Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
cover-cr

ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ
ศิลปะก็คือชีวิตของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จานีน ยโสวันต์

img01-cr

นเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ดิฉันได้รับของขวัญจากมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพราะว่าดิฉันเป็นหนึ่งในผู้รายงานข่าวที่ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการเพื่อฉลอง
ครบรอบ 75 ปี และเป็นงานนิทรรศการหมุนเวียนครั้งแรกของศิลปินแห่งชาติ

อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่ Scene4 เลขาคนหนึ่งของมูลนิธิพูดถึงคนที่ส่งของขวัญ
มาให้ดิฉัน เป็นไปรษณียบัตรสวยงามจากศิลปินที่มีชื่อว่าชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจที่
ทำงานให้กับมูลนิธิ ภาพเหมือนของคุณชูศิษฐ์มีความสวยงามมาก ดิฉันขอแนะนำ
ผลงานของคุณชูศิษฐ์ให้ทุกท่านได้ดูอย่างมีความสุข

จากนี้ไปเป็นบทสัมภาษณ์

img02-cr

จานีน: อยากให้คุณพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ

ชูศิษฐ์: สำหรับผม ศิลปะก็คือชีวิตของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผมเติบโตมา
พร้อมกับสิ่งๆนี้ ทุกฝีก้าวของการทำงานจึงเป็นเสมือนลมหายใจเข้าออกที่กำลัง
เดินทางจากวันนี้ไปวันพรุ่งนี้ ผมชอบศึกษาหาความรู้ ชอบความลึกซึ้งในการ
ทำงานของศิลปะทุกๆแขนง ผมเชื่อว่าการทำงานศิลปะด้วยความรักและศรัทธา
ความจริงใจ ความมุ่งมั่น จะสามารถทำให้ผลงานศิลปะนั้นเป็นชิ้นเอกและสามารถ
ฉายแสงเปล่งประกายออกมาได้ด้วยตนเอง เหมือนการทำงานใดๆที่ซึมลึกเข้าถึง
กระดูกด้วยจิตวิญญาณของศิลปินผู้นั้นแล้ว ผลงานจึงจะไร้ซึ่งคำอธิบาย  ผมว่าสิ่ง
นี้แหละคือคุณค่าที่ทุกท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเสมือนเพลงคลาสสิค
ชั้นนำของโลกที่ไม่มีเนื้อร้องแต่ท่วงทำนองสามารถสะกดคุณให้สะเทือนใจได้

img03-cr

ผมชอบการวาดภาพพอร์ทเทรต ฟิกเกอร์เรทีฟ  ภาพเหมือนที่มากกว่าความ
เหมือน ผมเชื่อว่าผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีชนั้นสามารถสะท้อนเรื่องราวของชีวิต
ความรักความผูกพัน ความศรัทธา ความลึกซึ้ง ที่นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการ
ถ่ายทอดได้ การที่ได้เติบโตมาในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีรากเหง้าของ
ศิลปวัฒนธรรม พุทธปรัชญา วรรณคดี บทเพลง และ กวีนิพนธ์ ต่างๆ ล้วนเป็นแรง
บันดาลใจที่แฝงไว้อยู่ในผลงานศิลปะของผมเสมอ ผมรู้สึกโชคดีที่เกิดมาใน
ดินแดนพุทธศาสนา ประเทศที่ผู้คนมีรอยยิ้มมีความรักความศรัทธา ผมรักและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดังจะเห็นจากการ
ทำงานวาดพระบรมรูปด้วยใจรักอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าค่อนชีวิตของการ
ทำงานศิลปะของผม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งสองพระองค์ทรงเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผมด้วย
กระแสพระราชดำรัสต่างๆ เรื่องความเพียร การทำงาน การสร้างความดี คุณธรรม
ในการใช้ชีวิต เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ผมตั้งใจทำงานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วย
ความสำเร็จมาจนถึงวันนี้

img04-cr

อีกทั้งพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ แนะนำแนวทางในการทำงาน
ศิลปะของผม ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวเดินการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในระดับสากล ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียนกับครูบาอาจารย์เก่งๆ ผู้มี
ประสบการณ์และความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าไปกราบอาจารย์
จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ศิลปินแห่งชาติ) พร้อมทั้งนำผลงานเข้าไปกราบขอ
คำแนะนำในการวาดพระบรมรูปและภาพเหมือน ท่านได้มอบความรู้และให้
คำแนะนำ ในเรื่องมิติของความงาม การถ่ายทอดการใช้สี ความละเอียดละออ
ความปราณีต ความมีชิวิต อย่างผู้ที่มีความรู้แตกฉานมีพรสวรรค์สูงสุดอย่างที่
ศิลปินชั้นเยี่ยมของโลกจะพึงสร้าง ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างสรรค์เรียนรู้
ในการทำงานศิลปะเสมอมา เมื่อมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อด้านศิลปะที่
ต่างประเทศ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการทำงานศิลปะที่สำคัญในช่วงชีวิต
ของผม ผมได้มีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์ชั้นนำได้เห็นผลงานมาสเตอร์พีชของ
ศิลปินระดับโลก ผมชอบผลงานศิลปะที่มีรากเหง้ามีประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ทำให้ผมโฟกัสไปที่การเรียนรู้การทำงานอย่างโอลด์มาสเตอร์ อีกทั้งได้รับ
คำแนะนำจาก อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ)เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไป
แสดงงานกลุ่มศิลปินแห่งชาติที่อเมริกา ว่าอยากให้ศึกษาผลงานของจิตรกร ชาว
ดัตช์ ชื่อ แรมบรันต์ (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ
สำคัญให้ผมเดินทางไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขา จิตรกรรมที่ New York
Academy of Art นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาการทำงานแนว
อคาเดมิคเข้มข้น การเรียนอนาโตมี การสืบค้นโอลด์มาสเตอร์เทคนิคและได้เข้าไป
รีเสริทผลงานศิลปินชั้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่าง The Metropolitan
Museum of Art ตลอดจนได้ศึกษากับ exceptional instructors และ ศิลปินชั้น
เยี่ยมที่ต่างประเทศหลายต่อหลายท่าน ได้รับคำแนะนำให้มุมมองแนวความคิด
เรียนรู้อุดมการณ์การทำงานที่เข้มแข็งอย่างศิลปินอาชีพ ที่นครนิวยอร์คเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางแห่งศิลปะของโลก ณ ปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเส้นทางการทำงาน
ศิลปะของผมที่หลอมรวมจนตกผลึกและสร้างให้ผมเป็นผมในวันนี้

img05-cr

จานีน: เกี่ยวกับผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา

ชูศิษฐ์: เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วผมเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากนิตยสาร “American Artist Magazine” ที่อยู่ในวงการศิลปะมามากกว่า 70 ปี
และผมยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกศิลปินของ California Art Club ซึ่งเป็น
หนึ่งในองค์กรศิลปะที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอเมริกา นอกเหนือจากนี้ผมได้รับ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Leslie T. Posey ให้ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิจิตร
ศิลป์ที่ New York Academy of Art ตอนที่เรียนอยู่ที่นั่นผมได้รับเกียรติให้เป็น
หนึ่งในเจ็ดศิลปินที่แสดงผลงานในนิทรรศการ “Painting from the Past” ที่จัดขึ้น
โดย The Metropolitan Museum of Art ในฐานะที่เป็นศิลปินไทยคนหนึ่ง ผม
รู้สึกภูมิใจมากที่งานนิทรรศการประสบความสำเร็จ

img06-cr

ในปีพ.ศ. 2558 ผมเรียนจบและเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ผมตั้งปณิธานกับ
ตัวเองไว้ว่าจะทำงานศิลปะเพื่อประเทศชาติโดยการทำงานเป็นผู้สนับสนุนผลงาน
ชุด “Royal Portraits” หนึ่งในผลงานของผมได้รับการอัญเชิญขึ้นเป็นปกของ
นิตยสารดิฉันนิ ตยสารผู้หญิงที่มีชื่อเสียงและของเมืองไทย ผมยังได้เป็นผู้จัดงาน
นิทรรศการศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีถ วายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันท
มหิดล  ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานภาพวาดในหัวข้อ“สมเด็จ
พระเทพฯในดวงใจ” เพื่อมูลนิธิเด็กอีกด้วย ถึงปีพ.ศ. 2561 ผมได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 300 ไฮ ฟลายเออร์ จัดอันดับโดยโดยนิตยสาร Prestige (ประเทศไทย)
ถึง 2 ปีซ้อน

img07-cr

จานีน: งานหรือโครงการในปัจจุบันและที่จะทำในอนาคตอันใกล้

ชูศิษฐ์: ในปีนี้ผมได้รับเกียรติจากทาง บริษัท ทีพีเอ็น 2018 (TPN 2018 Co., Ltd)
กองประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2018 ได้ทำงานศิลปะที่ผสานการ
ออกแบบในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนความงดงามความเป็นไทยออกสู่สายตา
ชาวโลก นับเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นความภูมิใจและท้าทายการทำงานศิลปะของผม
ในอีกมิตินึง ซึ่งถือว่าเป็นการประกวดสาวงามอันทรงเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้

Miss-Universe-cr

img10-cr

ภายใต้แนวความคิด ตำนานแห่งมวลบุปผางาม 6ชนิด ที่ออกแบบขึ้นใหม่ภายใต้
สัญลักษณ์แห่งดวงดาว เพื่อเป็นการถวายพระพรเนื่องในโอกาสสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงพระชมน์มายุ ครบ 66 พรรษาในปีนี้  โดยดอกไม้งามที่
นำมาออกแบบทั้ง 6 ชนิดนี้ คือ มวลบุปผาราชินี อันเป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธย
และ ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม และ หนึ่งในนั้นคือ "ดอกดารารัตน์ ดอกไม้แห่งความทรงจำ" ที่
ในหลวงภูมิพล ทรงพระราชทานให้ ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ เสมอเมื่อครั้งที่ยังมิได้ทรง
ราชาภิเษกสมรส สัญลักษณ์ที่นำมาใช้ในออกแบบทั้งหมดจึงเป็นเครื่องหมายของ
การแสดงความรัก ความศรัทธา ที่น้อมถวายแด่ พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน จาก
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

img11-cr

แนวความคิดการออกแบบงานศิลปกรรมของผมชุดนี้ ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์
แห่งดวงดาวตามคติความเชื่ออย่างไทยในเรื่องภูมิจักรวาล โดยการนำ มวลบุปผา
ราชินี จำนวน 6 ชนิดที่ประกอบไปด้วย ดอกดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ มหาพรหมราชินี
โมกราชินี ดารารัตน์ สรัสจันทร และ บัวควีนสิริกิติ์ นำมาสร้างสรรค์ลวดลายและ
องค์ประกอบขึ้นใหม่ภายใต้สัญลักษณ์แห่งดวงดาว ด้วยการจัดวางการเคลื่อนไหว
 ด้วยอัตลักษณ์ความงดงามอย่างดาวเพดานไทย ประกอบกับคติตำนานหมู่ดาว
นกยูง ซึ่งนกยูงถูกยกให้เป็นนกที่สวยงามและสง่างามที่สุดของโลกเป็นราชินีแห่ง
นกทั้งปวง ดั่งที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  นกยูงยังเป็นสัญลักษณ์ในสากล ที่มีความหมายถึง ความ
เป็นอมตะ ความโชคดี ความสูงส่ง และ ความรัก โดยการศึกษางานศิลปกรรมร่วม
สมัยของไทยในยุคพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่5 ที่ผลงานศิลปะไทยได้รับอิทธิพล
จากศิลปะตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม การแต่งกาย มิติลวดลาย
ของเครื่องประดับ อันส่งผลให้เกิดความงามแบบไทยสากล ที่มีความคลาสสิคและ
ความงดงาม

img09-cr

จานีน: มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงผู้อ่าน

ชูศิษฐ์: ผมอยากเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องๆและทุกๆท่านที่สนใจงานด้านศิลปะ อยาก
ให้มีกำลังใจอย่าย่อท้อต่ออุปสรรค ขยันหมั่นเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดีๆยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือมีศรัทธาในสิ่งที่รักและสิ่งที่ทำและ
ความฝันความสำเร็จก็จะรอคุณอยู่ข้างหน้า ขอบคุณครับ

img08-cr

ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ

การศึกษา

พ.ศ. 2557 – ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรมNew York Academy
of Art เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2540 – ศิลปกรรมศาสตร์บัญฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2534 – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2561

- ได้รับการคัดเลือกศิลปินหลักสำหรับงานประกวดมิสยูนิเวิร์ส ประจำปี พ.ศ. 2561

- ได้รับเกียรติบัตรการทำความดีจากมูลนิธิเด็กภายใต้พระอุปถัมภ์จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 300 คนที่ถูกจัดอันดับในหัวข้อ “300 High
Flyers – Thailand’s New Establishment” โดยนิตยสาร Prestige (ประเทศ
ไทย)

พ.ศ. 2560

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 300 คนที่ถูกจัดอันดับในหัวข้อ “300 High
Flyers – Thailand’s New Establishment” โดยนิตยสาร Prestige (ประเทศ
ไทย)

พ.ศ. 2558

- ได้รับเกียรติให้เขียนภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นปกนิตยสารดิฉัน และถูกสัมภาษณ์
พิเศษในฉบับเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2556

- ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ศิลปินที่แสดงผลงาน สาธิตการทำงาน ในนิทรรศการ
ศิลปะ “Painting from the Past” จัดโดย The Metropolitan Museum of Art
เมืองนิวยอร์ค

พ.ศ. 2555

- ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Leslie T. Posey

ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ 2554

- เป็นตัวแทนและเข้าร่วมในงานการกุศลเช่น มูลนิธิเด็ก มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551

-ได้รับเกียรติให้เขียนภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นปกของปฎิทินธนาคารไทยพาณิชย์
จัดพิมพ์สู่สาธารณชนเป็นจำนวน 3,000,000ชุด

พ.ศ. 2550

- ได้รับรางวัลชนะเลิศงานนิตยสาร American Artist Magazine ครบรอบ 70 ปี
สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2548

- ได้รับเลือกเป็นสมาชิกศิลปินของCalifornia Art Club สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2547

- ได้รับเกียรติให้วาดภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นปก
นิตยสารดิฉันฉบับเดือนสิงหาคม นิตยสารดิฉันเป็นหนึ่งในนิตยสารผู้หญิงที่ขายดี
ที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศไทย เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาพเขียนภาพนี้ถูกซื้อไปโดยประธาน
ธนาคารกสิกรไทยซึ่งต่อมาได้ถวายภาพนี้ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

พ.ศ. 2542

- ได้รับทุนจากประธานบริษัทกิฟฟารีน (บริษัทเครื่องสำอางของประเทศไทย) เพื่อ
เข้าร่วมงานนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พ.ศ 2540

- ได้รับทุนจากLucia und Waltfried Ocker ประธานสมาคมการค้าแห่งเมือง
สตุดการ์ทเพื่อไปศึกษางานศิลปะที่ประเทศเยอรมนี

- ได้รับรางวัลชนะเลิศงานนิทรรศการและการแข่งขันวาดภาพเพื่อเป็นตัวแทน
เทศกาลสงกรานต์และสัญลักษณ์วันครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Jewelers Board of
 Trade สาขาประเทศไทย

พ.ศ. 2537

-ได้รับเกียรติให้วาดภาพและจัดแสดงงานถาวร “ขุนแผนและนางวันทองในไร่ฝ้าย”
ที่พิพิธภัณฑ์อาคารศิริภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2534

- รางวัลชนะเลิศประเภทศิลปะไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

- รางวัลชนะเลิศ งานศิลปกรรมแห่งชาติและการแข่งขันเพื่อทักษะและ
ความสามารถในเรื่องภาพพิมพ์

งานนิทรรศการ

พ.ศ. 2560

- นิทรรศการพระราชาในดวงใจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย

- งานนิทรรศการTribute to the Beloved King Bhumibol Adulyadej ควาเทียร์
พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเอ็มควาเทียร์ ประเทศไทย

พ.ศ. 2559

- งานนิทรรศการ Forever In Our Heart, Forever Our King จัดที่ดิเอ็มโพเรี่ยม
แกลเลอรี่ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม ประเทศไทย

พ.ศ. 2557

- งานศิลปนิพนธ์New York Academy of Art เมืองนิวยอร์ค

พ.ศ. 2556

- งานสาธิตของศิลปิน งานนิทรรศการ Painting from the Past จัดที่ The
Metropolitan Museum of Artเมืองนิวยอร์ค

- งาน Simulacra Painting & Drawing จัดที่ The Metropolitan Museum of
Art และNew York Academy of Art เมืองนิวยอร์ค

- งานนิทรรศการ Extreme Drawing จัดที่ New York Academy of Art เมือง
นิวยอร์ค

พ.ศ. 2555

- งานนิทรรศการ Deck The Walls จัดที่New York Academy of Art เมือง
นิวยอร์ค

พ.ศ. 2554

- งานเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา จัดที่ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย

พ.ศ. 2553

- งานต้อนรับและงานแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า และ
ตึกสันติไมตรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พ.ศ. 2551

- งานนิทรรศการCalifornia Art Club, 97th Gold Medal Juried Exhibition จัดที่
พาซาเดนา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2550

- งานนิทรรศการ Life Drawing จัดที่ WalterN.MarksCenter for the Arts รัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2549

- งานนิทรรศการเพื่อเทอดพระเกียรติการขึ้นครองราชย์ครบ 60 ปีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “อยู่เย็นเป็นสุข” ห้างสรรพสินค้าดิ
เอ็มโพเรียม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พ.ศ. 2547

- งานนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมี
พระชนมายุครบ 72 พรรษา ต้นสนแกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2546

- งานนิทรรศการศิลปะเพื่อสันติภาพ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545

- งานนิทรรศการ Stream of arts & Stream of Heartsจัดที่เกษรพลาซ่า
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542

- งานนิทรรศการศิลปากรเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2540

- งานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ

- งานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยและการแข่งขันวาดภาพ พานาโซนิคครั้งที่ 3
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพหานคร

- งานนิทรรศการและการแข่งขันวาดภาพเพื่อเป็นตัวแทนเทศกาลสงกรานต์และ
สัญลักษณ์วันครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สมาคม
ผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Jewelers Board of Trade สาขาประเทศ
ไทย

พ.ศ. 2539

- งานนิทรรศการและดารแข่งขันทางศิลปะ จัดโดยธนาคารกสิกรไทย โนโอกาส
เฉลิมฉลองกาญจนาพิเษกครบรอบ 50 ปีการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จัดที่ธนาคารกสิกร
ไทยสาขาใหญ่ กรุงเทพมหานคร

- งานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2538

- นิทรรศการศิลปะไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

- งานนิทรรศการภาพวาด “เที่ยวตัดลัดดอกไม้ (ภาพธรรมชาติ ดอกไม้ ภาพนิ่ง
และภาพภูมิประเทศ)” หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2537

- งานนิทรรศการภาพวาด “จินตภาพธรรมชาติ” ทะเลสาบรัชดา กรุงเทพมหานคร

- งานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538

- งานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2534

- งานนิทรรศการศิลปะ “ศิลปะสัญจร” วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534

- งานนิทรรศการศิลปะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2018 Janine Yasovant
©2018 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

December 2018

Volume 19 Issue 7

SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues 
COLUMNS:  Alenier | Bettencourt | Jones | Marcott | Meiselman | Thomas | Walsh | Letters 
INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms |

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share via Email


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2018 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
harpers728
Janine-28