Sc4logo-nv5-dk-ccw-377
Pikulthong Wiengnil - Arts of Thailand | Janine Yasovant | Scene4 Magazine May 2015  www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

มีเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ในประเทศไทย สามารถกล่าวได้ว่ากล้วยไม้
ไทยเป็นที่รู้จักมากที่สุดและมีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในโลก สถาบันการศึกษาและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ป่า
มากกว่า 1,000ชนิด โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรไทยพัฒนาความรู้ให้เพียงพอและมี
ประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไม้เป็นเวลานาน เทคโนโลยีใหม่ๆได้รับการคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อพัฒนาการส่งออก ราคา
กล้วยไม้ในประเทศไทยนั้นมีราคาถูกกว่าต่างประเทศมาก ความงามที่น่าประทับใจ
ของกล้วยไม้แถบเอเซียนั้นค่อนข้างมีความแตกต่างจากกล้วยไม้แถบละตินอเมริกา
รายได้ต่อปีสำหรับการส่งออกกล้วยไม้ไทยนั้นมีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท

 

IMG_6324-cr

 

สายพันธุ์กล้วยไม้ในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมาจากกล้วยไม้ป่าเขตร้อนในพบได้
ในป่าไม้ประเทศไทย มีบุคคลสำคัญหลายคนที่จดบันทึกและจัดกลุ่มสายพันธุ์
กล้วยไม้ เช่น ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันท์ เป็นนักพฤกษศาสตร์คนสำคัญจากกรม
ป่าไม้ และท่านเอกอัครราชทูตชาวเดนมาร์คที่ชื่อ กันนา ไซเดนฟาเดน ที่ได้
สำรวจและและระบุชื่อสายพันธุ์กล้วยไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
เวลานี้ได้มีการตีพิมพ์เอกสารที่ชื่อ “Orchids of Thailand and Preliminary list”
ท่านเอกอัครราชทูตกันนายังได้ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ป่าเขตร้อนในประเทศไทย
ไปยังทั่วโลกอีกด้วย

 

IMG_9915-cr

 

ดิฉันขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ระพี สาคริกผู้ซึ่งทำให้
กล้วยไม้ไทยเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม ศาสตราจารย์ระพีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่
ประสานงานกับสมาคมกล้วยไม้โลก “world orchid society” และในปีพ.ศ. 2521
ได้จัดการประชุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9 ขึ้นที่กรุงเทพ ในภายหลังท่านไปทำงาน
วิจัย ดูแลการฝึกปฎิบัติในวิชาพฤกษศาสตร์และสอนการวางแผนวิจัยเรื่องข้าวที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านยังได้เปิดหลักสูตรอบรมเรื่องกล้วยไม้โดยที่ผู้เรียนไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและก่อตั้งสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย

 

เป็นความโชคดีที่กล้วยไม้เติบโตได้ดีในสิ่งแวดล้อมเขตร้อนชื้น โดยพาะอย่างยิ่ง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สนใจใน
การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้

 

IMG_9593-cr

 

มีการจัดประกวดกล้วยไม้ขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายครั้งเพื่อโปรโมทความ
สวยงามของกล้วยไม้ไทยซึ่งดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาชม ตัวอย่างที่ดี
อันหนึ่งคืองานนิทรรศการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 4 ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพรายการนี้ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและทรง
สนทนากับศาสตราจารย์ระพี สาคริกและผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช
(อธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) เกี่ยวกับการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย
ซึ่งใกล้สูญพันธุ์ ต่อมามีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีเพื่อเก็บสะสม
และอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยก่อนที่จะคืนกล้วยไม้กลับสู่ป่า

 

กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการที่คณะกรรมการได้ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ
กล้วยไม้ไทยซึ่งมีการรณรงค์มามากกว่า 10 ปีกับกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงิน
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชินี “คืนกล้วยไม้ไทยกลับสู่
ป่า” มีกิจกรรมต่างๆเช่นการขี่จักรยาน โบว์ลิ่ง คอนเสิร์ต และประกวดวาดภาพ
กล้วยไม้ กิจกรรมอันหลังสุดค่อนข้างจะเป็นที่นิยมกับนักศึกษา ศิลปิน ประชาชน
ทั่วไปและหน่วยงานของรัฐที่ส่งภาพเขียนมาประกวดเพื่อหาเงินสนับสนุนโครงการ
และปลุกความรู้สึกของคนไทย

 

ในโอกาสนี้ทำให้ดิฉันขอเสนอศิลปินสีน้ำหญิงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเขียน
ภาพศิลปะมากมายที่มีหัวข้อเกี่ยวกับกล้วยไม้ เธอมีชื่อว่าคุณพิกุลทอง เวียงนิล
พำนักอยู่ที่จังหวัดลำพูน คุณพิกุลทองเป็นศิลปินที่มีความกระตือรือร้นที่ใช้สีน้ำเป็น
สื่อและถ่ายทอดผลงานเป็นภาพเขียนดอกกล้วยไม้หลายชนิด เธอเริ่มที่จะส่งผล
งานภาพเขียนไปยังงานประกวดเขียนภาพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539

 

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่างดิฉันและคุณพิกุลทอง

 

P01-cr

 

จานีน: กรุณาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ

 

พิกุลทอง: ดิฉันเกิดที่จังหวัดลำพูนในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ต่อมาได้ไป
ศึกษาศิลปะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ดิฉันคิดว่าธรรมชาติเป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยม ดิฉันเติบโตและยังคง
อาศัยอยู่ในชนบทที่ใกล้ชิดกับป่าไม้และภูเขา ตัวแบบอ้างอิงสำหรับเขียนภาพของ
ดิฉันเป็นดอกไม้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกุหลาบ ดอกบัวและกล้วยไม้
ดิฉันมีความเห็นว่ากล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเพราะมีความอ่อนช้อยและดู
สูงค่า สีน้ำจะจับความอ่อนโยนและความนุ่มนวลของกล้วยไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ดิฉันชอบเขียนภาพในตอนเช้าตรู่เพื่อที่จะดูแสงในตอนเช้าเพราะว่าเป็นแสงสว่าง
แรกของวันใหม่ แสงตอนเช้านั้นอบอุ่นและนุ่มนวลทำให้ดอกกล้วยไม้ดูงดงามและ
อ่อนโยนมากกว่าในตอนสายและตอนกลางวัน ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่มองหา
กล้วยไม้ป่าในป่าลึกที่เติบโตได้อย่างอิสระและมีสุขภาพดีอยู่บนต้นไม้ใหญ่ นี่เป็น
แหล่งที่มาของธรรมชาติที่ให้แรงบันดาลใจกับดิฉันมากมายเพื่อแสดงความรู้สึก
ผ่านการเขียนภาพด้วยสีน้ำ

 

IMG_0678-cr

 

จานีน: ผลงานชิ้นไหนที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุด

 

พิกุลทอง: ในปีพ.ศ. 2548 ดิฉันได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อของงานคือ
“กล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์และศิลป์” เจ้าฟ้าหญิงทรงถามเกี่ยวกับผลงานของ
ดิฉัน ที่มาของแรงบันดาลใจและชมเชยผลงานของดิฉัน ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก
และสิ่งนี้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่ทำให้ดิฉันผลิตผลงานให้มากขึ้น

 

จานีน:กรุณาบอกเล่าถึงแนวคิดในการทำงานและเทคนิคที่คุณใช้ในการเขียนภาพ

 

พิกุลทอง: ผลงานของดิฉันแทบทั้งหมดเป็นภาพวาดสีน้ำแต่ก็มีความแตกต่างไป
จากภาพสีน้ำของศิลปินท่านอื่นๆ ผลงานของดิฉันเป็นภาพวาดสีน้ำแนวสมจริง
ผสมกับจินตนาการ ดิฉันต้องเตรียมการจัดแสงและอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยความ
ตั้งใจเพราะแสงและเงาจะต้องถูกจัดตำแหน่งให้ดี

 

IMG_2456-cr

 

ดิฉันมีความสุขมากที่ได้ใช้สีน้ำเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ดิฉันหวังว่าผู้
ที่รักภาพเขียนสีน้ำจะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของดิฉันได้โดยผ่านตัวผลงานและดิฉัน
อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่และกระตุ้นให้ศิลปินเหล่านั้นผลิต
ผลงานศิลปะให้มากขึ้น

 

IMG_9916-cr

 

จานีน: คุณคิดอย่างไรกับผลงานของศิลปินภาคเหนือในประเทศไทย

 

พิกุลทอง: ดิฉันมองเห็นพัฒนาการต่างๆ จากศิลปินชาวเหนือท่านอื่นๆ ทุกคนต่าง
มีทักษะ แนวคิด และเทคนิคที่ดีกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ชอบและสนใจคืออะไร
วิธีการที่แตกต่างในการแสดงออกเรื่องผลงานจะทำให้ผลงานมีเอกลักษณ์และน่
ดึงดูดใจ ในท้ายที่สุดศิลปินทุกคนต้องค้นหาแนวทางเฉพาะตนด้วยตัวเอง นี่เป็น
ความสำเร็จที่ศิลปินทุกคนจะต้องไล่ล่าความฝันไปให้ถึง ดิฉันรู้สึกสนใจที่จะได้
เห็นผลงานต่างที่มีความหลากหลาย

 

จานีน: เป้าหมายต่อไปของคุณคืออะไรบ้างคะ

 

พิกุลทอง: จนถึงตอนนี้ดิฉันอยากปรับปรุงผลงานต่อไปอย่างต่อเนื่องและจัด
นิทรรศการศิลปะเดี่ยวเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งงานศิลปะและ
ดอกไม้ต่างๆ

 

IMG_8081-cr

 

ผลงานเกียรติยศบางส่วนของคุณพิกุลทอง เวียงนิล

 

2539 - รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ เอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

 

2547 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล้วยไม้ไทย ในความเป็นไทย ครั้งที่2
ณ. อุทยานกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ “สีสันพันธุ์ไม้” ณ. โรงพยาบาล
บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ

 

2548 - รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อ “กล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์และศิลป์”

 

2550 - รางวัลดีเด่นNAN ME fine art award ครั้งที่ 1 ณ. นานมี แกลเลอรี่
กรุงเทพ

 

2551 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพวาดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
ครั้งที่5

 

2552 - รางวัลพิเศษNAN ME fine art award ครั้งที่ 4 หัวข้อประเทศไทย
สวยงาม

 

2553 - รางวัลชมเชย การศึกษาไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

2555 - รางวัลที่1 ARCHES painting Contest CANSON FRANCE

 

2557 -รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเหมือนจริง กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย
ครั้งที่5 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อินไซท์ 

May 2015

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2015 Janine Yasovant
©2015 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4logo-nv5-dk

®

 

Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

Translate Page

 

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2015 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 126 Countries and comprehensive archives of 8500 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine