Scene4-Internal Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Udom10Thai-cr

จานีน ยโสวันต

ขณะที่ดิฉันกำลังเขียนรายงานเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทางลอดเชียงใหม่
- จอมทอง มีพิธีเปิดเพื่อมอบรางวัลให้กับทางลอดที่สวยงามที่สุดแห่งแรกของ
ประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพเขียนตรงบริเวณทางลอดที่สวยงามที่สุดใน
โลก เป็นผลงานสร้างสรรค์จากทีมศิลปินนำโดยอาจารย์อุดม หวานจริง ศิลปิน
อิสระที่มีผลงานได้รับรางวัลและอาจารย์พิเศษสอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่

Udom1x-cr

ในปีพ.ศ. 2546 อาจารย์อุดมไปแสดงผลงานในงานนิทรรศการที่ซาล นูกาโร่
(แอร์บัส) เมืองตุลุส ประเทศฝรั่งเศส หนึ่งปีต่อมาเขานำภาพเขียนไทยแบบ
พื้นบ้านไปจัดแสดงที่ The Royal University College of Fine Arts กรุง
สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ. 2558 และอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2559 ไป
ประเทศอินเดียและสเก็ตช์ภาพความประทับใจ งานสีน้ำมันพาสเทลบนผ้าฝ้าย
และยังทำงานเขียนสีชาโคลลงบนผ้าใบด้วย

ดิฉันได้รู้จักและพยายามติดตามผลงานโครงการ“แสงแห่งมณีจันทร์”ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 – 2557 งานภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอกรอบพระอุโบสถวัด
มณีจันทร์เสร็จสิ้นไปแล้ว อันที่จริงแล้วนี่เป็นผลงานของคุณอุดมกับภรรยา อาจารย์
อัศวิณีย์ หวานจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผลงานติดกระจกสี วัดมณีจันทร์เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าผสมกับวรรณคดี นี่เป็นการทำภาพจิตรกรรมฝา
ผนังครั้งแรกที่ติดกระจกสีลงบนฝาผนังแทนที่จะใช้วิธีการเขียนภาพ ดิฉันเห็น
โครงการนี้จากหนังสือ “แสงแห่งมณีจันทร์” ที่สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์
ของศิลปินทั้งสองท่าน

อย่างไรก็ตามดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอผลงานอีกโครงการหนึ่งที่ทางลอด
แม่วาง - จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพึ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้และ
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องจากศิลปินที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศ
ไทยที่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ในฉบับนี้ดิฉันขอเน้นโครงการนี้ที่มีความสวยงามก่อนเป็นอันดับแรก

ต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: กรุณาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง

อุดม: ผมเกิดในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางภาคกลางของประเทศ
ไทย คุณพ่อเป็นนายช่างและคุณแม่เป็นชาวนา ตอนที่ผมยังเด็กคุณพ่อต้องย้ายไป
ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองและจันทรบุรีทางตะวันออกของประเทศไทย คุณลุงที่
เป็นพี่ชายของคุณแม่ก็เป็นนายช่างที่มีชื่อเสียงในการก่อสร้างวัด ชื่อของคุณลุงคือ
ครูแจ่ม เล็กพงษ์ที่ทำงานปั้นในรูปแบบของสมัยอาณาจักรอยุธยาตอนปลาย

ผมเดินทางไปศึกษาศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะผมรักการวาดรูป เขียนรูป
และปั้นรูป ผมยังชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปในป่า หนึ่งในเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
ของผมที่มีความสนใจแบบเดียวกันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา เขาเป็น
ศิลปิน นักวิจารย์ คอลัมนิสต์และนายแบบที่มีชื่อเสียง เราเคยตั้งวงเล่นดนตรีร็อก
ด้วยกัน เพลงส่วนมากที่พวกเราชอบเล่นมาจากวง Guns & Roses

udom-hs-cr

จานีน: อยากทราบเรื่องรางวัลและทุนการศึกษาที่คุณได้รับ

อุดม: ในช่วงที่ผมเรียนอยู่ปีสามมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อีก 5 คนได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์จากสถานกงสุลประเทศออสเตรเลียให้ไปศึกษา
ที่ประเทศออสเตรเลีย ผมยังได้รับรางวัลหลายรายการจากการแข่งขันด้านศิลปะ
จากธนาคารกสิกรไทย (ภาพวาดและงานศิลปะเสมือนจริง) ธนาคารกรุงเทพ
(บัวหลวง) และจากกองทัพไทย

จานีน: อยากทราบเกี่ยวกับโครงการตกแต่งทางลอดที่อำเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา

อุดม: เมื่อกลางปีพ.ศ. 2559 ผมได้รับการติดต่อจากผู้อำนวยการทางหลวงชนบท
ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบตกแต่งผนังทางลอดถนนสาย
เลี่ยงเมืองเชียงใหม่-จอมทองตรงทางแยกแม่วางให้มีความแปลกใหม่และสวยงาม
เหมือนกับในต่างประเทศ ผมใช้เวลาในการหาข้อมูล ร่างแบบ และปรับปรุงแก้ไข
ประมาณ 2 เดือนจึงได้แบบที่สมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
ให้ลงมือวาดได้

Udom3x-cr

เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นแมลง สัตว์ พืช และ
แหล่งน้ำธรรมชาติบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์ที่หลากหลายมีทั้งพืชและสัตว์ที่หาได้ทั่วไปและหายาก เทือกเขาแห่ง
นี้ยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิงหนึ่งในแม่น้ำสำคัญทั้งสี่สายที่ไหลลงใต้ไปยังแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Udom14-cr

ในการออกแบบผมใช้รูปทรงเส้นสายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ป่ามาสร้าง
องค์ประกอบให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหา เริ่มต้นด้วยเมล็ดพืช ลูกไม้ ใบไม้ที่ร่วง
หล่นบนพื้น สร้างความรู้สึกให้ได้เหมือนกับการเดินทางเข้าไปในป่าแล้วได้พบกับ
สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เช่นแมลง นก เห็ด และพืชต่างๆ จึงทำให้คนดูมีขนาดเล็กลง
กว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ผมเลือกใช้เส้นสายของเถาวัลย์จากพื้นดินเกี่ยวพันขึ้นสู่ต้นไม้
ใหญ่ เป็นที่อาศัยพักพิงของนกและแมลง นำสายไปยังต้นเฟิร์นยักษ์ ผาน้ำตกใหญ่
ไปยังแนวต้นไม้บนยอดเขาชื่อกุหลาบพันปี ส่วนเนื้อหาอีกด้านของผนังถ่ายทอด
เรื่องราวดินแดนที่มีความสวยงามแปลกตาที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยธรรมชาติและ
กาลเวลา ผ่านสายน้ำและหน้าผาหินที่แกะสลักอย่างสวยงามบนแผ่นดินที่มีความ
รุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตในชื่อเมืองพิศดารนคร

Udom20-cr

การปฎิบัติงานวาดภาพผนังที่มีความยาว 800 เมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 6.50 เมตร
ในระยะเวลา 120 วัน ใช้ช่างเขียน 3 คน และช่างทำนั่งร้าน 2 คน เป็นโครงการที่
ยากและท้าทายจิตใจที่สุดชิ้นหนึ่ง เพราะต้องปฎิบัติงานท่ามกลางความร้อนของ
แดด ฝุ่น ควัน เสียงของรถยนต์ที่สัญจรไปมาตลอดทั้งวัน สิ่งที่เพิ่มความยากของ
งานคือพื้นผิวของผนังที่เป็นลอนคลื่นไม่เรียบเสมอกันไปตลอดแนว

ในส่วนโครงสีของภาพผมใช้สีพื้นที่เป็นธรรมชาติของผนังคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่
สร้างโครงองค์ประกอบส่วนใหญ่ของภาพด้วยสีดำในลักษณะการเขียนแบบวาด
เส้นและเลือกใช้สีต่างๆในส่วนที่ต้องการ จะเน้นความสำคัญและเน้นความน่าสนใจ
ในเงื่อนไขที่จะไม่ทำความรบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางผ่านไปมา

Udom4-cr

เมื่อฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดลงไปได้พร้อมกับผลงานที่ผ่านการประเมินผมได้รับ
ประสบการณ์มากมายจากการทำงานครั้งนี้โดยเฉพาะการเขียนภาพขนาดใหญ่ด้วย
แปรงที่ต่อกับด้ามไม้ไผ่ยาว 6 เมตรบนบันไดเหล็กซึ่งยากจะควบคุมน้ำหนักและ
รูปทรงในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเราสามารถสร้างความคุ้นเคยของอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้
แล้ว กับเกิดเป็นความรู้สึกชื่นชอบและหลงไหลในท่าทีของฝีแปรงที่อวดพลังความ
เคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ต่างจากการเขียนภาพแบบเดิม จึงถือเป็นผลพลอยได้ที่มี
ค่าต่อความพยายาม

จานีน: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอากาศในประเทศไทย

อุดม: ในปัจจุบันป่าต้นน้ำที่สำคัญในประเทศไทยกลับถูกบุกรุกทำลายจากการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยนายทุนและคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อ
สภาพอากาศของภาคเหนือเป็นอย่างมาก ในระยะเวลา 17 ปีที่ผมย้ายมาสร้าง
ครอบครัวในเชียงใหม่ เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เชียงใหม่อย่าง
ชัดเจน ในฤดูฝนปริมาณน้ำฝนจะน้อยลงจากเมื่อก่อน ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและ
เขื่อนต่างๆ มีระดับที่ลดลงไปทุกปีจนน่าตกใจ บางปีมีน้ำไม่พอปล่อยไปใช้เพื่อ
การเกษตร จนต้องสั่งห้ามการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ในฤดูหนาว
อากาศหนาวก็จะมาช้าและถือว่าสั้นกว่าเมื่อก่อน อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ก็จะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ภูเขาและพื้นที่เขต
เมืองลุกลามไปทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชน ต้นเหตุของปัญหามาจากการตัดต้นไม้เผาป่า แสวงหาผลประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างขาดจิตสำนึก ก่อให้เกิดปัญหาทางสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต ผมจึงอยากสร้าง
จิตสำนึกให้กับมนุษย์ได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติเหมือนกับแม่ผู้ให้กำเนิด
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้

Udom2x-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2017 Janine Yasovant
©2017 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

April 2017

Volume 17 Issue 11

SECTIONS:: Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Special Issues | Blogs COLUMNS:: Bettencourt | Meiselman | Thomas | Jones | Marcott | Walsh | Alenier | :::::::::::: INFORMATION:: Masthead | Subscribe | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links CONNECTIONS:: Contact Us | Contacts&Links | Comments | Advertising | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share:

Email

fb  


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2017 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc. All rights reserved. Now in our 17th year of publication with Worldwide Readership in 127 countries and comprehensive archives of over 10,000 web pages (50,000 print pages).
 

Time-0716
Scientific American - www.scene4.com
Penguin Books-USA www.scene4.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
HollywoodRed-1