อินไซท์

December 2009

Scene4 Magazine - Healing the Body with Nature in Thailand | Janine Yasovant

จานีน ยโสวันต์

อาหารไทยหลายชนิดนั้นมีหลายชนิดที่สด สะอาด และดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังหาได้
ง่ายตลอดทั้งประเทศ อาหารไทยทุกมื้อมีสารอาหารที่จำเป็นเช่น โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ ไขมันในระดับที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากนั้น
รูปร่าง กลิ่น และรสชาติของอาหารที่มีเครื่องเทศและสมุนไพรนั้นสามารถกระตุ้น
ความอยากอาหารของคนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นตำรับอาหารแบบดั้งเดิม
หรือแบบสมัยใหม่ อาหารไทยแต่ละจานจะถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

สิ่งใดเป็นความตั้งใจหรือความรักในการทำอาหารของคนไทย ดิฉันสามารถบอก
คุณได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเป็นหนึ่ง
เดียวกัน วิถีชีวิตในแต่ละภาคและการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้มี
ผลเป็นอย่างมากกับวิธีการทำอาหารไทย อาหารไทยทำได้ง่าย อุปกรณ์และ
เครื่องปรุงหาได้ง่าย จึงไม่น่าประหลาดใจที่เราจะพบเห็นอาหารไทยทุกประเภท
จากทุกภาคในสถานที่แห่งเดียว ความแตกต่างจากอาหารภาคเหนือและอาหาร
จากภาคอื่นๆสามารถบอกเราถึงรกรากทางวัฒนธรรมระหว่างภาค การเลือก
เครื่องปรุงและอุปกรณ์ การฝึกฝนและทักษะของพ่อครัวนั้นจะจำแนกความสำคัญ
ของอาหารเช้า กลางวัน เย็น ไปตามสังคมและวัฒนธรรม ในบางสังคม อาหารเช้า
เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนต้องใช้กำลังกายในการทำงานหนัก แต่ในบาง
สังคมชอบมื้ออาหารเย็นมากกว่าเพราะผู้คนต้องการใช้เวลากับครอบครัว เพื่อน
และคู่ค้าทางธุรกิจ

ในความเห็นของดิฉัน แม้ว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยจะ
เปลี่ยนไป แต่ประเพณีดั้งเดิมยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่น ชาวไทยภาคเหนือและภาค
อีสานใช้มือหยิบข้าวเหนียวและกับข้าวในจาน พวกเขาจะใช้ช้อน ส้อม และมีด
ทานอาหารตะวันตก ดังนั้นประเพณีทั้งสองยังคงอยู่ร่วมกันได้ พวกเขายังได้
ดัดแปลงอาหารพื้นบ้านเพื่อสร้างรสชาติใหม่ และผสมผสานอาหารจากหลายๆ
ประเทศเพื่อสร้างสูตรอาหารใหม่ๆให้เหมาะสมกับความชอบและวิถีชีวิต

เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้คนจำนวนมากพากันเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและ
พฤติกรรมการกินก็ได้เปลี่ยนไป พวกเขาค้นหาบางสิ่งที่เป็นมากกว่ารสชาติ หลาย
คนก็วางเฉยกับเนื้อสัตว์ได้อย่างสิ้นเชิง พวกเขาพยายามที่จะทานผัก ผลไม้ ถั่ว
และลูกนัทต่างๆและค้นคว้าความคิดและแนวทางต่างๆ จากตะวันตก

ความนิยมนี้จะเรียกได้ว่า "การบริโภคแบบชีวะ-อินทรีย์"ซึ่งก็มีหลายวิธีที่จะทำให้
ได้ผลเช่นนี้โดยเฉพาะวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "ดีท็อกซ์"นั่นคือการรับประทานผักต่างๆ
ที่มีวิตามิน แร่ธาตุและกากอาหาร โดยการปั่นรวมกันโดนที่ไม่เติมน้ำตาลและสาร
ให้ความหวานใดๆ ผู้คนในหลายๆประเทศทำตามวิธีการเช่นนี้มานานแล้ว แค่คน
ไทยพึ่งจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยวิธีแบบนี้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง

มีเรื่องหนี่งซึ่งอยู่ในความสนใจของดิฉันคือการใช้อาหารเพื่อสุขภาพและมาจาก
ธรรมชาติในการรักษาร่างกาย ดิฉันทราบดีว่าอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ทุกวันนี้ทุกคนพึ่งพายาจากสารเคมีมากจนเกินไปและมีความ
สนใจน้อยหรือไม่สนใจเลยในเรื่องของการแพทย์ทางเลือก เมื่อใดก็ตามที่เรา
เจ็บป่วย เราเพียงเชื่อมั่นในยาจากสารเคมีแม้กระทั่งในการรักษาอาการปวดหัว
ง่ายๆ ไม่เพียงแต่ว่าผู้คนจะทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
นอนไม่หลับ แต่พวกเขาก็จะต้องทนทรมานจากผลข้างเคียงที่เดาไม่ได้จากยา
เหล่านี้ บางคนต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต การใช้สารเคมีเหล่านี้มากเกินไปจะ
ส่งผลกับปัญหาสุขภาพในระยะยาว คนไข้บางคนถามหมอว่าพวกเขาจะหยุดใช้ยา
และใช้การบำบัดรักษาทางเลือกได้หรือไม่ พวกเขาก็รู้สึกว่ายุ่งยากที่จะได้คำตอบ
ที่น่าพอใจ

ไม่นานมานี้ฉันพึ่งไปเจอหนังสือขายดีเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกที่พูดถึงวิธีการ
รักษาที่เรียกว่าโพเพทัส ผู้เขียนได้กล่าวถึงการรักษาทางพลังจิตและการใช้

Popatas1-cr-1

สารอาหารรักษาโรคสารอาหารและยังได้ปฏิเสธการใช้ยาจากสารเคมีสำหรับผู้ป่วย
ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและแม้กระทั่งโรคมะเร็ง โดยทั่วไปแล้วยาจาก
สารเคมีจะทำได้เพียงควบคุมอาการและไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างหมดสิ้น เขา
ยังได้สอนว่าผู้คนควรมีสารอาหารที่พอเพียงในการรักษาและปกป้องตนเองจาก
อาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว เขายังได้
เน้นถึงการใช้พลังจิต และใช้การฝึกหายใจ ทำสมาธิในวิธีที่ค่อนข้างต่างไปจาก
การปฏิบัติของชาวพุทธ เขาแนะนำว่าทุกคนที่ได้รับการรักษาฟรีควรหยุดใช้ยาจาก
สารเคมี

ผู้เขียน หมอแกน กายสิทธิ์นั้นได้ศึกษาเรื่องชีวะโมเลกุล สุขภาพจิตและการตลาด
จากประเทศนิวซีแลนด์ และได้เปิดเผยการรักษาการเจ็บป่วยแบบทางเลือก เขาได้
บรรยายในสถาบันและโรงพยาบาลต่างๆทั่วทั้งประเทศไทย เขาได้ช่วยเหลือและ
ให้กำลังใจผู้คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและห้ามไม่ให้คนใช้วิธีการของเขาเพื่อประโยชน์แ ละความร่ำรวยส่วนตัว

หนังสือของหมอแกน กายสิทธิ์มีแนวปฏิบัติและการฝึกฝนที่จำเป็น มีคำอธิบายที่
ชัดเจน สิ่งที่เขากล่าวไว้มากที่สุดคือขั้นตอนการทำดีท็อกซ์เพื่อช่วยลดน้ำหนัก
และรักษาโรคอ้วน ความดันโลหิตสูงและลดน้ำตาลในเลือด ฉันก็หวังไว้เช่นนั้น

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2009 Janine Yasovant
©2009 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

December 2009

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Share This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2009 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 10th year of publication with
comprehensive archives of over 5000 pages 

sciam-subs-221tf71
bose-mtdis17101