May 2024

n5-cr

ณเรศ จึง

จานีน ยโสวันต์

มุมมองของดิฉัน กับงานศิลปะของณเรศ จึง ที่รู้จักมาร่วม10 ปี เขามีความ
เป็นตัวของตัวเองกับภาพที่เห็นของสภาพสังคมไทยที่เขาอยากจะนำมาเป็นภาพ
สะท้อน และกึ่งเสียดสี ในแบบฉบับของความตระหนักที่จะเป็นส่วนหนึ่งจาก คนรุ่น
ใหม่ ที่ยืนอยู่ ในความถดถอย ความล่าช้า ของความเปลี่ยนแปลง งานของเขา
ออกมาอย่างมีจุดยืน แต่ตัวเขาเองไม่ได้ วัดจากการมองของผู้ดูอยู่ภายนอกแต่ยัง
ยืนยันว่าตัวเขายังเป็นของแท้ เช่นเดิม เวลาเปลี่ยน และเขายังไม่เปลี่ยน

และเดือนเมษายนของช่วงเวลาปีใหม่ไทย  ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์
ณเรศ จึง อย่างเป็นทางการ

JY.  การเป็นศิลปินอิสระ ดิฉันเห็นการสร้างสรรค์งานของคุณทำต่อเนื่อง อย่างไม่
จำกัด จากอดีตที่ผ่านมา คุณลองเล่าเวลาของความประทับใจที่อยากเล่าให้ผู้อ่าน
ได้รับฟังเกี่ยวกับการยอมรับ กับงานที่คุณสร้างสรรค์ ประสบการณ์ที่คุณอยากจะ
บอก กับศิลปินหน้าใหม่
NJ. เวลาความประทับใจคือทุกช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลัง การสร้างสรรค์
ผลงานของผม ทุกชุด ทุกชิ้น
การยอมรับในฐานะศิลปะ ศิลปิน ผมยอมรับในตัวงานและตัวเอง ส่วนการยอมรับ
ในภายนอกผมไม่สามารถบอกได้ ส่วนประสบการณ์ที่อยากบอก เมื่อเราทำอะไร
จริง เราจะได้ของจริง เมื่อทำอะไรเล่น เราจะได้ของเล่น

JY. กรุณา เล่าประวัติ ชีวิต การศึกษา ผลงานที่ผ่านมา
NJ. ผมเกิดเมื่อปี 2527ที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี เริ่มศึกษาศิลปะแบบจริงจังที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ระดับ ปวช. ต่อระดับ ปวส. ที่โรงเรียนเพาะช่าง สาขา
ภาพพิมพ์ ช่วง ปวช. และ ปวส.ผมเคยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการ
กุศล ผมเรียนที่เพาะช่างได้ 1 ปี ตัดสินใจ เข้ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์ ใช้เวลาเรียนถึง 6 ปี
เพราะต้องทำงานไปด้วย
เมื่อจบการศึกษาเริ่มชีวิตการทำงานหลากหลาย อาทิ สอนศิลปะ ขายของ
handmade ออกแบบห้องโรงแรม  
ขณะนั้นไม่เคยทิ้งงานวาดรูป ยังคงวาดอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็น
ศิลปินในโครงการ v64

และในปี 2012 เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ตัดสินใจเข้ามาในวงการศิลปะ โดยสมัคร
งานเป็นกองบรรณาธิการ Fine Art magazine Thailand การทำงานที่นี้
เปรียบเสมือนการเรียนต่อปริญญาอีกใบในปี พ.ศ. 2557ผมได้แสดงนิทรรศการ
เดี่ยวครั้งแรกที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า คือก้าวแรกที่สำคัญ
ผมจึงตัดสินใจเลือกอาชีพศิลปินอย่างเต็มตัวจากการชี้แนะของคุณธวัชชัย สมคง
และคุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา
ในปี 2559 จึงตัดสินใจลาออกจากนิตยสาร Fine Art ที่เคยเป็นกองบรรณาธิการ
มาได้ 5 ปี
ในปี 2061 ได้ทำงานร่วมกับ SPACEBARZINEเพื่อผลิต ARTZINE เล่มแรกชื่อ
GOGHTAKU เปิดตัวที่งาน SQ ART BOOK FAIR 2018 ประเทศสิงคโปร์ ต่อมา
ในปี 2019 มีโอกาสไปพำนักดูงานศิลป์กับอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปิน
แห่งชาติ ณ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 สัปดาห์ ทำให้เปิดโลกทัศน์
ด้านศิลปะ ณเรศ จึง ยังได้ร่วมตรวจสอบหลักสูตรศิลปะในชื่อ นวัตกรรมศิลป์
และเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วกรุงเทพ ด้าน
ศิลปะ
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีในปี 2022  ‘สร้างงานตลอดชาติจึง’ คือแฮชแท็กที่
ชอบใช้ 
ปัจจุบันมีนิทรรศการเดี่ยว 4 ครั้ง นิทรรศการร่วมแสดงและงานอีเว้นท์ด้านศิลปะ
มากมาย

JY. คุณชอบงาน ของศิลปินผู้ใดมากที่สุด จะเป็นศิลปินไทยหรือต่างประเทศก็ได้ 
งานที่ผ่านมาของตนเองพอใจระดับไหน
NJ. ผมมีศิลปินที่ชื่นชอบมากมาย ความชอบของผมเปลี่ยนไปตามวัยทั้งในไทย
และต่างประเทศ ในช่วงวัยเรียนผมชอบผลงานที่สมจริง อลังการอย่างงานของ ไม
เคิลแองเจโล เมื่อเรียนจบก็ชอบ เซอเรียลฯดาลี ต่อมาผมชอบผลงานของ Van
Gogh, Picasso, Frida ฯลฯ ส่วนปัจจุบัน ชื่นชมศิลปินทุกท่านที่ปัจจุบันยังคงเป็น
ศิลปินอยู่ ฯลฯ ผลงานที่ผ่านมาพอใจในชิ้นงานทุกชิ้นที่สร้าง ณ เวลานั้น

 

ผมอยากจะสื่อสารกับทุกท่านขอฝากการสื่อสารผ่านผลงานศิลปะทุกชิ้นที่ผมสร้าง
ขึ้นครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

Narate Jung
Date of Birth:
23 June 1984
Education: 2007 - Bachelor of art, faculty of Architecture King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Solo Exhibitions:
2014 –  Art Exhibition 3 Thing, The National Gallery Bangkok
2017 –  Appropriation, People Gallery, Bangkok Art And Culture Centre
(BACC)

 

2019 – Meditation, Chamchuri Art Gallery, Chulalongkorn University
2019 – Along The Way, Chui Gallery, Changchui
Selected Exhibitions:
1999 and 2003  – Funded the Scholarship of TISCO Foundation
2002 – Poh Chang 89th Anniversary Art Exhibition
2012 – Grand Opening Art Exhibition, V64 Art Space, Bangkok Thailand
2012 – Art Exhibition for Children and Youth, MOCA, Bangkok, Thailand
2014 – Art Exhibition Arayasilp Andaman, Phuket
2015 – Art Exhibition The Autopsies, The National Gallery Bangkok
2015 – The 8 Art Exhibition of the International Visual Artist Association
of Thailand, The Queen Gallery
2016 – ART FAIR BANGKOK ART GROUND, THE JAM FACTORY
2016 – Songkran 2016 Bangkok Symbolic, CENTRAL EMBASSY
2016 – THE 2nd SDM INTERNATIONAL MAIL ART, VENICE ART SPACE
2016 – ART IS LIFE LIFE IS ART, Bangkok Art And Culture Centre
(BACC)
2016 – Project Our Beloved King, THE JAM FACTORY and FYI Center 
2016 – รักพ่อ “เพ (ร) าะ” อะไร , Syrup the space อาคารลิเบอร์ตี้ 
2017 – SATI, DUKE Contemporary Art Space (1 st Floor, Gaysorn Plaza)
2017 – WOUNDED, Chamchuri Art Gallery 
2017 –  ART FAIR BANGKOK ART GROUND 2 , THE JAM FACTORY
2017 – Hotel Art Fair Bangkok 2017,Claustrophobic Room 503 at VOLVE
HOTEL BANGKOK
2018 – ART FAIR BANGKOK ART GROUND 3 , THE JAM FACTORY
2018 – Hotel Art Fair Bangkok 2018, 137 Pillars Suites & Residences
Bangkok
2018 – I SEE, Centara Grand Hotel, Central world
2018  – Land of Smile, Century Museum in Bangkok, POH–CHANG
2018 – Open Your Eyes Open Your Mind, Ar Nake Pa Song, Changchui
2019 – ART FAIR BANGKOK ART GROUND 4 , THE JAM FACTORY
2020 – Fighting Covid–19 With he ARTS, RCAC BKK
2021 – Mango Art fair 1,at Lhong 1919
2021 – People to People, Main Gallery 9th floor, BACC
2021 – FAREWELL, at Lhong 1919 Artist
2022 – THE IDOLS OF UTOPIA, RCB Galleria 3, River City Bangkok
2023– ใช่เพียงเพราะเราเปราะบาง, RCAC BKK, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
2023 – Global Warming, MATDOT ART CENTER

Narate-1-cr

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
         
©2024 Janine Yasovant 
         
©2024 Publication Scene4 Magazine

 

 

May 2024

  Sections Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns Adler · Alenier · Alpaugh · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2024 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

Thai Airways at Scene4 Magazine