อินไซท์

July 2009

Thanudsri-th

จานีน ยโสวันต์

หม่อมราชวงค์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ เป็นปูชนียบุคคลและท่านเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของความสง่างามและความดีงามของผู้เป็นที่เคารพ  ปีที่ผ่านมาท่าน
ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขานักร้องยอดเยี่ยม และยังมีคอนเสิร์ต
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ด้วยเทคนิคที่แปลกและจังหวะที่สะกดใจ
บทเพลงหลายเพลงของท่านจึงยังคงแพร่หลายอยู่ในความทรงจำของชาว
ไทย

ท่านเป็นสมาชิกผู้หนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ ม.ร.ว. ถนัดศรีเกิดในวัง
เพชรบูรณ์ เติบโตที่วังสระประทุมและสมรสที่วังสุโขทัย เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากการสละพระราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ม.ร.ว. ถนัดศรี ได้เลือกที่
จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ขณะที่ครอบครัวของท่าน
ส่วนมากรับราชการทหารและต้องการให้ท่านไปเรียนโรงเรียนนายร้อยที่
ประเทศรัสเซีย เพื่อนมีเพื่อนทั้งคนรวยและคนจน ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า
นักศึกษาธรรมศาสตร์ในเวลานั้นไม่มีการปิดบังความยากจน พวกเขายอมรับ
ว่าความยากจนเป็นอาภรณ์แห่งชีวิต แต่ใครก็ตามที่พยายามเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยนั้นยอดเยี่ยมในชีวิต เพราะความอบอุ่น ท่านมีเพื่อนมากมาย
และในตอนที่หิวโหยและลำบาก ท่านได้ร้องเพลงช่วยเพื่อนๆ ท่านยังได้
เข้าร่วมชมรมร้องเพลงและชมรมนักเขียนและเป็นเสมียนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในบางเวลาที่ท่านได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและกลับ
เข้ามาในธุรกิจบันเทิง ท่านเคยเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้เขียนบทละคร
และนักแต่งเพลง บทเพลงของท่านเป็นที่นิยมมากสำหรับบุคคลระดับสูง มี
เนื้อร้องเกี่ยวกับความรัก

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 ท่านเป็นนักชิมอาหารและได้ดัดแปลงรายการ "มิชิลิน
 ไกด์" มาใช้ในประเทศไทย ได้ทำสัญลักษณ์เฉพาะตัวจากเตาแก๊ส และ
ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เชลส์ชวนชิมสีเขียวซึ่งมาจากเครื่องถ้วย
เบญจรงค์ของไทย

49-cr

ม.ร.ว. ถนัดศรีมีความชื่นชอบในเรื่องการทำอาหารและการครัว สูตรอาหาร
บางชนิดมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากชีวิตในวัง ท่านเดินทางไปทั่วประเทศไทย
เพื่อชิมอาหารจากหลายๆร้านและเขียนบทความเกี่ยวกับร้านเหล่านั้นใน
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆเช่นสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ร้านอาหารหลาย
แห่งที่ท่านไปหาพยายามรักษามาตรฐานและคุณภาพที่เขาได้รับป้ายเชลส์
ชวนชิมเป็นรางวัล

ในปีพ.ศ. 2551 ม.ร.ว. ถนัดศรี ได้รับเกียรติให้เป็นนักร้องยอดเยี่ยม ใน
ความคิดของดิฉัน ดิฉันสงสัยว่าท่านอาจอยากทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงจะได้รางวัลนี้เพราะตอนนี้ท่านมีอายุ 87 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม เสียงที่
น่ารักจากบทเพลงที่ท่านขับร้องเป็นหลักฐานที่ว่าบทเพลงเป็นอมตะ จนถึง
ตอนนี้ ท่านยังทำงานเป็นนักชิมอาหารของรายการโทรทัศน์ของท่านและ
เป็นคอลัมนิสต์ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์

Thanatsri2-cr

ไม่ค่อยน่าประหลาดใจที่ความนิยมไม่ได้จืดจางไปจากผู้ชมชาวไทย เมื่อ
เราได้รับชมรายการ เรารู้สึกเหมือนว่าพบกับญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ
เสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความนอบน้อมถ่อมตนของท่านทำ
ให้เรามีความสุขและผ่อนคลายในขณะเดียวกัน ในอดีตดิฉันเคยได้พบกับ
ท่านและได้ทราบว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้มีความรู้ที่เข้าใจวิธีการมีชีวิตอย่างมี
ความสุข ความสำเร็จตลอดชั่วชีวิตที่เป็นศิลปินแห่งชาตินั้นไม่น่าสงสัยเลย

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2009 Janine Yasovant
©2009 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

July 2009

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives | Talk To Us

Search This Issue Share This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2009 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 10th year of publication with
comprehensive archives of over 5000 pages 

Scene4 Magazine: Sony DSLR Cameras
Scene4 Magazine: Scientific American

 

 

 

Scene4 Magazine: StrikeOne Films