www.scene4.com

May 2023

jy9-(1)-cr

 วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)

  จานีน ยโสวันต์

วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ จิตรกรผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้
จัดแสดงผลงานของเขาในนิทรรศการมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เขา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากงานศิลปกรรม
แห่งชาติ

วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ได้รับรางวัล Honorable Mentions, ในงาน10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera"  จากประเทศสเปน เขามีนิทรรศการเดี่ยวหลายครั้ง เช่น นิทรรศการเกียรติจิตรกร Painter Prestige ณ หอศิลป์แห่งชาติ, นิทรรศการพงศาวดารพงศาวดารChronicle ที่ศูนย์ศิลปาชีพ, กวี

นิพนธ์, นิทรรศการสรรนิพนธ์Anthology ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
เวิลด์, นิทรรศการคลังแห่งเวลา Treasury of Time ณ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ,
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ The Tales of History นิทรรศการที่งานหนังสือแห่งชาติ
อิมแพค เมืองทองธานี นิทรรศการ Aesthetic Revolt ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ Doppelganger ที่ Kalwit Studio &Gallery,
นิทรรศการชาดกชาดก Allegory ที่  Number1 Gallery, นิทรรศการ Conquer ที่
Number1 Gallery, นิทรรศการปริศนา Enigma ที่ Number1 Gallery

มีหลายสิ่งที่จะกล่าวเกี่ยวกับตัวเขา

jy16-1

JY. กรุณาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ ครอบครัว การศึกษา ความสนใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ การเดินทางไปดูงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือ
เข้าร่วมนิทรรศการที่ได้รับรางวัลในช่วงปีการศึกษา
VS. ผมเกิดในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผมชอบ
วาดบนกระดาษโน้ต หนังสือเรียน หรือเศษกระดาษ โดยคัดลอกมาจากการ์ตูน
เรื่องโปรดอย่างโดราเอมอนและตัวการ์ตูนอื่นๆ ผมวาดเรื่องราวราวกับว่ากำลัง
สร้างของเล่นของตัวเอง เมื่อยังเด็ก ผมมีความฝันที่จะเป็นนักวาดการ์ตูน โชคดีที่

jy10-(1)

ครอบครัวสนับสนุนในสิ่งที่ผมชอบ การชอบวาดการ์ตูนก็เลยเรียนพิเศษวาดรูป
ตอนมัธยมต้นและเริ่มเรียนศิลปะและเริ่มสนใจเรียนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ศิลปะ พอจบมัธยมต้นก็สมัครเรียน ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาที่สอน
ศิลปะโดยตรงและผมมีความตั้งใจจะสอบเข้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีแรกผมสอบเข้าไม่ได้จึงไปเรียนที่โรงเรียนเพาะช่าง
หนึ่งปีแล้วสอบใหม่เข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างเรียน
ผมเลือกเรียนวิชาเอกภาพพิมพ์และทำงานเกี่ยวกับภาพพิมพ์แกะไม้เป็นหลัก
พอกำลังจะเข้าปี 5 คณะจิตรกรรมฯ ก็มีความรู้สึกว่าจะเรียนให้จบแบบนี้ เพราะคิด
ว่า ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงาน เลยตัดสินใจลองส่งงานเข้าประกวดดู ตอนที่คิดจะ
ส่งคิดว่าจะส่งไปเฉพาะงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเท่านั้นเพราะเป็นงานที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ เป็นการแสดงงาน ที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรีได้ริเริ่มขึ้น การส่งผล
งานครั้งนั้นผมได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติเหรียญทอง ค่อนข้างจะตกใจและ
แปลกใจสำหรับคนในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะผมไม่เคยส่งงานไปประกวดมา
ก่อน เพราะผมยังเรียนอยู่แค่ชั้นปีที่ 5 และผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติมักจะ

jy5

เป็นครู สำหรับผม การได้รับรางวัลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในชีวิต หลังจากนั้นผม
เรียนต่อปริญญาโทด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ผมได้ส่งผลงานเข้า
ศิลปกรรมแห่งชาติทุกปีในช่วงปริญญาโท ได้รับรางวัลติดต่อกัน 5 ปี คือ 1
เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง (รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ภาพ
พิมพ์ 51st National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2005 , รางวัลที่ 3
เหรียญทองแดง ภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2549 , รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ภาพพิมพ์
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 กรุงเทพฯ ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ,
เหรียญเงิน อันดับที่ 2 ภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ. 2551 , รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ภาพ
พิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2552 ) สมัย
เรียนที่ศิลปากร ผมชอบส่งผลงานไปแสดงในต่างประเทศ ประเทศต่างๆ จัดงาน
แสดงภาพพิมพ์โดยเปิดรับคนจากทั่วโลก ช่วงที่เรียนนั้นส่งไปแทบทุกงานเพราะ
รู้สึกว่าการได้แสดงงานไปต่างประเทศมันเจ๋งดี และการเลือกดูงานต่างประเทศก็
ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองไทย ผมได้รับรางวัลภาพพิมพ์จากประเทศสเปน
Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de
Ribera" Xativa, Spain 2009 จากนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เลย
เลิกส่งเข้าประกวดเพราะคิดจะมีนิทรรศการของตัวเองแทน ผมจึงเริ่มทำผลงาน
และจัดนิทรรศการทุกปี ผมยังต้องทำงานอื่นเพื่อหารายได้เสริม ผมเคยสอนศิลปะ
เด็กพิเศษ วาดภาพประกอบ นิทานโฆษณา แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย วาด
รูป และทำงานศิลปะ

jy7

JY. คุณทำงานอะไรกับผนัง กำแพงขนาดใหญ่ในมุมมองและเวลาที่ผ่านมา?

jyA2

VS. โดยส่วนตัวผมชอบทำงานใหญ่เพราะสัมผัสได้ถึงการปะทะกันของจิต ผม
ชอบเดินเข้าไปในโบสถ์และเห็นภาพเฟรสโกอันยิ่งใหญ่ล้อมรอบเราราวกับว่าเรา
กำลังก้าวเข้าสู่โลกของงานนั้น ดังนั้นผมจึงอยากให้งานของผมรู้สึกแบบนั้น ใน
การทำงาน ผมมีอิสระเต็มที่ จะไม่กำหนดรูปแบบหรือรางที่ขึ้นรูปไว้ล่วงหน้า ผมไม่
สนใจทฤษฎีองค์ประกอบหรือทฤษฎีใดๆ ผมจะดึงสิ่งที่ผมสนใจและต้องการให้รวม
ไว้ในงานที่ทำ ผมทำงานแบบด้นสด (Improvisation) สัมผัสทุกจังหวะของการ
วาด จินตนาการ แต่งเติมตามความรู้สึกและสัญชาตญาณ ด้วยเหตุนี้ งานของผม
จะเติบโตขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนจังหวะชีวิตของของตนเอง อยากให้งานเป็น
เหมือนที่รวมความคิด ความทรงจำ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ผมเชื่อว่า
ทุกสิ่งมีความจริงของชีวิตและโลกที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าเราจะพบหรือสัมผัสมันหรือไม่
อยากให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความสวยงามและความสุนทรีย์ที่อยู่รอบตัวเรา ผมเชื่อ
ว่าถ้าเราเห็นความงามในบางสิ่ง เราจะไม่ทำลายมัน

jyA5

JY. กรุณาบอกดิฉันเกี่ยวกับรายได้ของคุณ เราสามารถดูผลงานในอดีตของคุณใน
ประเทศไทยได้ที่ไหน?

jy14-1

VS. ปัจจุบันรายได้จากการขายผลงาน ผลงานส่วนใหญ่ของผมจัดแสดงในแกล
เลอรี่ แต่เป็นนิทรรศการที่ไม่ถาวร งานบางส่วนของอยู่กับนักสะสมงานศิลปะ
จิตรกรรมฝาผนังบางส่วนยังคงมีอยู่ เช่น ที่เชียงใหม่ ที่ Dream Space Gallery
ในกรุงเทพฯ ที่เกษรพลาซ่า DUKE (ที่จริงผมไม่แน่ใจว่ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เหล่านี้อยู่หรือเปล่า) และภาพจิตรกรรมฝาผนังอื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกลบออกไปแล้ว

JY. เรื่องราวอื่นใดที่คุณอยากแบ่งปันกับผู้อ่านทั่วโลก หากมีคนสนใจ จะติดต่อ
คุณได้อย่างไร
VS. ในยุคที่เร่งรีบแข่งขันกันเพื่อเงินและความสำเร็จ ภาพลักษณ์หรือ "ไลค์" บน
โซเชียลมีเดียเป็นตัวชี้วัดผู้คน และผมหวังว่าแก่นแท้ของชีวิตจะไม่ถูกละทิ้งไป
และเชื่อว่าความจริงนั้นอยู่เหนือกาลเวลาและยังคงอยู่ในสิ่งรอบตัว แค่ลองหยุด
ไตร่ตรองสัมผัสด้วยจิตใจที่อ่อนไหวแต่มุ่งมั่น เราจะพบความสวยงามในทุกสิ่ง
สุนทรียศาสตร์ไม่ใช่ศิลปะ แต่เป็นคุณค่าที่แท้จริง เมื่อเราเห็นแล้วค่อย ๆ สะสม
ความสุนทรีย์ภายใน เมื่อเรามี เราก็ให้

jy15-1

ช่องทางการติดตามผลงานของผม:
เฟซบุ๊กเพจ Verapong Sritrakulkitjakarn : Ayino
อินสตาแกรม verapong_ayino_sri
เว็บบล็อกสปอต http://ayino-verapong.blogspot.com/

jyA4

นายวีรพงษ์   ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
Verapong   Sritrakulkitjakarn (Ayino)
เกิด           12 สิงหาคม 2525
ที่อยู่          862 ถนน ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์            081-4129402
E-mail               ayinomoto36@hotmail.com
FanpageFacebook  Verapong Sritrakulkitjakarn : Ayino
Instagram : verapong_ayino_sri
การศึกษา 
                -  โรงเรียนธนบุรีศึกษา
                -  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
                -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
                -  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
                -  ภาควิชาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
        - ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การแสดงผลงานเดี่ยว

•       นิทรรศการ เกียรติจิตรกร  Painter Prestige  หอศิลปแห่งชาติ /2559
•       นิทรรศการ พงศาวดาร Chronicle  หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์
SAC /2560 
•       นิทรรศการ Anthology สรรนิพนธ์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
/2562
•       นิทรรศการ Treasury of Time คลังแห่งเวลา        โรงแรมโรสวู๊ด กรุงเทพฯ
/2562
•       นิทรรศการ The Tales of History /Ayino x Gypzy มหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครั้งที่24 อิมแพ๊ค เมืองทองธานี /2562
•       นิทรรศการ Aesthetic Revolt สุนทรียะปฏิวัติ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แห่งกรุงเทพมหานคร /2563    
•       นิทรรศการ ด๊อพเพิลเก็งเงอร์ Doppelganger ,Kalwit gallery / 2563
•       นิทรรศการ ชาดก Allegory ,นัมเบอร์วัน แกลลอรี่/2564
•       นิทรรศการ The conquer ,นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ /2565
•       นิทรรศการ Enigma , นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ / 2566

การแสดงผลงานคู่

•นิทรรศการศิลปะ "Between hardness and mildness" โดย วีรพงษ์ ศรี
ตระกูลกิจการและ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550
 

•นิทรรศการศิลปะ See –Food  โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์
มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554
 

•นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร
 และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555
• นิทรรศการ อาณานิคม : Colony  โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุ
วิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556

• Premium art exhibition People 's gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559

•นิทรรศการศิลปะ SELFIE โดย ปริชาติ ศุภพันธ์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูล
กิจการ DUKE gallery , เกษร พลาซ่า

การแสดงผลงาน

2545 -       Drawing,ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
        -       เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 -       "PRINT" Exhibition, Tama Art University, Japan
        -       หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ        มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
        -       International Mail Art Exhibition "Breakfast with Drakula"
National Museum of Art Cluj - Napoca Romania
2547 -       PRINT from printmaking Classes , มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 -       Mail Art Exhibition Post "PSYCHO" Card, Genova Italy
        -       6th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
        -       11th International biennial of small Graphic and Exlibris
ostrow wielkopolski, Poland
        -       International THAI-JAPAN Print Exhibition ,Japan
        -       4th Triennial in Havirov' Gallant and Erotic Work in Exlibris
and Graphic, Czech Republic
        -       การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
        -       1st International Mail Art Exhibition in Greece "Psychedelic"
        -       Mail Art Exhibition "Five Element" Berlin, Germany
        -       Mail Art Exhibition "Clair-obscur" Atrium de Chaville, France

        -       2nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
        -       The "Iosif Iser" International Contemporary Engraving
Biennial Exhibition, Sixth Edition, Romania
 

2549 -       Internatinal Hand Made Post card EXBITION(IHMP) Malaysia
        -       การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
        -       Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s] , Lille
– France
        -       5th  Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
        -       "Inspired by The King" Art exhibition, playground Bangkok,
Thailand
        -       5th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<<
Germany
        -       Mail Art Exhibition "The Dream City" ,Greece
        -       "Breast Cancer Awareness : Celebration of     Courage" Mail art exhibition, USA
        -       International mail Art "I've Lost Lilly 's Pictures" Carbunari
                Florean Museum, Romania
        -       International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth
Edition, Romania
        -       International Mail Art Exhibition "Am Fluss/By the River"
Bremen, Germany
        -       International Mail Art Exhibition " TAROT PROJECT " Museo
Dei Taroeehi, Italy
        -       Mail Art Exhibition "YELLOW VIRUS in-FECTA-2" the NEW
death of
                XXI century Barcelona, Spain
        -       Mail Art Exhibition "Prometheus-Fire-Man" Museum of
Modern Art in
                the Village Gonni, Greece
        -       Mail Art Project CREATIVA 7 "Wealth and Poverty" Italy
        -       International Mail Art "Shadow and Evil in Fairytales" VISAC
Gallery, Canada
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
        -       ART POSTAL mail art project "In the course of the water"
Argentan, France
        -       International Mail Art « TIME » ITALY
        -       International Mail Art 'Experimental love project' Lille, France
         -      International Mail Art "Peace-No More War" <WEB
Exhibition>
        -       5th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic
Macedonia
        -       Mail art exhibition "MailBox project 2006" <WEB
        Exhibition>
        -       Mail art exhibition "Comtemporary Art [BUT]" Japan
        -       21st Asian International Art Exhibition, Singapore
2550 -       International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue
University
                Galleries, USA.
        -       2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in
Sky" International Mail
                 Art, Chiesa Collegiale, Italy
        -       International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga , หอ
ศิลป์สมเด็จราชินี
        -       International Mail Art "A River in the Town", Belgium
        -       5th  KIWA Exhibition ,Kyoto, Japan
        -       8th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
        -       International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
        -       12th International biennial of small Graphic and Exlibris
ostrow wielkopolski Poland
        -       4th  International printmaking biennial of Douro, Portugal
        -       9th  International Small Engraving Salon Carbunari Romania
        -       Global warming International mail art project, Turkey
        -       นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น "ก้าวข้าม" หอศิลป์
                คณะจิตรกรรม   มหาวิทยาลัยศิลปากร
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2551 -       7th  Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
        -       Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium,
Taiwan
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
        -       นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ,หอศิลป์เสิงสาง
นครราชสีมา
        -       Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
2552 -       Mail art exhibition "Darwin (R)evolution" Science Museum,
                University of Coimbra, Portugal

        -       Malaysia Mail Art Festival, Malaysia

        -       Mail art exhibition "BACON", USA.
        -       2nd International print and drawing exhibition ,ประเทศไทย

        -       Mail Art exhibition "Self-Portraits", Poland
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
        -       International print triennial Krakow ,Poland
        -       International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
        -       6th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
        -       International Mail Art "Liberty" History museum of Aiud,
Romania
        -       10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera"
Xativa, Spain
        -       Thai-Vietnam contemporary art exhibition, หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
        -       15th International print biennial Varna,Bulgaria
        -       5th  International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio
Lomnago, Italy
2553 -       นิทรรศการศิลปของมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,
             หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช
        -       5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
        -       นิทรรศการศิลปะ"คิดถึงอาจารย์ศิลป์" พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
        -       2nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
        -       11th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
        -       นิทรรศการศิลปะ Black and Blue , H.A.T. แกลเลอรี่,กรุงเทพฯ

-       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2554 -       นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
        -       นิทรรศการศิลปะ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์" ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์
แกลเลอรี่
        -       7th International Small Engraving Exhibition, Cremona , Italy
        -       10th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
        -       การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
        -       14th International biennial of small Graphic and Exlibris
ostrow wielkopolski Poland
                "Iosif Iser" International Contemporary Engraving Biennial
Exhibition,
                Ninth Edition  Romania
2555 -       International Print Exhibition "GLOBAL  MATRIX III" Purdue
University

Galleries,USA.
•       นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555) Double
Dogs Café
•       16th International print biennial Varna,Bulgaria
•       "woman" นิทรรศการศิลปะโดย 8 ศิลปินรุ่นใหม่@ Eight Thonglor
•       7th International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
•       นิทรรศการ LOOKING หอศิลปวังหน้า
2556 -       27th Asian International Art exhibition หอศิลปะร่วมสมัยราช
ดำเนิน-      นิทรรศการ "รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง"  หลังแรกบาร์
        -       นิทรรศการ BIG – BACK  โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ  เกียรติ
อนันต์ เอี่ยมจันทร์

             และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปแห่งชาติ
        -       16th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles
,France
        -       นิทรรศการ LOOKING TO , ร้าน Brown Sugar : The Jazz
Boutique
2557 -       นิทรรศการศิลปะ ไทย – เวียดนาม , ฮานอย ,เวียดนาม
        -       Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia,
Singapore) Krakow,Poland
        -       Hof Art Now , Hof art space ,W District
        -       LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
        -       HOFest , Hof art space, W District
        -       นิทรรศการศิลปะ อ่อนนุช TADU contemporary art gallery
        -       "Enjoy this Moment" exhibition ศุนย์ศิลปะ บ้านตึก เชียงใหม่
        -       Time : Gallery's Printing and Drawing Collections นำทอง
แกลลอรี่
2558 -       KOLOR ME art exhibition หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
        -       Art to Asian exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
        -       PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
        -       Looking 4 หอศิลปวังหน้า
2559 -       Looking 360 art exhibition หอศิลป์วังหน้า
        -       His Soul ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
2560 -       นิทรรศการ สติ Duke art gallery เกษรพลาซ่า
        -       นิทรรศการ Mao ,River city Bangkok
        -       Thai – Vietnam contemporary art, Hanoi
        -       ศิลปกรรมเชิดชู ครู ศิลปิน สวัสดิ์ ตันติสุข ,หอศิลป วังหน้า
        -       Looking 6 หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย
        -       Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP)
Seoul,Korea
2561 -       Art Stage Singapore ,Marina Bay ,Singapore
        -       13rd Art International workshop , หอศิลป์เพาะช่าง
        -       นิทรรศการ ทลายกำแพงศิลป์ Breakin'the Wall ,หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำเนิน
        -       Looking 7 หอศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน
        -       ศรัทธา Faith Beyond Earth พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย :
MOCA
                Museum of Contemporary Art
        -       นิทรรศการ "แผลบ แผลบ ก็ 10 ปี Gallery Seescape" เชียงใหม่
        -       FAIR – WELL "งาน – ดี " นำทอง แกลลอรี่
2562     -   Thailand Art Design Exhibition การแสดงผลงานศิลปะและการ
ออกแบบ
                        แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
                  -  Looking 8 หอศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน
2563        - นิทรรศการ มหาคณปติ Duke Contemporary Art Space at
Gaysorn
               - นิทรรศการ ไทยช่วยไทยศิลป์ส่งใจให้โคราช Iconsiam
               - Looking 9 หอศิปร่วมสมัยราชดำเนิน
               - นิทรรศการ ศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ,หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
               - นิทรรศการ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 13 ,หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 

               - นิทรรศการ Behind the mask , ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
2564        - นิทรรศการ Origin ,Joyman gallery
               - นิทรรศการ People to People หอศิลปกรุงเทพฯ
               - นิทรรศการ Mango Art Fastival ล้ง1919
               - นิทรรศการ Signature  ICON SIAM
               - นิทรรศการ TOKENIZTA , Joyman gallery
               - นิทรรศการ QUANTUM KAWAii , AVANI+ Hotel
               - นิทรรศการ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 14 , หอศิลปะ
ร่วมสมัยราชดำเนิน
2565         - นิทรรศการ Thailand Digital Arts Festival 2022 , ICON SIAM
        - นิทรรศการ Quatet ,หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
        - Hotel Art Fair ,The Standard Bangkok Mahanakorn
        - Natura Magnifica ,Bangkok Art Auction ,River city
        - ASYAAF 2022 , Hongik Museum of Art ,Seoul, South Korea
        - Keep Walking Bangkok exhibition , The Jam Factory

2566 - PUBLIC HOUSE X MANGO ART FESTIVAL "COLLECTIBLES"
        - Superstitious , Qubismartspace , Unionmall

เกียรติประวัติ
        -       ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี)
        -       รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์
                ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
        -       เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ
                ครั้งที่51 (พ.ศ.2548)
        -       เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ
                ครั้งที่52 (พ.ศ.2549)
        -       เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ
                ครั้งที่53 (พ.ศ.2550)
        -       เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 54
                (พ.ศ.2551)
        -       ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
        -       เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่55 (พ.ศ.2552)
        -       Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving
"Josep de Ribera" Xativa, Spain (พ.ศ.2552)
        -       Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul  Korea (พ.ศ.
2560)
        -       ผลงานเข้าร่วมประมูล กองทุนส่งเสริมศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ.  2562)

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Janine0023-clr-cr

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
          
©2023 Janine Yasovant 
          
©2023 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

May 2023

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2023 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

sc4cover-archives-pic1Subscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!

 Name

 Email Address
 

    Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1