อินไซท์

October 2013

K05-cr-Thai

จานีน ยโสวันต์

เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้นัดหมายกับศิลปินอีกที่โดดเด่นท่านหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปะการ
ทำภาพพิมพ์เช่นเดียวกับอาจารย์ ศรีใจ กันทะวัง ที่ดิฉันเคยเขียนถึงในฉบับก่อน ชื่อว่าอาจารย์ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ไม่เพียงแต่ว่าเขาเป็นที่รู้จักมาเป็นเวลา 20 ปีแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นศิลปินงานภาพพิมพ์รุ่นใหม่ในประเทศไทย ในวันสัมภาษณ์
เป็นเวลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับงานนิทรรศการที่กำลังจะมาถึงในกรุงเทพ ในช่วงปลายเดือนกันยายน สตูดิโอที่ชื่อว่า C.A.P (Chiangmai Art on Paper) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เขากำลังทำงานอยู่กับเพื่อนๆ มีชาวต่าง ชาติมาพบเขาในตอนบ่าย ดิฉันเรียกเขาว่าอาจารย์กิติก้องเขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา เขายิ้มและกล่าวว่าเขาได้ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนศิลปะมาเป็นเวลา 15 ปีแล้วและถึงเวลาแล้วที่เขาจะลาออกจาก
งานปัจจุบันเพื่อเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวตามที่เขาตั้งใจเอาไว้

K01cr

จานีน: ดิฉันอยากทราบเรื่องราวของคุณมากกว่านี้

กิติก้อง: ผมเกิดที่จังหวัดลำปางซึ่งอยู่ห่างประมาณเกือบ 200 กิโลเมตรจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และจบปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลังจากที่เรียนจบแล้ว ผมไปศึกษาต่อด้านภาพพิมพ์ที่ college of Fine Arts,
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย งานภาพพิมพ์เป็นแนว
ศิลปะที่น่าสนใจซึ่งต้องอาศัยการทำงานด้วยมือเป็นหลักมากกว่าเครื่องจักรที่ใช้
ทำงานด้านดิจิตอล ปริ้นท์ คนที่เข้าใจงานศิลปะจะรักในการรักษาผลงานเหล่านี้
เอาไว้ ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปสนับสนุนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ผม
เชื่อว่างานศิลปะที่มีความสร้างสรรค์ยังคงมีอยู่ งานเหล่านี้สามารถประเมินคุณค่า
ได้และสมควรที่จะเก็บรักษาไว้

จานีน: คุณโชคดีมากที่ซื้อที่ดินแถวนี้เพราะทำเลดีมากสำหรับการทำธุรกิจ

กิติก้อง: มีความแตกต่างระหว่างงานภาพพิมพ์และงานพิมพ์แบบดิจิตอลซึ่ง
สามารถสังเกตได้โดยง่าย เมื่อมองลวดลายของงานภาพพิมพ์อย่างใกล้ชิดด้วย
แว่นขยาย ก็จะเห็นว่าทุกสีนั้นนุ่มนวลและผสมกันได้ดี ในทางตรงกันข้ามงานพิมพ์
แบบดิจิตอลจะเห็นจุดหมึกได้อย่างชัดเจนและลวดลายไม่นุ่มนวลเท่างานภาพ
พิมพ์ ในความคิดของผมงานภาพพิมพ์ทำด้วยมือนั้นมีลักษณะพิเศษและมีความ
น่าสนใจมากสำหรับศิลปินที่มีแรงบันดาลใจและนักสะสมงานศิลปะที่มีความชอบ
ในงานแนวนี้ ผมยังคิดอีกว่างานภาพพิมพ์แบบดั้งเดิมสามารถที่จะซึมซับหัวใจและ
จิตใจของคนได้

K08cr

ในกรณีนี้ผมอยากจะอธิบายความหมายของงานภาพพิมพ์และงานพิมพ์แบบ
ดิจิตอลเพราะหลายคนอาจเกิดความสับสนระหว่างคำศัพท์ทั้งสองคำนี้ สำหรับงาน
ภาพพิมพ์ ศิลปินจะจำกัดจำนวนภาพที่เขาสร้างเอาไว้อย่างแน่นอนและต้องแน่ใจ
ว่างานของเขาไม่ได้ผลิตออกมามากกว่าจำนวนนั้น การทำสำเนาภาพพิมพ์ทุกชิ้น
ต้องทำด้วยมือเท่านั้น คุณภาพสามารถควบคุมได้เนื่องจากจำนวนที่มีจำกัด
นอกเหนือไปจากนี้ กระบวนการทำภาพพิมพ์นั้นมีความยากลำบากและซ้ำซ้อนแต่
สำหรับบางคนแล้วนั่นคือรางวัลอันมีค่า อย่างไรก็ตามงานพิมพ์แบบดิจิตอลคือไฟล์
ภาพความละเอียดสูงมาจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถพิมพ์ที่ใหนก็ได้และมีจำนวน
เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีปริ้นเตอร์ที่ดีและมีหมึกสีมากพอ

ราคางานภาพพิมพ์ที่C.A.P. นั้นมีราคาไม่แพงและสามารถซื้อไปตกแต่งบ้านได้
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศส่วนมากจะมาที่สตูดิโอเพราะชื่อเสียงของเขา

K04cr

จานีน: คุณทำงานศิลปะมากี่ปีแล้วคะ

กิติก้อง: ประมาณ 20 ปีแล้วครับที่ผมเป็นศิลปิน หลังจากจบจากภาควิชา
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และปฎิมากรรม จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผมไปศึกษาต่อปริญญาที่ College of Fine Arts, University of New South
Wales (COFA UNSW) ประเทศออสเตรเลีย ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและ
การตลาดภายหลังจากที่ได้ร่วมงานกับศิลปินและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
หลายท่านในออสเตรเลีย เมื่อผมกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่ก็ซื้อที่ดินและอาคาร
บนถนนนิมมานเหมินทร์ไว้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วและเริ่มธุรกิจของตนเอง

จานีน: คุณโชคดีมากที่ซื้อที่ดินแถวนี้เพราะทำเลดีมากสำหรับการทำธุรกิจ

กิติก้อง: เมื่อมีความพร้อมแบบนี้แล้ว ผมตัดสินใจจะลาออกจากงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีล้านนาในอีกไม่นานนี้แต่ผมก็ยังคงเป็นอาจารย์
พิเศษได้เช่นเดียวกัน

จานีน: งานของคุณเกียวกับการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวอย่างไร

K03cr

กิติก้อง: ในปีพ.ศ. 2546 คอนที่ผมยังอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ผมทำการ
ออกแบบที่เรียกว่า Etching (แม่พิมพ์โลหะ) เป็นงานโปรเจ็คสำหรับการจบ
การศึกษา เป็นเรื่องของตัวอักษรไทยที่มีความสลับซับซ้อนมาก นี่คือเรื่องราวของ
เส้นที่สร้างเงาของพื้นที่ แล้วตัดบางส่วนของตัวอักษรมารวมกับงานหลายๆส่วนแต่
ผมไม่ยึดติดกับศิลปะแบบใดแบบหนึ่ง เราสามารถประยุกต์ใช้ในงานศิลปะหลาย
ชนิดรวมทั้งในบ้านและการตกแต่งโฆษณาหรือการพิมพ์สื่อหลายๆ ชนิด ในปีพ.ศ.
2548 ผมจัดนิทรรศการและสร้างโปรเจ็คที่เรียกว่า "Visions of lines" (การมอง
เส้น) จนกระทั่งปีพ.ศ. 2550 งานของผมส่วนใหญ่เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบ ภาพพิมพ์
โลหะ (Etching) ภาพพิมพ์หิน (Lithography)ปีพ.ศ. 2553 งานภาพพิมพ์ของผม
เรียกว่าเป็นงานภาพพิมพ์รูปนามธรรมลายไหม้ที่มีความคล้ายคลึงกับสีเบจ ปีพ.ศ.
2554 ภาพพิมพ์แกะเหล็กยังคงเป็นที่นิยมพร้อมด้วยสีสว่าง ในปีนี้คุณจะเห็นรอบๆ
สตูดิโอของผมมีงานที่ใช้สีตัดกันเป็นแนวคิดหลักซึ่งดูจะรู้สึกดีที่ได้พบเห็นและ
ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ความคิดสร้างสรรค์และเพื่อนร่วมงานจะนำความสุขและ
ดึงดูดจินตนาการของคนรุ่นใหม่ที่สามารถจะเป็นสื่อสำหรับใช้ในหลายโอกาสที่
เหมาะสมและเพื่อนำชีวิตของเรากลับสู่ความสุขของเส้นและสีสันต่างๆ

J1cr-ou7

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

©2013 Janine Yasovant
©2013 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

October 2013

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs | Comments | Contact Us | Masthead Contacts&Links | Submissions | Advertising | Special Issues | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

 Share This Page

 

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2013 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.
Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in Over 116 Countries and comprehensive archives of over 7500 pages 

submit to reddit  

 

sciam-subs-221tf71
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog