Scene4 Magazine — International Magazine of Arts and Media
Scene4 Magazine-reView

january 2009

King5-crT

จานีน ยโสวันต

ในปีพ.ศ. 2434 ราชอาณาจักรสยามเป็นประเทศเล็กๆที่มีการปกครองโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงค์จักรี มีผู้เรียกพระ
นามของพระองค์ว่า "พระปิยะมหาราช" หมายความว่าเป็นพระราชาที่เป็นที่
รักยิ่ง พระองค์ยังทรงเป็นนักประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

พระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงเป็นพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นผู้ที่เปิด
ประเทศสยามออกสู่สายตาชาวโลก และนางแอนนา ลีโอโนเวนส์ ผู้แต่ง
หนังสือเรื่อง "The king and I" ได้พาดพิงถึงภาพลักษณ์ของพระองค์ว่า
เป็นผู้คิดถึงเรื่องของตนและเอาแต่ใจตัวเอง

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2411 เมื่อเจ้าฟ้าชายเถลิงราชสมบัติประเทศสยาม
เป็นเวลาฝ่ายมหาอำนาจตะวันตกกำลังล่าอาณานิคมทั่วทวีปเอเชีย จนถึงปี
พ.ศ. 2451 อังกฤษได้ครอบครองประเทศอินเดีย พม่า และดินแดน
ทางด้านใต้ของสยามเช่น กลันตัน ตรังกานู ปะลิส ไทรบุรี และปีนัง
ฝรั่งเศสปกครองประเทศลาว กำพูชา และเวียดนาม อินโดนิเซียอยู่ในความ
ควบคุมของชาวดัตช์ แต่สยามก็ยังคงสภาพสมดุลระหว่างชาติมหาอำนาจที่
กำลังแข่งขันกันอยู่ได้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาถึงวัฒนธรรม ศิลปะ และ
วิทยาศาสตร์ของยุโรปและทรงตั้งใจอบรมสั่งสอนพระราชโอรสให้เป็นนัก
ปกครองที่หยั่งรู้และทันยุคสมัยเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ในฐานะกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำความรู้
และเทคโนโลยีเข้ามาสู่สยาม พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี
พ.ศ. 2439 และทรงนำรถไฟเข้ามาให้กับสยาม และเป็นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเดินทางและขนส่งของประเทศให้ทันสมัย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากพระมหากษัตริย์หนุ่มนักผจญภัยผู้นี้นั้นน่า
ตื่นเต้นและเข้าถึงในที่ห่างไกล สุขภาพ การศึกษา การกระจายอำนาจ
ศิลปะ และอีกหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของ
ชาวสยาม

Kaiban-boo-crk

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์หนังสือหลาย
เรื่องรวมทั้งโคลงกลอน บทละคร ตำราอาหารตะวันตก และจดหมายเหตุ
ตัวอย่างหลังสุดนั้นเป็นบันทึกชิ้นหนึ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นจวบจนกระทั่ ง
ปัจจุบันในประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเป็นจดหมายเหตุถึง
พระราชธิดา ต่อมาได้ถูกตีพิมพ์และกลายเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีค่าและอิทธิพลมากที่สุดของสยาม และหลังจากช่วงปี
พ.ศ. 2473 ในประเทศไทย

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2009 Janine Yasovant
©2009 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Sc4Logo-specialissue-6cmb
This Issue
Cover | This Issue | Blogs | Links | Masthead | Submissions | Advertising Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Email This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2009 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 9th year of publication with
comprehensive archives of over 3000 pages 

sciam-subs-221tf71