Scene4-Internal Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Interview with Chaisak Chaiboon | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | July 2017 |  www.scene4.com

ชัยศักดิ์ ชัยบุญ

จานีน ยโสวันต

เป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับดิฉันที่ได้แนะนำศิลปินไทยภาคใต้ที่ในขณะนี้
ท่าน ทำงานเป็นผู้ประสานงานด้านศิลปะในภาคใต้ของประเทศไทย
หลังจากที่ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศิลป์ให้กับบริษัท (อัมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด) ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือบ้านและสวน แพรว
สุดสัปดาห์ และแมกกาซีนที่มีชื่อเสียงหลายฉบับในประเทศไทย คุณ
ชัยศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหลายแห่งชักชวนให้ไปเป็นอาจารย์แต่คุณชัยศักดิ์ปฎิเสธ
และเลือกทำงานที่บริษัทเอกชนเพราะว่ามีความเหมาะสมกับกับตนเอง
มากกว่า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณชัยศักดิ์ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่ตนเอง

2-cr

รักมากที่สุดคืองานภาพพิมพ์แกะไม้ ดิฉันขอพูดว่าผลงานของคุณ
ชัยศักดิ์มีความโดดเด่นและยากที่จะอธิบาย เนื่องด้วยว่าคุณชัยศักดิ์มา
จากทางภาคใต้ของประเทศไทย แรงบันดาลใจหลักของงานภาพพิมพ์
แกะไม้อาจมาจากท่วงท่าการเคลื่อนไหวของการรำสิละซึ่งเป็นพิธิการ
ร่ายรำต่อสู้ของชาวมุสลิมในภาคใต้ ที่น่าประทับใจก็คือเมื่อหลายปี
มาแล้วตอนที่ลมมรสุมพัดเข้ามาในอ่าวไทย จินตนาการของเขาได้แสดง
ภาพของมรสุมในลักษณะของภาพนามธรรมได้ดี ผู้เข้าชมมีความรู้สึก
ได้ถึงอะไรบางอย่างที่ดูลึกซึ้งกว่าการชมดูภาพเขียนชิ้นหนึ่ง คุณ

thumbnail_8cr

ชัยศักดิ์เป็นผู้ที่วางแนวคิดบน พื้นที่ว่างและรูปต้นไม้ในผลงานภาพ
นามธรรมของเขา ในตอนนั้นเขาสร้างภาพพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อพิมพ์
ลงกระดาษสา (แผ่นกระดาษทำด้วยมือแบบดั้งเดิม) เพราะตอนนั้นยังไม่
มีแท่นพิมพ์ที่รองรับขนาด 300 ซม. x 420 ซม. อีกทั้งยังได้ใส่รูปทรง
ต่างๆ กิ่งไม้ ใบไม้เพื่อสร้างโครงเหมือนกับโมบายแบบแขวน ผลงาน
ภาพพิมพ์แกะไม้อาจเป็นต้นแบบที่จะดึงเอาแนวคิดนามธรรมที่แท้จริง
เพื่อนำไปใช้กับผลงานในอนาคต

หลังจาก 40 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ คุณชัยศักดิ์กลับมาที่จังหวัดสงขลา
และมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเองให้กับชุมชนเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย
กว่าผลงานภาพนามธรรมที่ผ่านมา สิ่งที่มุ่งหวังคือให้โอกาสกับทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชน เขาเริ่มวาดภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ 9 ภาพแล้วส่งไปประมูลเพื่อหาเงินให้กับโรงพยาบาลโดยที่ไม่
หักค่าใช้จ่าย วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือบ้านเกิดและชุมชน ในความคิดของ
ดิฉัน ภาพเขียนของคุณชัยศักดิ์ไม่ได้ด้อยไปกว่างานภาพพิมพ์แกะไม้
แต่อย่างใด วิธีการเขียนภาพนั้นทำให้ดิฉันสนใจได้เสมอและอยากจะให้
คนที่อยู่ที่ถิ่น บ้านเกิดของคุณชัยศักดิ์รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของ
ศิลปินท่านนี้

Queen1-cr

ต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์
จานีน: กรุณาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะหลังจากที่คุณกลับมายัง
ภาคใต้ของประเทศไทย

ชัยศักดิ์:สำหรับการกลับมายังภาคใต้หลังจากเวลา 40 ปีในกรุงเทพ สิ่ง
ที่ผมสนใจทำอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานศิลปะส่วนตัวเท่านั้นแต่
ยังรวมไปถึงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และโปรโมทงานศิลปะในชุมชน
ที่ผมอาศัยอยู่ นาทวีเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดสงขลาซึ่งยังต้องมีการ
พัฒนาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาศิลปะสำหรับเด็กเล็ก
รวมไปถึงครูอาจารย์ เช่นเดียวกับการเข้าถึงศิลปะสำหรับคนในชุมชนที่
ยังต้องการความช่วยเหลือและการช่วยโปรโมทผลงาน

17425876_1296271347117235_2092142585130053116_n-cr

ในตอนเริ่มแรกผมวาดภาพพระราชวงค์จำนวน 9 ภาพเพื่อหาทุนให้กับ
โรงพยาบาลประจำอำเภอโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่าย ในตอนที่สมเด็จ
พระเทพฯ เสด็จพระดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาล ผู้อำนวยการของ
โรงพยาบาลขอให้ผมทำการตกแต่งอาคาร 5 ชั้น ในฐานะของผู้

17021426_1268936706517366_6096288492161171415_n-cr

ประสานงานผมได้คุยกับชุมชนเพื่อขอความร่วมมือทำกิจกรรมศิลปะใน
โอกาสอันพิเศษนี้ ผมยังได้เสนอแนวคิดและขั้นตอนการทำงานให้กับ
คนอีก 300 คนรวมทั้งกลุ่มผู้นำ ครูอาจารย์ และนักเรียนในพื้นที่นั้น
ท้ายที่สุดเราได้ภาพวาดทั้งหมด 300 ภาพเพื่อจัดเตรียมเป็นชุดเดียวกัน
และหลังจากนั้นภาพทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในบริเวณต่างๆ ของ
โรงพยาบาล โครงการนี้ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก ทำให้ผมคิดว่า
ถ้าเราให้โอกาสกับชุมชนให้ดำเนินการต่อไปให้มากกว่านี้ มันจะเป็น
ประโยชน์สำหรับชุมชนอย่างแน่นอนเพราะทุกคนมีความสุขและเต็มใจ
ทำกิจกรรม นอกเหนือไปจากนี้ก็เป็นหนทางที่ดีในการค้นหาผู้ที่มี
พรสวรรค์ในหมู่นักเรียนเพื่อที่ใด้แนวทางการศึกษาศิลปะถ้าพวกเขา
อยากเรียนศิลปะต่อไปในอนาคต และสิ่งนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนนักเรียนศิลปะบางส่วนให้กับมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่มีการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ ผมได้เสนอแนวคิดนี้ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลาเรียบร้อยแล้ว

19225587_1404117502999285_5182498055884191200_n-cr

โดยทั่วไปแล้วจังหวัดสงขลาในความคิดของผมนั้นมีศักยภาพในหลายๆ
ด้านและตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูความรุ่งเรืองจากอดีตกาลโดยการ
บูรณะและบำรุงรักษาเมืองเก่า เมื่อไม่นานมานี้บริษัทเอกชนบางรายได้
ทำการปรับปรุงอาคารหลังเก่าและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะภายในพื้นที่
ขนาดใหญ่ในเมืองเก่าด้วยความหวังว่าสงขลาจะเป็นศูนย์กลางของ
ศิลปะทางภาคใต้

จานีน: ดิฉันได้เห็นงานสื่อผสมตอนที่คุณวาดรูปพระมหากษัตริย์ในราช
วงค์จักรี ดิฉันยังรู้สึกสงสัยกับเทคนิคปูนลอฟท์ อาจารย์ไปพบเจอ
เทคนิคนี้ได้อย่างไร

King-06-cr

ชัยศักดิ์: ตอนที่ผมกำลังปรับปรุงบ้านโดยการทาปูนลอฟท์ที่กำแพง การ
สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงและความรู้ทางด้านเทคนิคได้บอกกับผมว่า
เทคนิคนี้มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาและใช้ในการเขียนภาพลงบน

Chaisak21-cr

ผ้าใบ ในตอนแรกผมลองเขียนลงบนกำแพงดูก่อนเพื่อดูว่าจะวาดและลง
สีบนเฟรมวาดรูปเหมือนกับการใช้สีบนผ้าใบใด้อย่างไร ผมต้องค้นหา
ชนิดของผ้าที่เหมาะสมก่อนที่จะทาปูนลอฟท์ลงบนผ้าอีกด้วยและต้อง
หาวิธีขัดขวางไม่ให้สีถ่านชาโคล สีเครยอง และสีชอล์กสูญเสียความ
เข้มของสีและวิธีผสมสีฝุ่น สีน้ำมัน สีชอล์ก สีอะครีลิก สีกาแฟชาโคล
และดินสอสี หรือการเคลือบพื้นผิวโดยใช้ขี้ผึ้ง พาราฟิน สารเคลือบสี
ของเบเยอร์ ยูริเทนน้ำ ผมยังต้องดูความทนทานของชิ้นงาน สมบัติการ
ดูดซึมสี รวมไปถึงสีที่ใช้บนพื้นผิว ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดจะถูกนำมา
ทดสอบในทางปฎิบัติ แต่โชคดีที่ว่าดินสอสี สีถ่านชาโคล สีเครยองและ
สีชอล์กสามารถใช้ลงบนพื้นผิวได้อย่างถาวรโดยใช้เทคนิคที่ผมได้
ค้นพบมา

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2017 Janine Yasovant
©2017 Publication Scene4 Magazine

 

 

Throwing Tomatoes

strdlogo-200-cr2

Trending in This Issue

Women Who Write

theirfinest3-cr200

San Francisco

scene-6484-cr200

Michael John Trotta

Photo4-MJT2-cr200
Sc4-solo--logo62h

July 2017

Volume 18 Issue 2

SECTIONS:: Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Special Issues | Blogs COLUMNS:: Bettencourt | Meiselman | Thomas | Jones | Marcott | Walsh | Alenier :::::::::: INFORMATION:: Masthead | Subscribe | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links CONNECTIONS:: Contact Us | Contacts&Links | Comments | Advertising | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share:

Email

fb  


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2017 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc. All rights reserved. Now in our 18th year of publication with Worldwide Readership in 127 countries and comprehensive archives of over 11,000 web pages (66,000 print pages).
 

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Penguin Books-USA www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine