคคลที่สำคัญสอง
ท่านคือคุณเผ่าทอง ทองเจือ และคุณศักดิ์ชัย กาย ที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร
Lips ทั้งสองท่านให้แรงบันดาลใจกับผมเป็นอย่างมากและทำให้ผมมีมุมมองกว้าง
ขึ้นในเรื่องการจัดดอกไม้

จานีน: นอกจากเรื่องการจัดดอกไม้แล้วคุณทำอะไรอีกบ้าง

PP30-cr

ปกรณ์: นอกเหนือไปจากการจัดดอกไม้ไนงานอีเวนท์หรือนิทรรศการต่างๆ ผม
มักจะจะดอกไม้ในหลายๆ รูปแบบ ถ่ายภาพเก็บไว้แล้วโพสต์ลงในหน้าเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรมของผมเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าผมทำอะไรอยู่ จัดดอกไม้ใบริเวณ
บ้านและสวนของตัวเองเพื่อเสนอไอเดียให้กับผู้ที่อยากตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วที่ผมเลือกภาพการจัดดอกไม้บางภาพและขายที่เว็บ
Shutterstock ในชื่อ Pakorn Preechaphong

013-cr

ตอนที่ยังเป็นเด็กผมชอบปลูกดอกไม้และต้นไม้ คุณยายของผมเป็นเกษตรกร นี่
อาจจะเป็นลักษณะที่ผมได้มาจากคุณยาย ตอนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
และเดินทางเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเป็นเวลาที่ผมค่อนข้างจะห่าง
เหินจากการจัดสวนเพราะว่าต้องอยู่ที่หอพักซึ่งมีพื้นที่เล็กมาก ความชอบในการ
ปลูกต้นไม้ยังคงแน่วแน่แต่ผมต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและ
เทคนิคการจัดสวน

004-cr

จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนการจัดสวนให้ละเอียดมากกว่าเดิมมาจาก
งานจัดดอกไม้ที่ผมได้ทำมาก่อน ผมไปทำงานร่วมกับคุณศักดิ์ชัย กายในเรื่องการ
จัดดอกไม้ งานที่ต้องไปทำนั้นครอบคลุมไปถึงการจัดดอกไม้และการจัดสวน หนึ่ง
ในผลงานที่ดีที่สุดที่ทีมและผมเคยทำคืองานจัดสวนประเทศเบลเยี่ยมที่สวนราช
พฤกษ์ในปีพ.ศ. 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในตอนนั้นเราได้รับรางวัลการจัดสวน
ยอดเยี่ยม

จานีน: ปัจจุบันนี้คุณทำอะไรมากที่สุดการจัดสวนหรือการจัดดอกไม้

006-cr

ปกรณ์: ผมไม่ค่อยมีโอกาสในการจัดสวนเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทำในตอนนี้คือการ
จัดดอกไม้มากกว่า ขอบอกตามตรงว่าการจัดสวนนั้นมีความยากกว่าการจัดดอกไม้
และผมรู้สึกว่าผมยังมีหลายสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อที่จะมีความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพนี้

ที่จริงแล้วผมพยายามฝึกฝนเรื่องการจัดสวนอย่างจริงจังกับสวนที่บ้านในจังหวัด
ระนองเมื่อตอนที่ผมรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพ หลังจากย้ายกลับมา
บ้านผมรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิมกับการปลูกต้นไม้และจัดสวนในเวลาเดียวกัน
ความรู้สึกนี้เคยหายไปตอนที่ยังอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ

แนวทางการปลูกดอกไม้และการจัดสวนที่ผมชอบที่สุดคือการจัดสวนแบบอังกฤษ
ผมพยายามที่จะทำซ้ำและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของ
ประเทศไทย ผมอ่านหนังสือและนิตยสารหลายเล่มจากไทยและต่างประเทศและ
หาข้อมูลที่แก้ไขปรับปรุงผ่านทางสื่อดิจิทัลจากอินเตอร์เน็ต

PP10-crl

คุณสามารถเห็นได้ว่าผมมีความสุขกับชีวิตในตอนนี้ ผมรักการจัดดอกไม้และการ
จัดสวนอย่างเท่าเทียมกัน ผมคิดอยู่เสมอว่าทั้งสองอย่างสามารถใช้ร่วมกันเป็น
อย่างดีได้อย่างไรบ้าง ตอนแรกเราทำการปลูกต้นไม้และดอกไม้ในสวน จากนั้นเรา
สามารถใช้ดอกไม้ที่ปลูกไปจัดดอกไม้ในรูปแบบใดก็ตามที่เราสามารถคิดขึ้นมาได้
ตามแต่จินตนาการของเรา

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2017 Janine Yasovant
©2017 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

March 2017

Volume 17 Issue 10

SECTIONS:: Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Special Issues | Blogs COLUMNS:: Bettencourt | Meiselman | Thomas | Jones | Marcott | Walsh | Alenier | :::::::::::: INFORMATION:: Masthead | Subscribe | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links CONNECTIONS:: Contact Us | Contacts&Links | Comments | Advertising | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share:

Email

fb  


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2017 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc. All rights reserved. Now in our 17th year of publication with Worldwide Readership in 127 countries and comprehensive archives of over 10,000 web pages (50,000 print pages).
 

Time-0716
Scientific American - www.scene4.com
Penguin Books-USA www.scene4.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
HollywoodRed-1