www.scene4.com
CHANATHIP CHAIYAYANGKUL | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | July 2020 | www.scene4.co

 ชนาธิป ชัยยะยางกูร
ในสายตาของนักสะสมศิลปะ

 จานีน ยโสวันต์

นาธิป ชัยยะยางกูร ได้รับปริญญาตรี และปริญญาโท จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย และได้เคย
เดินทางไปเรียนศิลปะและอาศัยอยู่ใน ในประเทศอินเดีย ถึง 2 ครั้ง และใน
ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาเรียนในสถาบันเดิม

ชนาธิป  ชัยยะยางกูร เป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปอยู่ในวงการศิลปะ ตั้งแต่วัยเยาว์
ชนาธิป ชัยยะยากูร เป็นศิลปินที่โดดเด่น ชื่อเสียงของเขา มาจากงาน
ศิลปะร่วมสมัย ทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่
จะเป็นชาวต่างชาติ จากประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลี และสิงคโปร์

เมื่อ 13 ปีก่อน ชนาธิปได้สร้างโฮมและแกลเลอรี่ ที่อำเภอเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ที่นี่ เรียกได้ว่า เป็นมรดกโลกที่ใหญ่เป็นอันดับสาม
ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
อาณาเขตแผ่กระจายไปทั่วสี่จังหวัดคือสระบุรี (ตะวันตก) นครนายก
(ตะวันออก) นครราชสีมา (ทิศเหนือ) และปราจีนบุรี

83427928-cr

ชนาธิป กล่าวกับดิฉันว่า ที่นี่คือบ้านอาศัย และมีแกลเลอรี่สำหรับแสดง
ขายงาน และมาที่นี่เพื่อการปลูกต้นไม้

มีอยู่วันหนึ่งชนาธิป ได้ส่งรูปภาพและงานนิทรรศการ และกล่าวถึงนักสะสม
งานศิลปะที่มีชื่อว่า เลียม อยุทธ์กิจในเฟซบุ๊ค ดิฉันประหลาดใจมาก
เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านของคุณเลียม ที่อยู่ ติดแม่น้ำปิง ในจังหวัด
เชียงใหม่

คุณเลียม อยุทธ์กิจ เดินทางมาจากเมืองดับลิน ประเทศ ไอร์แลนด์ เป็นผู้
ก่อตั้งและประธานของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร์ เซอร์วิส ประเทศไทย  

เลียม อยุทธ์กิจ สนใจในงานศิลปะตลอดชีวิตของเขา สนับสนุนงานศิลป
หลายๆอย่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ กับศิลปินไทย 
รวมทั้งงานสะสมในแกลเลอรี่ส่วนตัว ที่ได้โปรโมท วงจรงานศิลปะใน
ประเทศไทย ด้วยความสนใจทางศิลปะนี้ คุณเลียม อยุทธ์กิจ ได้สร้าง
เลียม แกลเลอรี่ ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นแกลเลอรี่ชั้นนำในภูมิภาคตะวันออก

ชนาธิป ชัยยะยางกูร ได้อธิบาย งานศิลปะที่เขาได้ทำ และพูดถึง
ประติมากรรมการสลักหิน ที่เขาได้เรียนจากคณะจิตรกรรมมาโดยตรง

L1-cr

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าเขาชอบ
ประติมากรรมการแกะสลักหิน จากศิลปินไทยที่มีนามว่า ชีวา โกมลมาลัย

ต่อไปนี้เป็นการสัมภาษณ์

JY. กรุณาเล่าความประทับใจที่ เมื่อคุณได้มาเป็นศิลปิน และมีบทบาทที่
เป็นผู้นำมาตลอดจากการสร้างสรรค์ศิลปะ

CC. ผมมาอยู่ในวงการงานศิลปะ เมื่อผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ใน
กรุงเทพ ผมยังอายุน้อยมาก โชคดีที่ขณะนั้นมีโปรเจคสำหรับผู้สะสมงาน
ศิลปะ มีแกลเลอรี่เกิดขึ้นมาก ในใจกลางกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่
โชว์งานที่มีบริเวณที่มี ความพิเศษอย่าง สีลม แกลเลอเรีย และอาร์ตเสปซ
ที่มีถึง 5 ชั้น และเปิดมานาน แต่ก็ยังคงความทันสมัยมาถึงทุกวันนี้ งาน
วาดและงานแกะสลักของผมก็ได้มาโชว์เป็นประจำในตึกแห่งนี้ 

C004-cr

ท่านแรกที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังคือ คุณเลียม อยุทธ์กิจ ท่าน เป็น
ต่างชาติ เดินทางมาจากประเทศไอร์แลนด์ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ท่านมี เชื้อชาติไอริส ชื่อเดิมท่าน Liam O'Keeffe. ท่านเดินทางมา
ประเทศไทยพศ.2506 และมาช่วยเรื่องงานศิลปะในประเทศไทย จนมี
ความก้าวหน้ามาก ในยุครัฐบาลของหม่อมราชวงค์ คึกฤทธิ์ ปราโมช คุณ
เลียม ได้ รับตำแหน่งประธานมูลนิธิหลายแห่งมาก ช่วยหาทุนการศึกษาให้
นักศึกษา และช่วยประเทศชาติเมื่อประสบกับมหันตภัยต่างๆ

คุณเลียม อยุทธ์กิจ เป็นประธานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร์ เซอร์วิส ประเทศ
ไทย  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆของมูลนิธิหลายแห่ง  เช่นกองทุนของ
สมเด็จย่า  มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน
กองทุนมูลนิธิ สำคัญอีกหลายแห่ง เป็นเลขาธิการมูลนิธิทุนการแพทย์
ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

L3-cr

คุณเลียม อยุทธ์กิจ สนับสนุนศิลปะในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในศิลปินไทยรวมถึงคอลเล็กชั่นงานศิลปะในแกลเลอรี่ส่วนตัว
Liam Galleryในพัทยาซึ่งถือเป็นแกลเลอรี่ชั้นนำในภูมิภาคตะวันออก

คุณเลียม อยุทธ์กิจ  มีบ้านสไตล์ล้านนาที่สวยงามหลังแม่น้ำปิง ถัดจาก
บ้านของ ม.ร.ว. พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ อดีตภรรยาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช   ซึ่งท่านเป็นนักการเมืองไทย นักวิชาการและอาจารย์สอน
หนังสือ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สิบสามของประเทศไทยในปี พศ. 2518
ถึง 2519

C2-cr

คุณเลียม อยุทธ์กิจ เก็บสะสม งานศิลปะหลายชิ้นที่ผมทำ ตามซื้องาน
เมื่อมาเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ท่านชอบงานศิลปะของผมทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม

photos_insert_image
คุณเลียม อยุทธ์กิจ  เสียชีวิตตอนเช้าวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์2555
เวลานั้นท่านอายุ ได้ 67 ปี

นักสะสมชาวไทยคนอื่น ๆ ที่มีงานอื่นๆของผมเช่นคุณประไพ วงษ์แพทย์
เมื่อประสบความสำเร็จในงานศิลปะ ความสำเร็จก็ทำให้ผมเป็นนักสะสม
เช่นกัน ผมสามารถซื้อหนังสือศิลปะราคาแพง เพื่อศึกษา ความภาคภูมิใจ
ที่ได้ขายงานศิลปะที่ทำ และตัวผมเอง ก็อยู่ในสายตาของนักสะสมงาน
ศิลปะ การพัฒนางานต้องมาจากการเห็นต้นแบบที่ดี

ผมได้เดินทางไปอินเดียหลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพฯ
เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Visva-Bharati University ใน Santiniketan
รัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย ซึ่งทำให้ผมมีคว่ามชื่นชมและสนใจ
ปรัชญาของอินเดียมากขึ้น เมื่อได้กลับเมืองไทยผมก็ตัดสินใจเรียนที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเรียนต่อใน
ประเทศไทย

หลังจากจบปริญญาตรีจากประเทศไทยผมกลับไปไปอินเดียอีกครั้ง ไป
เรียนต่อ ที่นั่นและกลับมาหลายครั้ง ผมมีโอกาสได้จัดนิทรรศการและไป
ศึกษาต่อในภาควิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัย  Banara Hindu University 
ประเทศอินเดีย

C003-cr

เมื่อผมกลับมาประเทศไทยตัดสินใจ สอบเข้าเรียนปริญญาโทที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเรียนที่สถาบันเดิม
จนกระทั่งเรียนจบ

C009-cr

ในความคิดแบบติดดินของผม ผมชอบประเทศอินเดียมาก อินเดียเป็น
ดินแดนแห่งความสามัคคีในความหลากหลาย!

ผมมีโอกาสเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ ทำงานและ
ท่องเที่ยวเรียนและดูงานศิลปะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ใช้เวลากว่าหนึ่ง
ปี

ช่างเป็นชีวิตที่วิเศษจริงๆ !!

JY. ช่วยเล่าเรื่องของตัวคุณเองและครอบครัว ของคุณ

CC. ผมมาจากตระกูลเชื้อสายจีน ครอบครัวดำเนินธุรกิจที่ผลิตเหล็กที่ใช้
ในการก่อสร้าง ถือว่ามาจากครอบครัวที่ทำเงินและทำงานได้ดี

นอกจากอินเดียที่ผมเดินทางไปศึกษาที่อินเดียสองวาระ หลายครั้ง ครั้ง
ก่อนและหลังจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

C03-cr

นอกจากนี้ผมเป็นคนที่มีแผนสำหรับชีวิตของตัวเอง ผมเป็นศิลปินที่เข้าใจ
ธุรกิจ ผมมีบ้านให้เช่าที่เป็นของผมเองที่ธนบุรี และในส่วนงานขายงาน
ศิลปะในแกลเลอรี่ใน กรุงเทพดังนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของผมเอง ใน
การซื้อของหรือการเดินทางเพื่อศึกษาต่อ

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์เชิญให้ผมมาสอนศิลปะที่นั่น แต่ผม
ปฏิเสธ ผมพบว่าตัวเองน่าจะเป็นนักเดินทางมากกว่า

งานที่ผมชอบคือการแกะสลักหิน ในคอลเล็กชั่นงานของผมมี งาน
แกะสลักที่ยอดเยี่ยมโดย ศิลปินนาม ชีวา โกมลมาลัย เวลานั้น ท่านมี
ชื่อเสียงมากและมีการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ของการจัดนิทรรศการ ผมมี
โอกาสซื้องานท่าน หลายชิ้นหลังจากการจัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ ต่อมา
ผมก็พยายามหางานแกะสลักหินที่ท่านได้ทำไว้พบว่า  เมื่อ
ศิลปินแก่ลงและเจ็บป่วย ผมต้องการช่วยซื้องานด้วยเหตุผลว่าศิลปินมี
ความลำบาก สไตล์การทำงานของ ชีวา โกมลมาลัย เป็นแรงบันดาลใจให้
ผมอย่างมาก.

การสะสมสิ่งของต่าง ๆ เช่นหม้อ ไห เหยือกและเครื่องปั้นดินเผา
ของบ้านเชียง ผมก็มีมากมายเช่นกัน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ผมจะซื้อและขาย ผมสะสมพระเครื่องเก็บสะสมเครื่องราง
มากมายทีเดียว เพราะผมชอบงานศิลปะ และเช่นกัน พระพุทธรูป เป็นหนึ่ง
ในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับว่า เป็นสิ่งสวยงามที่สุดในโลก

ผมจะแตกต่างจากนักสะสมคนอื่นเล็กน้อย เมื่อผมกล้าซื้อและกล้าขาย ผม
ไม่ยึดติดกับชีวิตจากปรัชญา ถ้าผมไม่มีภาระที่จะสะสมก็จะไม่มีเสียใจเมื่อ
ผม ขายของบางอย่าง เรามาจากครอบครัวนักธุรกิจ เราจะรู้วิธีการขาย
ชิ้นส่วนที่ถูกต้อง ว่าราคาที่เหมาะสมคืออะไร

ลูกค้าของผมจะเป็นชาวต่างชาติ  จาก สิงคโปร์, ไต้หวัน, เกาหลีหรือ
ชาติตะวันตก ทุกครั้งที่มาพวกเขาเข้าใจงานของผม บางคนมาซื้องาน
ครั้งละ เป็น สิบชิ้น สิ่งที่เป็นที่รู้จักคืองานส่วนใหญ่ของผม   เขาศึกษามา
ก่อนแล้ว

ผมพอใจกับการทำงาน แบบทุกวันนี้มาก ผมยังคงทำงานศิลปะทุกวัน
ในแต่ละปี ภาพวาดที่มีสีสันคือการออกแบบที่เป็นแบบฉบับโดยชนาธิป
เช่นเดียวกับประติมากรรม ผู้ที่ได้ดูงานและ ที่ชอบงาน สามารถบอกได้ว่า
งานของผมเป็นอย่างไร

ผมมีญาติที่ไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกว่า
โคราชซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็น
พล็อตที่สวยงามมากมีภูเขาและลำธารน้ำหน้าที่ดิน และบ้านของกลุ่ม
จิราธิวัฒน์ อำเภอปากช่องซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่สวยงามและ สดชื่นมาก
เพียงสองชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ผมเป็นเจ้าของที่ดิน 13 ไร่ ผมสร้างบ้าน
หลังใหญ่ซึ่ง มีพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผมปลูกต้นไม้เพราะมันเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ผมชอบ ผมใช้ปรัชญาของความพอเพียงเมื่ออยู่ที่นั่นผ่านมา 13 ปี
แล้ว

ปีที่แล้วผมสร้างร้านกาแฟและแกลเลอรี่ ติดจากถนนใหญ่ ทุกวันนี้มี
ความสุขกับลูกค้าและเพื่อน ๆ ที่มาเยี่ยมชม มาดู มาซื้อผลงานศิลปะของ
ผม

C5-cr

ผมมักจะทำอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมโปรดปรานที่สุดที่ผมสามารถทำ
ได้ ผมรักอาหาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารตะวันตก อาหารจีน และอาหารไทย
ทำได้หมด

ที่เขาใหญ่ผมเลี้ยงสุนัขหลายตัว เอาไว้เป็นเพื่อน และทำให้ผมมีงานทำ
มากขึ้น ..

JY. จากนี้ไปคุณจะเห็นภาพสะท้อนอะไร และต้องการแนะนำคนรุ่นใหม่
อย่างไรบ้าง

C008-cr

CC. ผมเป็นศิลปินอิสระมาตลอดชีวิต การอ่านและการศึกษาศิลปะ ผม
ลงทุนเป็นจำนวนมากในการซื้อหนังสือศิลปะและการศึกษา เดินทาง
ท่องเที่ยว

การศึกษาศิลปะในปัจจุบัน ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมาก พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
ในโลกเปิดให้เข้าไปเรียน เข้าไปศึกษาแบบ ออนไลน์ได้ไม่ จำกัด

การแลกเปลี่ยนมุมมองและการดูงานศิลปะศิลปินรุ่นเยาว์ต้องมีหลักการ
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญซึ่งภาษาอังกฤษ เป็นภาษาวิชาการที่ใช้ ในการ
ค้นคว้าผลงานที่ดีในโลกการเรียนรู้ด้วยหัวใจของเราเอง และยังคงเป็น
สไตล์ของคุณเอง แนวความคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเอง

ที่ผมเห็นมา ผู้เริ่มทำงานศิลปะ เห็นว่ามีผลงานมากมายจากศิลปินไทยที่
คุณชอบและพยายามคัดลอก มันไม่ใช่ตัวจริงของคุณคุณแค่ต้องการมีเงิน
มากและมีความหลงใหล แต่ตรงนั้น ก็ไม่ใช่คุณ

ผมฝึกวาดรูปและแกะสลักหินมาตลอดชีวิต มันคือศิลปะที่แท้จริงและบาง
ทีก็เป็น วิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งหมดที่ต้องศึกษาพัฒนาแทนที่จะยืนบนความ
เชื่อของตัวเองอย่างเดียว แน่ละ นักสะสมก็เลือกความพึงพอใจของ
ตนเองเช่นกัน

และนั่นก็เป็นคำตอบ!

combo1

 

ชนาธิป ชัยยะยางกูร

วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัย Visva-Bharati Santiniketan, รัฐเบงกอลตะวันตก, อินเดีย

คณะจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม)

ภาควิชาปรัชญา Banara Hindu Universityประเทศอินเดีย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการเดี่ยว

พ.ศ. 2536 Seven Seas Gallery กรุงเทพฯ

2537 มหาวิทยาลัย Visva-Bharati ประเทศอินเดีย

2539 สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

พ.ศ. 2542 หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ศิลปะศรีปทุม 2000 กรุงเทพมหานคร

- หอศิลป์กรุงเทพ

2002 Genesis Art Gallery กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2546 ศูนย์ศิลปะกรุงเทพ

2549 ทูบาแกลลอรี่กรุงเทพฯ

เลียมแกลเลอรี่พัทยา

การจัดนิทรรศการกลุ่มที่เลือก

นิทรรศการศิลปะปี 2533 จากวิทยาลัยนักเรียนศิลปกรรม (KMITL)

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจัดโดยธนาคารกสิกรไทย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

นิทรรศการศิลปะเพื่อสันติภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

2534 นิทรรศการศิลปะแห่งชาติครั้งที่ 37

นิทรรศการศิลปะของศิลปินหนุ่ม 2535

นิทรรศการศิลปะแห่งชาติครั้งที่ 38

ประชาธิปไตย 60 ปีในประเทศไทยจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการกลุ่มปี 2538 ที่ Tniya Plaza Bangkok

กลุ่มนิทรรศการปี 2542 ที่ศูนย์ศิลปะศรีประภา กรุงเทพมหานคร

Artist Junction 2000 ที่ศูนย์ศิลปะศรีประภา กรุงเทพมหานคร

2000  ชายสองคนแสดง 'สยามอาร์ทสเปซกรุงเทพ

ประติมากรรมเพื่อชีวิตบ้านราชวัฒน์กรุงเทพฯ

2001 Love in  Frame   : Mercury Art Bangkok

- ศิลปินที่ได้รับการเชิญ PATRAVADEE Gallery กรุงเทพฯ

กลุ่มงานแสดงสินค้าโรงแรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

นิทรรศการกลุ่ม 2545 Open Art Space Bangkok

ศิลปินรับเชิญปี 2548FineArts กรุงเทพ 50 ปี

2007-2020

Phusil Home and Art Gallery

บ้านเลขที่ 35
หมู๋ 20, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2020 Janine Yasovant
©2020 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

July 2020

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Submissions · Prior Issues · Your Support · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

Search Issue | Search Archives | Share Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2020 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo-s

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1