www.scene4.com

August 2022

Jaosamut Muaythai | Scene4 Magazine | August 2022 | www.scene4.com

เจ้าสมุทร มวยไทย
เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มวยไทยในฟินแลนด์

  จานีน ยโสวันต์

ป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าประเทศฟินแลนด์มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มี
สิ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับแวดวงมวยไทยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเคมเปเล่
ซึ่งเป็นเขตเทศบาลทางใต้ของสนามบินอูลูในประเทศฟินแลนด์ตอนเหนือ ได้มี
การริเริ่มนำการเรียนมวยไทยจัดเป็นหลักสูตรในโรงเรียน 5 แห่งของเมือง และน่า
ประหลาดใจยิ่งกว่ากว่านั้นเกิดจากที่ผู้ปกครองโหวตให้มวยไทยเป็นวิชาเลือก
สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 8-15 ปีที่เรียนมวยไทยมีความโดดเด่นใน
ประเทศฟินแลนด์

jy0822-J22

มีพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกีฬามวย (ทั้งมวยสากลและมวยไทย) อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยให้มี
มาตรฐานมั่นคงอีกด้วย หมายความว่า นักมวยจะได้รับรางวัลจากความที่ยุติธรรม
จากผู้จัดงานชกมวย การเสพยาเสพติด ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงมีโทษทาง
อาญา ทุกคนในวงการมวยต้องลงทะเบียนเมื่อมีอาชีพเป็นนักมวย ส่วนเรื่องอายุ
มาตรา 29 ระบุว่านักมวยที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
บริบูรณ์ (อนุญาตให้เฉพาะนักมวยที่ขึ้นทะเบียนชกได้) ผู้จัดงานมวยอาจได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนให้จัดกีฬาชกมวยบางประเภท (เช่น ชกไม้ไผ่ เพศ หรือ
ชกเฉพาะวัย ฯลฯ) นักมวยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับอนุญาตให้ชกได้ แต่ต้องมี
คุณสมบัติพร้อม และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการแข่งขัน

J23-cr

ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ของมวยไทยซึ่งมีมาช้านาน เป็นศิลปะการ
ต่อสู้ของประเทศไทยเป็นประจำมาหลายปีแล้ว

IMTF-2-300x300-2

เรามาติดตามดูครูมวยไทยชื่อ ธีรพงศ์ จินดาวรณ์ จากอำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อดีตนักมวยจากสนามมวยลุมพินี และสนามมวยราชดำเนินใน
กรุงเทพฯ เขามีโอกาสผลักดันและวางรากฐานมวยไทยให้กับผู้ใหญ่ทั้งชายหญิง
ที่มาเรียนกีฬามวยไทย ในโรงยิมของเขาที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลานาน

jy0822-J8

ในปี 2013 เขาไปอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ ในช่วงห้าปีแรกเขาทำงานใน
สถานที่ต่าง ๆ เรียนภาษาและสอนมวยในโรงยิมอื่น ๆ จนกระทั่งเขาสามารถเก็บ
เงินได้ เขาสร้างโรงยิมของตัวเองชื่อ JMT ซึ่งมีการสอนมวยไทยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองเคมเปเล่ ผู้คนต่างให้ความสนใจและ ผู้คนจากเมืองต่างๆที่ให้ความ
สนใจ ก็มาจากเมืองอื่นมาเรียนด้วย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง บางคนเป็นพ่อแม่ของ
นักเรียนในโรงเรียนหลายแห่ง แม้แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเคมเปเล่ ก็มาซ้อม
กีฬา ต่างก็พบว่ามวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดมาช้านาน เป็นทั้งทักษะการป้องกันตัว กีฬา
และการพักผ่อนหย่อนใจ

jy0822-J5

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ชื่อเล่นที่เขาใช้ในเฟซบุ๊คคือ เจ้าสมุทร โพไซดอน
แต่เขาบอกกับดิฉันว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ค่ายมวยเก่า เขาขอใช้ชื่อในการสัมภาษณ์
ครั้งนี้ว่า เจ้าสมุทร มวยไทย

ต่อไปนี่คือบทสัมภาษณ์

JY. กรุณาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณในประเทศไทย

JM. ผมมาจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อผมยังเป็นเด็ก ผมเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านจำปาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากปัญหา
พ่อแม่หย่าร้าง ฐานะทางบ้านของผมจึงไม่ค่อยดีนัก ผมไม่มีเงินเพื่อเรียนต่อใน
โรงเรียนมัธยม โชคดีที่มีค่ายมวยไทยอยู่ใกล้บ้าน ตั้งแต่อายุแปดขวบผมมีโอกาส
ไปฝึกกับเพื่อน และซ้อมมวยเพื่อชกอย่างมืออาชีพ เมื่อผมโตขึ้น ได้เข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน ผมได้มีโอกาสชกเป็นนักมวยอาชีพ
ทั้งเวทีลุมพินี และเวทีมวยไทยราชดำเนิน
ผมเคยมีครอบครัวที่เมืองไทย มีลูกสาวสองคน มีงานเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยที่
เกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในจังหวัดภูเก็ต

jy0822-J9

ผมได้รู้จัก Noora Salminen นักท่องเที่ยวจากฟินแลนด์ที่ไม่เคยเรียนมวยไทยมา
ก่อนที่เธอจะมาเมืองไทย เธอยังอายุน้อย และสวยมาก ผมเรียกเธอว่าโนรา ซึ่ง
เป็นชื่อนาฏศิลป์ไทยภาคใต้ ความสัมพันธ์ของเราเริ่มต้นจากการที่ผมอยากจะตาม
เธอไปฟินแลนด์ ความรักของผมที่มีต่อเธอ นอรา มาเมืองไทยและขยายเวลาการ
เดินทางของเธอออกไป เป็นเวลาถึงแปดเดือน เธอบอกว่าเธอมีเพื่อนที่เปิดค่าย
มวยในฟินแลนด์ ผมน่าจะทำงานที่นั่นได้ จากการสอนมวยไทยให้กับผู้สนใจ
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงลำบากมากมากทำให้ ผมตัดสินใจไปอยู่ใน
ประเทศฟินแลนด์กับเธอ ปัจจุบันเรามีลูกสามคน: Jasmin Salminen,
Lila Salminen และ Ryan William Salminen

jy0822-J11

เคมเปเล่ ประเทศฟินแลนด์ เป็นเมืองทางตอนเหนือที่มีมืดมัว หมอกหนาและ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี แต่ก็เป็นประเทศที่แสนจะโรแมนติกด้วย
ผมสอนมวยฟรีที่ยิมมวยเพื่อนของนอร่า ในเวลานั้นผมทำงานหลายงานเช่น
ทำงานในบาร์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตอนเย็นผมก็ได้ไปสอนมวย เป็นอยู่อย่างนี้
มาสามถึงสี่ปี ผมเริ่มเก็บเงินสำหรับโรงยิมมวยของตัวเองที่ฟินแลนด์
เมื่อยิมมวยไทยของผมเปิด ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ มี
ทั้งผู้ใหญ่ชายและหญิงมาออกกำลังกายและฝึกมวยไทยอย่างปลอดภัย และ
จำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงการบริหารจัดการ
ที่ดีที่ผมได้นำมาพร้อมกับการสอนที่ดี หลักสูตรมวยไทยเน้นการลดความเครียด
และลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่ฝึกหนักด้วยอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน
เมื่อสามีภรรยามาเรียนก็คิดถึงลูก ในยิมของเรา เด็กๆ สามารถติดตามพ่อแม่ของ
พวกเขามาเรียนได้ พวกเขามาเรียนด้วยในช่วงปิดเทอม ในปี 2020 มีเจ้าหน้าที่
เทศบาลในเมืองเคมเปเล่มาเรียนมวยไทยที่ยิมของผม จึงเป็นโอกาสที่ผู้ปกครอง
รวมตัวกันขอให้เทศบาลเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก ผมได้มีโอกาส
ได้เข้าสอน กีฬามวยไทย ให้นักเรียนในโรงเรียนถึงห้าแห่งในเทศบาลเมือง
เคมเปเล่

 

jy0822-J4

JY. นักเรียนที่เลือกเรียนอายุเท่าไหร่?

JM. เรามีนักเรียนอายุตั้งแต่ 8-15 ปี ทั้งชายและหญิงที่เลือกมวยไทยเป็นวิชา
เลือก แต่ละโรงเรียนจัดสถานที่ของโรงยิมพร้อมอุปกรณ์ที่ผมจัดเตรียมไว้ให้

jy0822-J13

หลักสูตรเริ่มต้นด้วย:
1 การเคารพครูผู้สอน เรียนรู้วิธีการ ที่เรียกว่าการไหว้ครู
2. การฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน - สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนเรียนรู้ การเตะ ต่อย
หมัด มีการสวมนวม และชุดกีฬาตามความเหมาะสม
3. ฝึกวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกัน ต้องเสียสละบางอย่างเพื่อปลูกฝังเด็กเล็ก เป็น
ผู้รับผิดชอบในอนาคต ทำความสะอาดห้องเรียน. เมื่ออยู่ที่บ้าน ทำความสะอาด
ห้องนอน ที่นอน และห้องน้ำ
4. เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มวยไทยจากสื่อต่างๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในศิลปะมวยไทย
5. เรียนทำอาหารไทยด้วยกันและนำกลับบ้านให้ผู้ปกครองรับประทานด้วย

JY. สำหรับเทศบาลเมืองเคมเปเล่ คุณได้ให้โอกาสอะไรบ้างต่อการ
"มาวางรากฐานการศึกษาศิลปะมวยไทยในฟินแลนด์กันเถอะ"

jy0822-J3

JM. ประเทศฟินแลนด์เป็นรัฐสวัสดิการ ผมเลือกสอนงานเป็นสมาคม ผมทำงาน
สังคมสงเคราะห์และได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนประมาณ 100,000 บาท สำหรับ
ตัวผมเอง รู้สึกยินดีมากที่เทศบาลเคมเปเล่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมที่
ผมได้เริ่มทำ และทุกคนเข้าใจดีว่าในการจัดการกิจกรรมมวยไทยสำหรับทุกคนเรา
เลือกสิ่งที่ดี สร้างคุณค่าและความสามัคคีในสังคมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ความ
ซื่อสัตย์และวินัยสามารถนำสิ่งที่ดีสู่สังคมได้ ความช่วยเหลือจะถูกแบ่งปันกับ
รายได้ เป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้สำหรับนักเรียนเพราะที่นี่ทุกอย่างใหม่มาก และ
ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่านอกจากจะเป็นผู้ให้ หรือผู้รับแล้ว ผมยังตอบแทนสังคม
ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

jy0822-J1

JY. ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงยิมของ JMT ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง?

jy0822-J21

JM. เราได้จัดสัมมนา สาธิต และการแข่งขันชกมวยในเดือนมิถุนายน กับผู้ที่มา
เรียนกับ JMT Gym นักมวยเก่าสองคนมาสาธิตการชก เหมือนหลายๆครั้งใน
กิจกรรมของผม เป้าหมายคือให้ชาวต่างชาติได้เห็นมวยไทยแท้และเน้น
ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทย งานเหล่านี้จัดขึ้นทุกปีและมีแผงขายอาหารไทยนอก
โรงยิม ทุกคนที่เข้าร่วมงานมีความสุข เริ่มจากการอยู่ร่วมกันและร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

ซึ่งสามารถ สร้างความรู้สึกดีๆร่วมกัน

 

มวยไทยในฟินแลนด์

 

 

 

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
         
©2022 Janine Yasovant 
         
©2022 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

August 2022

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2022 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo - Scene4 Magazine www.scene4.com

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your  information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1