Sc4logo-nv5-dk-ccw-377
Komson Pumpanya - Arts of Thailand | Janine Yasovant | Scene4 Magazine February 2015  www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

อินไซท์ 

February 2015

ในเดือนแห่งความรัก ดิฉันอยากจะเปิดเผยมุมมองความคิดเห็นจากศิลปินหนุ่มที่
น่าสนใจคนหนึ่ง คุณคมสันต์ ปุมปัญญา คุณคมสันต์อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และ
ทำงานให้กับองค์กรหนึ่งเพื่อแสดงถึงความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดิฉัน
ขอกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นสักเล็กน้อย มีผู้สนับสนุนทางการเงินหลายรายที่มีความรักใน
งานศิลปะ เช่นบริษัทนาชากาแฟ ที่ได้รับรางวัล “ดีที่สุดในเอเชีย” ในด้านคุณภาพ
กาแฟที่งานประชุมประจำปีของสมาคมกาแฟนานาชาติที่จัดขึ้นที่ลองบีช แคลิฟอร์เนีย
ในปีพ.ศ. 2550 คุณปรีชาและคุณวรนันท์ ผ่องเจริญกุล เจ้าของนาชากาแฟได้จัดตั้ง
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้ว มีการจัดงาน The Nacha
Artist Art International Symposium ในจังหวัดเชียงใหม่และจัดงานศิลปะร่วมสมัยที่
ไร่กาแฟนาชา ดอยเทพเสด็จ นอกจากนี้ที่นาชาเรสซิเดนซ์ (Nacha Residence) ยัง
ได้จัดงาน The first art exhibition เพื่อศิลปินจากต่างประเทศเช่นในเอเชีย อเมริกา
และยุโรปที่มาพูดคุยอภิปรายกันในเรื่องศิลปะท้องถิ่นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขง ด้วย
ความร่วมมือจากศิลปินไทยและต่างประเทศ ศิลปินไทยหลายท่านไปศึกษาดูงานและ
ทำเวิร์คช็อปที่ต่างประเทศหลายครั้ง ดิฉันพบกับคุณคมสันต์ครั้งแรกที่นาชาเรสซิเดนซ์
ในเวลานั้นคุณคมสันต์สร้างภาพคนโดยใช้เมล็ดกาแฟ และยังได้พูดคุยกันถึงเรื่อง
ภาพเขียนนู้ดที่งานนิทรรศการเมื่อนานมาแล้วที่โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ตอนนั้นดิฉันเห็นภาพวาดแต่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้วาด ในครั้งนี้ดิฉันเชิญคุณคมสันต์
มาเพื่อขอสัมภาษณ์

 

Komson6-cr

 

จานีน: กรุณาเล่าประสบการณ์ของคุณในฐานะที่เป็นศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และเป็น
ผู้ดูแลห้องแสดงภาพและเวิร์คช็อปศิลปินไทยและต่างประเทศ

 

คมสันต์: ในความคิดของผมจังหวัดเชียงใหม่นั้นมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมและประเพณี มีผู้
จัดตั้งสถาบันการศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ นี่เป็น
เหตุผลว่าทำไมผมเลือกที่จะเรียนศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งนี้น่าอยู่มีการ
แลกเปลี่ยนทางศิลปะเกิดขึ้นเป็นประจำ งานนิทรรศการศิลปะและเวิร์คช็อปสามารถพบ
เห็นได้ตลอดทั้งปี สิ่งนี้เป็นประโยชน์จริงๆต่อทุกคนรวมทั้งกลุ่มศิลปิน นักเรียนศิลปะ
และแม้กระทั่งตัวผมเอง

 

ผมและเพื่อนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจจะจัดตั้งองค์กรด้านศิลปะขนาดเล็ก
ขึ้นมาแห่งหนึ่ง พวกเราได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทนาชากาแฟซึ่งใจกว้างและชื่น
ชอบศิลปะมาก องค์กรของเราจัดกิจกรรมหลายอย่างเช่นนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมการ
กุศลเพื่องานศิลปะและทำเวิร์คช็อปงานศิลปะกับศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเวิร์คช็อปแต่ละครั้งจะเสริมความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ฉัน
มิตรระหว่างกลุ่มศิลปินเพื่อให้มีการติดต่อกันที่ดีกว่าในประเทศไทยและต่างประเทศ
ในบางโอกาสผมเข้าร่วมงานเวิร์คช็อปศิลปะในหลายๆ ประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่นและ
อินเดีย ทำให้มุมมองของผมกว้างออกไปอีกมากและผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกครั้ง

 

หลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองว่าผมได้ทำหลายๆสิ่งที่น่าอัศจรรย์ หนึ่งใน
นั้นคือการจัดงานเวิร์คช็อปในประเทศพม่า เราใช้ศิลปะเพื่อช่วยในการบำบัดเด็กที่เป็น
ออทิสติกและสอนให้เด็กรู้จักใช้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ผมทำงานร่วมกับ
สถานทูตไทยในประเทศพม่าและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผดุงศักดิ์ คชสำโรง เราได้จัดงานเวิร์คช็อปศิลปะสองครั้งในปีเดียวกัน นี่เป็นโครงการที่
ยังคงดำเนินการอยู่ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

 

จานีน: ดิฉันอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับภาพนู้ดว่าอะไรที่ทำให้คุณพึงพอใจกับงานศิลปะ
ประเภทนี้

 

K8.-crjpg

 

คมสันต์: งานเขียนภาพนู้ดเป็นรูปแบบงานที่ผมสนใจตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาศิลปะ ผม
ประยุกต์เทคนิคทางศิลปะหลายๆอย่างเพื่อให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ สำหรับการวาด
ภาพนู้ดแล้วผมมักจะใช้มุมมองของตัวเองหรือเน้นสรีระของสตรีเป็นบางส่วน มีความ
ท้าทายตรงที่ว่าถ้านางแบบขยับท่าทางเพียงเล็กน้อย องค์ประกอบและอารมณ์
ของภาพวาดก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมด บางครั้งผมพยายามเปรียบเทียบดอกไม้กับผู้หญิง
ผมพบว่าผู้หญิงมีความงามที่แตกต่างกันออกไปในลักษณะเดียวกับรูปร่าง กลิ่น และสี
ของดอกไม้

 

K9-cr

 

จานีน: อะไรคือสิ่งที่คุณได้ทราบเกี่ยวกับศิลปะสื่อผสมที่คุณได้เคยทำมาก่อน

 

คมสันต์: จากประสบการณ์ในช่วงออกภาคสนามในหลายๆ ประเทศและศึกษาศิลปะ
จากทั่วโลก ผมเชื่อว่าศิลปะในประเทศไทยกำลังพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและงาน
ศิลปะบางชิ้นนั้นมีคุณค่าเทียบเคียงกับศิลปะตะวันตกได้ ครั้งหนึ่งผมและเพื่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่ใช้เมล็ดกาแฟลงในผลงานและจัดงานที่นาชาเรสซิเดนซ์ พวกเรา
ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและคนทั่วไป นั่นเป็นตอนที่ผมใส่เมล็ดกาแฟ
ลงในผลงานภาพนู้ด แนวคิดหลักคือการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยผ่าน
ภาพของผู้หญิง เราได้เห็นการจัดท่าทางที่แปลกและไม่เป็นธรรมชาติ แนวคิดอันนี้ใช้
การได้ดีกับสีเมล็ดกาแฟที่มีความหม่นหมองและหนักหน่วง

 

Komson3-(1-cr)

 

จานีน: กรุณาเล่าเรื่องราวส่วนตัว รางวัลที่คุณได้รับและผลงานที่คุณรู้สึกภูมิใจ

 

K11-cr

 

คมสันต์: ผมเกิดที่จังหวัดแพร่ เท่าที่ผมจำได้ตอนที่ผมยังเด็กผมมีความสนใจและรัก
ในการสร้างงานศิลปะ ผมเริ่มเรียนศิลปะอย่างจริงจังเมื่อตอนที่ผมสมัครเรียนที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่จนได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต่อมาผมไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ได้รับ ปริญญาตรี ตลอดทั้งชีวิตผมไม่เคยอยากจะทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานศิลปะ
ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สิ่งนี้เป็นศิริมงคลสำหรับชีวิตของผมจริงๆ

 

ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าศิลปะเป็นยารักษาโรคที่มหัศจรรย์สำหรับ
มนุษย์ ถ้าคุณลองสังเกตให้ดีจะเห็นว่าศิลปะมีบทบาทสำคัญในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
 ศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามในการแสวงหาความสุขให้กับผู้คน

 

 

อาหารสำหรับเดือนแห่งความรัก

 

ถ้าคุณมีโอกาสมาเยี่ยมเชียงใหม่ในช่วงเดือนแห่งความรัก อาหารที่ดิฉันอยากจะ
แนะนำก็คือ “ข้าวซอย” เป็นอาหารไทยภาคเหนือผสมกับอาหารพม่า อาหารชนิดนี้เป็น
ที่นิยมและหารับประทานได้ง่ายในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ร้านเล็กๆข้างทางไปจนถึง
ภัตตาคารหรูหราราคาแพงในโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า ข้าวซอยเหมาะที่จะ
รับประทานในเวลากลางวันแต่คุณสามารถทานในเวลาใดก็ได้ ขั้นตอนการปรุงก็ไม่
ยุ่งยากเท่าใดนัก

 

Khaw-Soi1-cr

 

ขั้นแรกบะหมี่ไข่เส้นแบนหรือเส้นข้าวซอยสามารถทำเตรียมไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ไป
ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต เส้นข้าวซอยที่เราทำเองนั้นเรียกว่าเส้นสดหรือบะหมี่ไข่สด
นั้นทำมาจากแป้งข้าวสาลีและไข่ไก่ วิธีทำเส้นบะหมี่ไข่สดก็คือผสมแป้งข้าวสาลีและ
ไข่ไก่กับน้ำและนวดแป้งเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาทีด้วยมือและลูกกลิ้งไม้ จนกระทั่ง
แป้งจัดตัวเป็นก้อนกลมได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจึงหั่นแป้งออกเป็นชิ้นๆด้วยมีดและ
อุปกรณ์อื่นๆเพื่อทำเส้น เส้นข้าวซอยส่วนมากจะนำไปต้มแต่บางส่วนก็จะนำไปทอดใน
กระทะที่มีน้ำมันพืชเพื่อทำเส้นข้าวซอยกรอบไว้โรยหน้าข้าวซอย

 

ขั้นตอนที่สองน้ำซุปข้าวซอยทำมาจากน้ำกะทิและสมุนไพรต่างๆ เช่นพริก กระเทียม
พริกไทย ขิงสับ หอมแดง เมล็ดผักชี กะปิ และเกลืออีกเล็กน้อย โขลกส่วนผสม
ทั้งหมดจนกระทั่งเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน นี่เป็นสูตรพื้นฐานและดั้งเดิมของ
เครื่องแกงล้านนา ต่อมาให้ผสมเครื่องแกงอินเดียและเครื่องแกงล้านนาในอัตราส่วน 1
ต่อ 3 พร้อมทั้งเครื่องเทศต่างๆ เช่น ยี่หร่า มาซาลาเพื่อเพิ่มรสชาด (เครื่องแกงอินเดีย
สามารถซื้อหาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ต) ใส่ขมิ้นในน้ำซุปทำให้เป็นสีเหลือง การทำน้ำซุป
ข้าวซอยให้ผสมเครื่องปรุงต่างๆกับน้ำหัวกะทิคั้นสดลงในหม้อก่อนจนกระทั่งมีกลิ่น
หอมดีแล้วจึงเติมเนื้อไก่หรือเนื้อลงในหม้อเดียวกันแล้วอุ่นส่วนผสมทั้งหมดเป็นเวลา
ประมาณ 20 นาที ปรุงรสอาหารด้วยน้ำปลาหรือซีอิ้วขาว และน้ำตาลทรายแดงแล้วคน
ส่วนผสมทั้งหมดในหม้อจนสุกพอดี

 

สุดท้ายให้เทน้ำซุปข้าวซอยลงในถ้วยที่มีเส้นข้าวซอยเราจะใส่เส้นข้าวซอยกรอบและ
โรยผักชีลงบนหน้าข้าวซอย นอกเหนือจากนี้มะนาว ผักกาดดองและหอมแดงซอยเป็น
เครื่องเคียงที่ทานพร้อมกับข้าวซอยได้ดี

ถ้าใครอยากจะทานเผ็ดเป็นพิเศษก็สามารถสั่งถ้วยพริกแห้งซึ่งทำมาจากพริกแห้งป่น
ผสมกับน้ำมันพืช

 

Fruiturday

 

สำหรับผู้ที่ชอบเดินไปตามถนนนิมมานเหมินทร์ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ถ้าคุณ
ไม่ได้เป็นนักดื่มหรือมีเด็กเล็กมาด้วยดิฉันแนะนำให้ลองแวะไปที่ร้าน Fruiturday ที่อยู่
ใกล้ๆ กับถนนนิมมานเหมินทร์ซอย 15 เพื่อทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณสามารถสั่ง
เครื่องดื่มจากผลไม้ตามฤดูกาล สมูทตี้ส์ ไอศกรีมผลไม้และข้าวเหนียวมะม่วงได้ ร้านนี้
เปิดเวลาตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มทุกวัน

 

DSC00110-cr

 

สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนนะคะ 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2015 Janine Yasovant
©2015 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4logo-nv5-dk

®

February 2015

 

Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

Translate Page

 

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2015 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 126 Countries and comprehensive archives of 8500 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine