www.scene4.com
Chairit Srisa-ngasomboon | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | September 2020 | www.scene4.com

 ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์
 ภาพวาดสีน้ำ – ขนาดมหึมา
 
จานีน ยโสวันต์

ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์สร้างเสน่ห์ของงานศิลปะด้วยการสื่อสารด้วยมุมมอง
และความจริงของดวงตาและหัวใจ ดิฉันได้พบกับคุณชัยฤทธิ์และภาพวาด
ของเขาเมื่อมี นิทรรศการของศิลปินสามท่าน ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง
และดิฉันประหลาดใจมากกับ ขนาดของภาพวาดของเขา
ชัยฤทธิ์ได้รับรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในการประกวดภาพวาดเย็บปักถักร้อยต้นแบบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

thumbnail_50x74-(1)-cr

ต่อมาเขาได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมสีน้ำแห่งประเทศไทย
อันดับที่ 1
ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์ได้รับรางวัล Finalist Award for International
Artist Magazine 2005

เขาได้รับเชิญให้นำผลงานของเขาไปตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ" The Art of
Watercolor"
คุณชัยฤทธิ์ยังได้รับเชิญให้นำผลงานของเขาไปแสดงในการประกวด
ภาพวาดสีน้ำระดับโลกที่อิตาลีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม IWS
THAILAND ที่ Fabriano ในปี 2558-2559
ในส่วนตัว ชัยฤทธิ์ศรีสง่าสมบูรณ์ สอนวาดภาพสีน้ำที่บ้าน
ศิลปินที่วาดภาพสีน้ำในเฟรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยปัจจุบัน ... หาดูได้
ยาก

thumbnail_10867160-cr

JY.ช่วยเล่าให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับผลงานและแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปิน
ของคุณ

CS.ผมถ่ายทอดความประทับใจเกี่ยวกับมุมมองที่ไม่ธรรมดาของธรรมชาติ
โดยรอบ สิ่งนี้อาจไม่สวยงามในสายตาของคนทั่วไป แต่ผมสามารถชื่นชม
ความงามของศิลปะและสุนทรียภาพส่วนตัวได้

thumbnail_chairit-(20)-cr

ธรรมชาติน้ำสายลมแสงแดดดอกไม้ใบหญ้าและพืชพันธุ์ต่างๆ มุมมองที่
ซับซ้อนรวมถึงความสวยงามที่ธรรมดา

ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นผมได้ถ่ายทอดสุนทรียภาพผ่านสมาธิ
และความพากเพียร

งานที่รักจะมีหลายชิ้นเพราะงานทุกชิ้นวาดด้วยความรักและศรัทธา ด้วย
พู่กันกลมเบอร์ 8 ขนาดเล็กด้ามเล็กเพียงด้ามเดียวจากจุดเริ่มต้นบน
กระดาษที่มีความกว้าง 110x170 เซนติเมตรกล่าวได้ว่าผมเป็นศิลปินสีน้ำ
คนหนึ่งในประเทศไทยที่วาดภาพสีน้ำในเฟรมขนาดใหญ่มาก ไม่ค่อยมี
ศิลปินท่านไหนที่ทำเหมือนผม

thumbnail_1576231-cr

หากเปรียบเทียบก็คงเหมือนมนุษย์ตัวเล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรและ
มองไม่เห็นฝั่ง ตราบใดที่จิตวิญญาณที่แท้จริงยังมีความหวังมันจะไปไม่ถึง
ฝั่งเหมือนกับภาพวาดนี้ต้องการความรักและศรัทธา

ในการวาดทั้งสองอย่างให้ประสบความสำเร็จด้วยเนื้อหานี้งานศิลปะของ
ผมกล่าวได้ว่าจะมีคุณค่าทางอารมณ์เป็นพิเศษ

JY.กรุณาเล่าให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับตัวคุณ

CS.ผมเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯมีพี่น้องสองคน ผมเป็นคนที่สอง ในวัย
เด็กผมรู้สึกว่าตัวเองชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กและผมไม่คิดว่าจะอยากเรียน
สาขาอื่น ผมเรียนศิลปะ ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

ความประทับใจในการเป็นศิลปินมันเป็นความประทับใจสำหรับผมในเวลาที่
ผ่านมา

ผมเคยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายภาพวาดให้มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531 โดยพัฒนาโครงการเพื่อ
ประโยชน์ต่อชาติและสังคมแก่ประชาชนชาวไทย มูลนิธิมีเป้าหมายที่จะให้
การตอบสนองอย่างรวดเร็วทันเวลาและจำเป็นต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในประเทศไทย

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล องคมนตรีเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้คือความประทับใจของการเป็นศิลปินใน
อดีต

thumbnail_90X61-(1)-cr

JY.ช่วยบอกดิฉันเกี่ยวกับชีวิตศิลปินในประเทศไทยในมุมมองของคุณ

CS.ผมคิดว่าศิลปินที่วาดภาพและดำเนินชีวิตด้วยการสร้างงานศิลปะมี
น้อยมาก หากจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับประเทศไทยอาจไม่มีสถิติ
และจากสิ่งที่ผมเห็นศิลปินส่วนใหญ่ที่วาดภาพก็ทำเพื่ออาชีพ เป็นเรื่อง
ยากที่จะทำยากมาก ส่วนใหญ่จะต้องมีงานอื่นรองรับ การซื้อขายงานศิลปะ
อาจเป็นเรื่องยากในตอนแรก ในการขายงานศิลปะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักสะสมนั้นมีน้อยถึงน้อยมากเมื่อเทียบกับศิลปินที่เป็นที่รู้จัก บวกกับ
รสนิยมของคนไทยส่วนใหญ่เมื่อต้องการมีภาพสำหรับตกแต่งบ้านก็ใช้วิธี
ซื้อคือภาพพิมพ์หรือภาพอิงค์เจ็ทเพื่อนำไปติดกรอบบนผนังบ้าน ทำให้
การขายภาพยากขึ้นสำหรับคนที่จะเป็นศิลปินที่บริสุทธิ์ จากประสบการณ์
ของผม

ศิลปินบางคนที่วาดภาพแทบจะขายภาพไม่ได้ บางคนต้องเลิกอาชีพนี้และ
หลายคนต้องมาสอนศิลปะให้กับคนทั่วไปหรือเด็ก ๆ นั่นยังอธิบายเช่น
เดียวตัวผมเองในช่วงเวลาที่ผมยังไม่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ

thumbnail_10867237-cr

JY.คุณพอใจที่จะเป็นผู้สอนให้กับนักเรียนหรือไม่?

CS.ผมรับสอนศิลปะให้กับคนทั่วไปเช่นกัน แต่ปัจจุบันหลายคนสนใจ
เรียนวาดภาพและคนที่สอนส่วนใหญ่เป็นคนเกษียณอายุหรือแม่บ้านและ
คนในวัยทำงาน มีมากเช่นกันที่ศิลปินที่มีทักษะสูงบางคนซึ่งมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู้อย่างมากได้ผันตัวเองมาเป็นครู ส่วนผมมีคนสนใจขอ
เรียนไม่น้อย แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานในการสอนงาน ผมไม่เคยปฏิเสธ เมื่อมี
คนขอมาเรียน เลยว่ายังมีการเปิดสอนอยู่บ้างเพราะในการสอนผู้ใหญ่หรือ
บุคคลในอาชีพต่างๆที่มาเรียนผมมีมุมมองและคำแนะนำดีๆบางท่านสอน
กันมาหลายปี เรียกว่าเหมือนพี่น้องกันเลย หากจะบอกว่าปัจจุบัน 80%
ของศิลปะที่รักและศรัทธาอีก 20% ยอมรับการสอนวาดภาพสีน้ำ

thumbnail_90X75-cr

JY.ช่วยเล่าให้ดิฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะและชีวิตไทยจากประสบการณ์
ของคุณ

CS.ศิลปะกับสังคมไทย  ในมุมมองของผมสังคมและศิลปะไทยในปัจจุบัน
ดีขึ้นกว่าในอดีตมากเมื่อเทียบกับ 20-30 ปีที่แล้วซึ่งมีสถานที่ชมงานศิลปะ
น้อยกว่าสมัยนี้มาก ปัจจุบันมีสถานที่ให้ชมมากมายรวมทั้งหอศิลป์ของรัฐ
และเอกชนที่เปิดให้เข้าชมนิทรรศการศิลปะ นอกจากนี้ยังมีการเข้าชมสื่อ
ออนไลน์จำนวนมากซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงและให้ความรู้แก่ศิลปินทั่วโลก
ถึงตอนนี้จะเห็นได้ชัด แต่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้โดยตรง ถึง
กระนั้นในสังคมไทยของเราผมคิดว่ายังมีความสนใจในงานศิลปะอยู่ไม่
น้อย มีหอศิลป์หลายแห่งโดยวัดจากจำนวนคนที่เข้าชมน้อยมากถึงน้อย
มากอย่างที่ผมสังเกตเห็นในเวลาที่ผมจัดนิทรรศการและกับศิลปินคนอื่น ๆ
จะมีวันเปิดงานที่มีคนมาชมงานจำนวนมาก แต่หลังจากวันเปิดงานมีคนเข้า
ชมงานน้อยลงและหากไม่มีกิจกรรมเช่นเวิร์คช็อปในนิทรรศการให้น่าสนใจ

thumbnail_chairit-(19)-cr

นิทรรศการก็จะเงียบลง ผมคิดว่าในเมืองไทยแม้เราจะเห็นในงานศิลปะดูดี
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้คนไทยและเยาวชนหันมาสนใจงาน
ศิลปะ ผมมองว่าศิลปะเป็นอาหารสำหรับหัวใจเพราะศิลปะนำเสนอมุมมอง
มุมมองความงามให้กับผู้ชม ในสังคมไทยยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจ
หรือเข้าถึงศิลปะ ดังนั้นภาครัฐภาคเอกชนและการท่องเที่ยวตลอดจน
ศิลปินควรมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือนี้ และให้การสนับสนุนเพื่อหา
แนวทางในการจัดการให้กับประชาชนและเยาวชนของประเทศไทย ผมจะ
เข้าถึงเข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในงานศิลปะได้อย่างไร เพราะเมื่อ
สังคมไทยทุกคน มีส่วนร่วมและเข้าใจศิลปะจะเยียวยาจิตใจให้เกิด
ความรู้สึกสนุกสนานดีงามและมีความสุข คนรอบข้างจะมีความสุขเราจะอยู่
ในสังคมไทยที่รักและสามัคคีกัน นี่เป็นผลที่ตามมาจากมุมมองของผม.

thumbnail_961441-cr

 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2020 Janine Yasovant
©2020 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

September 2020

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Submissions · Prior Issues · Your Support · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

| Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2020 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo-s

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1