Scene4 Magazine: Arts of Thailand - Painting | Peace In Mind - Kasem Khaolaor | Janine Yasovant | June 2012 | www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

อินไซท์

June 2012

ความประทับใจเมื่อแรกเห็นผลงานของคุณเกษม ขาวละออคือภาพที่อยู่ใน
กรอบขนาดใหญ่มีสีสันสะดุดตา ทำให้ดิฉันทำการสำรวจผลงานศิลปะที่มา
พร้อมกับคำโคลงกลอนที่สร้างแรงบันดาลใจ ในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่
นั้นได้เขียนคำอธิบายผลงานศิลป์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่ง
ค่อนข้างมีความล้ำหน้าและเป็นตัวอย่างตะวันออกที่เน้นความสมจริงสมจัง
กับตะวันตกที่เน้นความคิดสร้างสรรค์

คุณเกษมกล่าวกับดิฉันอย่างถ่อมตัวว่างานของเขาเป็นศิลปะร่วมสมัยทั่วไป
ที่มีพื้นฐานมาจากอุดมคติทางพระพุทธศาสนา แรงบันดาลใจที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันสวยงามนั้นเป็นเหมือนกับศิลปินพื้นบ้านหลาย
ท่านที่เชื่อและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา

เป็นเวลามากกว่า 13 ปีที่ผลงานบางชิ้นของคุณเกษมถูกจัดแสดงภายนอก
ประเทศไทย เมื่อนักสะสมงานศิลปะจากเอเชีย อเมริกา และยุโรป ได้
ค้นพบผลงานเหล่านั้นพร้อมกับหนึ่งในรูปแบบวิธีการทำงานที่สำคัญที่สุด
คือการใช้เทคนิคผสมหรือที่เรียกว่า "สื่อผสม" ภาพเขียนเหล่านั้นจะจับ
ความรู้สึกและอารมณ์ในขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นที่มีผลกระทบ เป็นการชักนำผู้
เข้าชมให้สำรวจภายในจิตใจของตนเองเพื่อหาความเงียบสงบ

ในปีพ.ศ. 2545 คุณเกษมมอบผลงานในนามของประเทศไทยซึ่งแสดง
ความเสียใจต่อความสูญเสียในวันที่ 11 เดือนกันยายน เป็นความเข้าใจที่ว่า
คนไทยแบ่งปันความโศกเศร้าร่วมกับชาวอเมริกัน ประเทศไทยได้สูญเสีย
ชาวไทยหลายคนและสำนักงานศูนย์การค้าไทยจากเหตุการณ์ก่อการร้าย
ในครั้งนั้นเช่นกัน ของขวัญนั้นมีชื่อเรียกว่า "น้ำตาแห่งความเข้าใจ การร้อง
ให้เพื่อสันติ"เป็นภาพสีอะครีลิคบนผ้าใบมีขนาด 60x48 นิ้ว

PICT3664-(1)-cr

ความศรัทธาและความดีงามของจิตใจเป็นวิธีขอความสงบสำหรับทุกคนใน
โลก รูปภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่สะท้อนถึงความงดงามของกาลเวลา
และการพินิจพิจารณาของศิลปิน เมื่อปีที่ผ่านมา ศิลปะพระพุทธรูปใน
ภาพวาดและงานปั้นนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษและได้รับการพิจารณาว่า
เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างแท้จริง คุณเกษม ขาวลออพบสิ่งนั้นมาก่อนแล้ว

ks8-cr

งานของผม
เกษม ขาวละออ

ตัวผมเองมีความเชื่อในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างจิตใจกับธรรมชาติที่
เราสามารถพบได้ทุกแห่ง ผมใช้จินตนาการแสดงความรู้สึกนึกคิดผ่านงาน
ของผม ที่สื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีจิตใจและใจนั้นก็เชื่อมต่อกับ
จักรวาล สิ่งนี้สามารถพบได้ในทุกชีวิตบนโลกนี้

ผมหวังให้ใครก็ตามที่ชมผลงานของผมแล้ว จะได้เปิดใจและมีมุมมอง
ทรรศนะใหม่ๆ มากขึ้น หวังว่าการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ด้วยความรักและ
ความสงบสุข สามารถเกิดขึ้นในใจของใครอีกสักคน คนเรานั้นล้วนเกิดมา
จากที่แห่งเดียวกัน จากแกนกลางของสากลโลก ก่อตัวขึ้นจากฝุ่นละออง
เล็กๆ ในชั้นบรรยากาศ ช่องว่างและเวลา
ในส่วนของผมแล้ว สิ่งนี้สามารถเห็นได้เพียงดูภาพเขียนที่สวยงามแม้
บางครั้งมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักถ้ามองจากความหมายและความรู้สึกที่ได้
จากภาพเหล่านั้น ผมพยายามกระตุ้นให้ผู้ชมให้มองลึกลงไปมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม หวังที่จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพเหล่านั้น ขณะที่
พยายามสื่อความคิดและจิตวิญญาณของผม และยังหวังอีกว่าผู้ชมจะค้นหา
ได้เห็นและพบธรรมชาติของพุทธในตัวเอง

งานของผมสร้างสรรค์ขึ้นพร้อมกับความหวังและเกี่ยวโยงกับความรู้สึกนึก
คิดส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งนี้อย่างง่ายดายด้วยสายตาและ
จินตนาการ เป็นการรวมเอาศิลปะที่ว่าด้วยความงามซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่
ซับซ้อนหรือเรียบง่ายก็ได้ อันเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของผม
สำหรับผมแล้วการวาดภาพเป็นสิ่งที่มีพลังและความหมายในตัวที่ใกล้กับ
ความคิดและจิตวิญญาณของผม ดังนั้นจึงทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าอย่างอื่นและยัง
เป็นการพัฒนาตนเองในด้านความรู้สึกอีกด้วย

"ความลี้ลับแห่งศิลป์ที่แท้จริงคือ
การทำตัวเป็นผู้เริ่มเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
เพราะในใจของผู้เริ่มเรียนรู้
จะไม่มีความคิดที่ว่า "ฉันได้บรรลุบางอย่าง"
เมื่อนั้นเราจึงสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้จริงๆ
ต่อเมื่อเรารักษาความคิดข้างต้นไว้ ธรรมะก็จักคงอยู่"

"สำหรับตัวฉันมีความสุขในหนทางแห่งชีวิตประจำวัน
ในท่ามกลางเถาวัลย์ เมฆหมอก และถ้ำผา
ณ ที่นี้ในป่าพงรกชัฏ ฉันมีความเป็นอิสระ
ท่องเที่ยวไปโดยมีเมฆขาวเป็นมิตรร่วมทาง
ถนนนั้นมีมากมาย แต่ไม่มีถนนสายใดที่นำไปสู่ ความหลุดพ้น
แต่สำหรับฉันซึ่งยังโง่เขลาอยู่
จะมีผู้ใดสามารถปลุกเร้าความคิดของฉันได้หรือ
ยามค่ำคืน ฉันนั่งบนแท่งหินเพียงลำพัง
ในขณะที่ดวงจันทร์กลมโตโผล่พ้นขุนเขา ที่เย็นยะเยือก..."

ks9-cr

เกษม ขาวละออ
เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2514 ที่จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการเดี่ยวและกลุ่ม
2544 - นิทรรศการ "น้ำตาแห่งความเข้าใจ การร้องให้เพื่อสันติ" วันเวิลด์
แกลเลอรี่ นิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545 - นิทรรศการ "จิตวิญญาณตะวันออก ครั้งที่ 1" เสจ แกลเลอรี่
นิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546 - นิทรรศการ "จิตวิญญาณตะวันออก ครั้งที่ 2" วันเวิลด์ แกลเลอรี่
2547 - นิทรรศการ "จิตวิญญาณตะวันออก ครั้งที่ 3" วันเวิลด์ แกลเลอรี่
นิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2547 – นำเสนอผลงานใหม่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
2547 – นิทรรศการต้นแบบผ้าปักในพระบรมราชินูปถัมป์ กรุงเทพ
2549 – นิทรรศการ "Next Stop - Nirvana" แกลเลอรี่ แอนซาน่า ประเทศ
สิงคโปร์
2549 – นำเสนอผลงานใหม่ เมืองโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
2550 – นิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" สีลมอาร์ตสเปส กรุงเทพ
2551 – นำเสนอผลงานใหม่ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้
2551 – นิทรรศการ "ธรรมมะ-ธรรมชาติ" แกลเลอรี่ เดาพิ่น ประเทศ
สิงคโปร์
2552 – นิทรรศการ "Unity of Time" โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค
กรุงเทพ
2552 – นิทรรศการ "สุนทรียะแห่งสรีระ " สีลม แกลเลอรี่ กรุงเทพ
2553 – นิทรรศการศิลปกรรมต่างประเทศ ครั้งที่ 24 หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2553 – นิทรรศการ "สานใจ สายใยศิลปกรรม" ในโอกาสเกษียณอายุของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสากอง ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2534 – นิทรรศการงานกล้วยไม้เอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 4 สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2536-2538 – นิทรรศการ "โตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 7" หอศิลปะ
แห่งชาติ กรุงเทพ
2538 – รางวัลขนะเลิศโปสเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก เชียงใหม่
2541 – รางวัลที่สองนิทรรศการ "รักษ์ไทย เทียวไทย " ห้าสิบปีบริษัทวิทยุ
การบิน หอศิลป์ตาดู กรุงเทพ
2546 – การแข่งขันศิลปะนานาชาติแห่งเอเชีย มูลนิธิศิลปะอิสระ ประเทศฮ่องกง

2546 – นิทรรศการศิลปกรรมเอเชียร่วมสมัย สไปค์ แกลเลอรี่ นครนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2547 – การแข่งขันศิลปะนานาชาติแห่งเอเชีย มูลนิธิศิลปะอิสระ ประเทศ
ฮ่องกง
2547 – นิทรรศการศิลปะ มูลนิธิศิลปะอมตะ กรุงเทพ ประเทศไทย
2552 – การแข่งขันศิลปะนานาชาติเชลซี อโกร่า แกลเลอรี่ นิวยอร์ค
ประเทศไทย

ผลงานเกียรติยศ
2545 – ผู้จัดการฝ่ายงานศิลป์ โครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมป์
เชียงใหม่ ประเทศไทย
2545 – มอบภาพของขวัญ "น้ำตาแห่งความเข้าใจ การร้องให้เพื่อสันติ"
นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546 – บริจาคภาพวาด "สมาธิ" เพื่อประมูลการกุศลแก่สภากาชาดฮ่องกง
ประเทศฮ่องกง
2550 – โรงแรมแชงกรีล่า โฮเทลและสปา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552 – โรงแรมนิวแชงกรีล่า กรุงเทพ ประเทศไทย

แนวความคิด
สภาพสังคมและเศรษฐกิจนั้นสับสนวุ่นวาย สิ่งนี้นำไปสู่จิตใจที่ตกต่ำลงและ
วัตถุนิยมที่ขยายตัวมากขึ้น
งานสะสม
ผลงานส่วนตัวมีอยู่ที่ ประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฮอลแลนด์ แอฟริกาใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2012 Janine Yasovant
©2012 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

June 2012

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs | Books | Comments | Contacts&Links Masthead | Submissions | Advertising | Special Issues | Contact Us | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue Share This Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2012 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 13th year of publication with
comprehensive archives of over 6500 pages 

Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
sciam-subs-221tf71
thaiair1
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal