อินไซท์

Scene4 Magazine: Arts of Thailand - Sculpture | The Three Dimensional Art of Piyawat Buaboon | Janine Yasovant | July 2012 | www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

July 2012

นอกจากศิลปินหลายคนที่สร้างและสนใจในภาพเขียนรูปแบบล้านนาไทยแล้ว
มีความจำเป็นที่สถาบันให้การสนับสนุนและให้การศึกษาแก่ศิลปินเหล่านั้น
หน้าที่ของสถาบันคือมอบความรู้และทักษะ ปรับปรุงคุณภาพของงานศิลปะ
และความสามารถของศิลปิน ดิฉันเชื่อว่า การศึกษาศิลปะคือการผสมผสาน
ระหว่างความรู้จากตะวันออกและตะวันตกซึ่งน่าประทับใจและน่าสนใจมาก
เช่นกัน

คุณปิยะวัฒน์ บัวบุญ ศิลปินไทยผู้หนึ่งที่เกิดทางใต้ ตั้งจะจะมาศึกษาศิลปะที่
ภาคเหนือของประเทศไทย ความชื่นชอบคือศิลปะการปั้นรูปซึ่งค่อนข้างมี
ลักษณะเฉพาะตัวและสามารถบ่งบอกอารมณ์ได้หลายอย่างจากตัวงาน
นอกเหนือจากนี้ หลายๆคนรู้สึกดีเมื่อมองไปที่งานปั้นของเขาที่ทำมาจากวัสดุ
ต่างๆกันเช่นทองเหลือง ทองแดง เรซิ่น ปูนปั้น หินทรายและก้อนอิฐ เขาเป็น
นั้กปั้นประติมากรรมผู้หาโอกาสนำเสนอผลงานกับโรงแรมระดับห้าดาว วัด
หรือสถานที่ที่ต้องการงานปั้นศิลปะสามมิติที่มีรสนิยม

คุณปิยะวัฒน์เกิดที่อำเภอบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเขาย้ายมาเรียนต่อที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่  ในปีพ.ศ. 2547
คุณปิยะวัฒน์ได้รับเลือกจากสถาบันให้เป็นนักศึกษาดีเด่นในด้านจิตรกรรมและ
ประติมากรรม ผลงานประติมากรรมส่วนใหญ่ทำมาจากทองเหลือง ปูนปั้น
และเรซิ่นสำหรับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ผลงานชิ้นสำคัญจะพบได้ใน
โรงแรมขนาดใหญ่บางแห่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ปั้น
ทองเหลือง ยังมีรูปประติมากรรมที่ทำจากไม้และแก้วด้วยเช่นกัน ผลงานบาง
ชิ้นคือ เด็กชายขี่ม้าก้านกล้วยและช้างปูนปั้นที่นำไปประดับโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม่เช่นเมอริทัสและโฟร์ ซีซันส์ งานเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
พื้นบ้านล้านนา รูปทรงเรขาคณิต และจินตนาการ คุณปิยะวัฒน์บอกว่า
ประติมากรรมคือศิลปะสามมิติ ถ้าผู้ทำการปั้นทำได้ดีผู้คนจะยอมรับและรู้สึก
เป็นสุข มิฉะนั้นผู้คนจะตอบกลับมาทันทีว่าไม่ชอบหลังจากที่ได้มองเป็นครั้ง
แรก

DSC00189-cr

ในตอนที่ดิฉันขับรถไปสัมภาษณ์คุณปิยะวัฒน์ที่วัดสันป่าแดงประแดงในอำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้างพระพุทธรูปและเจดีย์สำคัญทั้ง 12
องค์สำหรับทั้ง 12 ราศี เจดีย์เหล่านี้เป็นแบบจำลองของเจดีย์สำคัญทั่ว
ประเทศไทยและในต่างประเทศเช่นเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดียและเจดีย์
ชเวดากองในประเทศพม่า แม้ว่างานจะหนักมากแต่คุณปิยะวัฒน์รู้สึกภาคภูมิใจ

IMG_1271-cr

และมีความสุขกับงานปูนปั้นเพราะทำด้วยความศรัทธาอย่างมากที่สุดใน
พระพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นในทักษะและประสบการณ์ที่สามารถจำลอง
แบบของเจดีย์พุทธคยาให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เจดีย์พุทธคยาเป็น
หนึ่งในสถานที่ๆสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีก
ด้วย มีอายุประมาณ 800 – 1,000 ปี ถูกสร้างขึ้นเมื่อตอนที่พระพุทธศาสนายัง
อยู่ในประเทศอินเดีย เกี่ยวกับเรื่องการจำลองสร้างขึ้นใหม่ในประเทศไทย
เจดีย์องค์นี้มีรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ความสูงประมาณ 51 เมตร ขนาดของฐาน
ประมาณ 121.29 เมตร เจดีย์ทุกองค์ได้รับการดูแลโดยช่างประติมากรรมมือ
อาชีพที่ไว้ใจได้ มีประสบการณ์เพียงพอและความเชื่ออย่างแรงกล้าทำงานใน
เวลาที่จำกัดและเป็นเวลาช่วงสั้นๆ อีกไม่นานงานชิ้นนี้จะเสร็จสมบูรณ์ ชาว
พุทธและใครก็ตามสามารถมาเยี่ยมและชมความสวยงามของงานศิลปะและ
สัญลักษณ์ของอดีตและปัจจุบันได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม

IMG_1223-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2012 Janine Yasovant
©2012 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

 

Please support us by visiting
our advertisers
A Simple Click Will Do It!

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

July 2012

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs | Books | Comments | Contacts&Links Masthead | Submissions | Advertising | Special Issues | Contact Us | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue Share This Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2012 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 13th year of publication with
comprehensive archives of over 6500 pages 

thaiair1
sciam-subs-221tf71
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal