September 2023

A18-cr

พะหัสย์ ทองติง


จานีน ยโสวันต์

นี่คือบทสัมภาษณ์ศิลปินจากภาคอีสานของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสอาศัย
และทำงานในกรุงเทพฯ ความเป็นตัวตนของเขาทำให้เขาได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกล้าหาญของเขาในการนำเสนอตัวเองให้เป็นที่
ยอมรับและการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เขาและงานศิลปะของเขาปรากฏต่อ
สาธารณชน

JY. กรุณาแบ่งปันประวัติส่วนตัวของคุณกับผู้อ่านของเรา
PT. ผมเกิดมาในครอบครัวชาวนาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อตอน
ที่ผมยังเป็นเด็ก ได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน เวลาที่ยังเป็นเด็ก ผม
ชอบอ่านนวนิยายจีนที่มีพลังภายในมาก และสนใจบทกวีและปรัชญาของลัทธิเต๋า
เซนและในพุทธศาสนา สมัยเป็นนักศึกษา ผมสนใจงานศิลปะแนว เอ็กซเพรสชั่น
นิสม์ เพราะงานประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความรู้สึกภายใน ซึ่งงานประเภท
นี้มีบุคลิกที่ตรงไปตรงมา จึงเป็นการแสดงความรู้สึกและตัวตนได้ชัดเจนที่สุด และ
ในช่วงปีการศึกษา ผลงานของผมได้รับอิทธิพลจาก Vincent Van Gogh และ
Edvard Munch เป็นหลัก

JY. การศึกษาและความสนใจในการวาดภาพของคุณ
PT. ผมได้มีโอกาสเรียนจิตรกรรมจีนและการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนกับเหล่าซือมา
ได้ระยะหนึ่ง เมื่อก่อนนั้นผมชอบงานแบบนี้ บางทีตอนเด็กๆ ผมมักจะเห็นมันบ่อยๆ
จากภาพยนตร์จีนที่เจาะลึก จากหนังสือบทกวีจีน หลังจากเรียนจบ ผมสมัครเป็น
ครูสอนศิลปะเด็ก และทำงานในบริษัทเป็นเวลาหลายปีจนตัดสินใจ เลิกทำงาน
เพราะรู้สึกว่าอยากทำสิ่งที่อยากทำ รักและมีความสุขกับมัน นั่นอาจเป็นเหตุผล
เดียวว่าทำไมผมถึงลาออกจากงานประจำและมาทำงานด้านการวาดภาพในวันนี้

เทียบกับรายได้ที่ผมมีตอนทำงานประจำแล้วแน่นอนว่ามันยากมากแต่ผมเลือกอัน
นี้ ผมมีความสุข งานที่ทำนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้ว่าตอนแรกไม่คิดว่าการวาด
ภาพจะทำให้มีรายได้ แต่ตอนนั้นอยากทำ เพราะจู่ ๆ ตนเองก็มาเป็นจิตรกร และ
ไม่โด่งดัง และสไตล์การทำงานก็แปลกสำหรับชาวบ้าน ไม่ใช่สไตล์การตลาดที่คน
สมัยนั้นนิยมซื้อ แต่ก็ดีที่มีนักสะสมชอบผลงานผมคอยสนับสนุนและผลักดันให้
กำลังใจและเป็นทุนในการทำงานมาจนทุกวันนี้ ทำให้ผมสนใจที่จะจัดนิทรรศการ

JY. กรุณาบอกเราเกี่ยวกับนิทรรศการของคุณ

PT. การจัดนิทรรศการเดี่ยวเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานของผมว่าจริงจังและไม่
มองข้าม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าเราคิดและทำอะไร
การแสดงเดี่ยวครั้งแรกของผมมีคนมาเยี่ยมชมไม่มากนักเพราะตอนนั้นยังไม่มีใคร
รู้จัก แต่ผมโชคดีที่มีเพื่อน ศิลปิน และคนในวงการศิลปะคอยให้กำลังใจและเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ งานที่ผมจัดจะสังเกตได้ว่างานของผมเปลี่ยนไปใน
แต่ละยุคเพราะผมเป็นผู้จัดงานนิทรรศการแต่ละครั้ง ผมอยากให้คนที่มาดูงานเห็น
สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวผมอยู่เสมอ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อนั่งมองดู เป็นเหมือนบันทึก
ความรู้สึกและมีเรื่องราวประทับใจในแต่ละช่วงเวลา

ในงานแรกๆ ผมวาดภาพสีน้ำมันด้วยมือและทาบนเฟรมใหม่เพื่อให้สัมผัสได้
ชัดเจนกับสีและผืนผ้าใบ โดยไม่ทิ้งลวดลายและการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเป็นการ
แสดงสดในขณะนั้น เท่านั้นเอง และต่อมาผมก็เริ่มใช้เกรียงวาดพู่กันให้เหมาะสม
กับงานนั้นๆ แต่ก็ยังด้นสดเหมือนเดิม คิดว่าผมมีความตะวันออกและตะวันตกผสม
กัน อาจจะด้วยเทคนิค เอ็กซเพรสชั่นนิสม์ ซึ่งเป็นสไตล์ตะวันตกที่ผมชอบตอน
สมัยเรียน และด้วยเรื่องราวที่มักถูกวาดขึ้นจากตะวันออก มีคนบอกว่าผลงานของ
พะหัสย์ ไม่ว่าจะวาดอะไรก็ตามก็ยังออกมาเป็นสไตล์จีนอยู่ดี ผมไม่รู้ นั่นอาจเป็น
เพราะความชอบส่วนตัวในนิยายและการเรียนศิลปะจีนมาก่อนและมีโอกาสได้
เดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชมนิทรรศการศิลปะที่เมืองจีนบ่อยๆ
งานปัจจุบันของผมส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน แต่เรื่องอาจจะเปลี่ยนไปตาม
อารมณ์ในขณะนั้นเพราะผมเป็นคนชอบอะไรหลายๆอย่าง เหมือนอารมณ์การฟัง
เพลงบางทีก็สนุกบางทีก็ลึกซึ้ง ผมเชื่อว่าความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงจะไม่
เกิดขึ้นหากไม่ลงมือทำและพร้อมเสมอที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาตนเอง เมื่อตัดสินใจแล้วผมจะไม่ลังเลว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ผมไม่
เคยยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรค อาจมีความทุกข์บ้าง ความสุขบ้าง นั่นแหละ
รสชาติของชีวิต

ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ตอนที่แม่ปิดไฟเพื่อเข้านอน ผมยังไม่หลับเลย ผมเคยชอบ
มองสิ่งที่อยู่ในความมืด เมื่อหลับตาลงก็จะมีภาพจาง ๆ ที่เป็นสีวาบวับ
แม้ว่าผมจะใช้สีน้ำมันเป็นหลัก แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการวาดภาพ
ได้ ใช้นิ้วมือทาสีบางส่วน ใช้เกรียง ใช้กิ่งไม้ ใช้พู่กัน ใช้สีสร้างพื้นผิว หยดสี เทสี
ขูดขีดบนโครงผ้าใบ รูปแบบการเรียบเรียงที่วาดอยู่รอบๆ เรื่องราวที่พบ ผู้คน สัตว์

 

วิถีชีวิต และสิ่งที่ผมจินตนาการ ผมจะดึงเอาสิ่งที่ผมชอบเป็นหลัก ผมใช้
จุดบกพร่องเป็นเสน่ห์ เช่น ร่างภาพจากสัดส่วนที่บิดเบี้ยว วาดภาพทับกัน จนภาพ
ดูพร่ามัว และต้องเหล่เพื่อดูการใช้สีที่เหนือความเป็นจริง เพราะความสมบูรณ์แบบ
ที่แท้จริงนั้นแข็งกระด้าง ไร้ชีวิตชีวา และไม่แตกต่าง ทั้งหมดจากมุมมอง
ระยะเวลาของงานขึ้นอยู่กับขนาดของงานแต่ผมเองเป็นคนทำงานและมักจะใช้
เวลากับงานนานเป็นพิเศษโดยไม่ได้หันไปทำอย่างอื่นจนกว่างานจะเสร็จ บางทีก็
วาดจนไม่สนใจวันและเวลา เมื่อง่วงก็ไปนอน พอตื่นมาก็วาดต่อจนเสร็จ แต่ตอนนี้
ด้วยหน้าที่และภาระหน้าที่ที่ต้องมอบให้กับครอบครัว ผมจึงทำงานในเวลาที่ทุก
คนในบ้านหลับกัน

งานจะต้องทำให้เสร็จเป็นเวลาหลายวันจึงจะเสร็จ แต่ต้องมีวินัยในการทำงาน
อย่างน้อยต้องนั่งวาดรูปอย่างน้อยวันละสี่ชั่วโมง ผมชอบทำงานดึกๆ อย่างเงียบๆ
และเงียบๆ เพราะมันช่วยให้ผมมีสมาธิ ทำแบบเปิดเพลงฟังบ้าง บางครั้งเวลาวาด
สนุกๆ ด้วยเพลงอารมณ์ ผมก็เต้นและวาดคนเดียวเหมือนกัน ดื่มด่ำไปกับ
เสียงเพลงและบรรยากาศอันเงียบสงบที่ทำให้งานสนุกสนาน เมื่อผมยังเป็นเด็ก
ผมปลูกฝังความรักในเสียงดนตรีตั้งแต่แรกเกิด เพราะพ่อของผมเป็นนักร้องลูกทุ่ง
และยังมีวงดนตรีหมอลำลูกทุ่งด้วย และผมชอบฟังเพลงบ่อยๆ เมื่อตอนเด็กๆ ส่วน
แม่ของผมท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาก นั่นเป็นเหตุผลที่ครอบครัวของเรามี
ความรู้สึกเหมือนเป็นศิลปินไปทั่วทั้งบ้าน ปู่ของผมเป็นช่างจักสานในหมู่บ้าน เมื่อ
ผมยังเด็กท่านชอบทำของเล่นไม้ไผ่ที่และเคยถักให้ผมเล่น สิ่งเหล่านี้อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของความรักในงานศิลปะของผม

JY. กรุณาเล่าเรื่องงานจัดหรือส่งงานเข้าร่วมนิทรรศการและการเดินทางไปดูงาน
PT. เมื่อเริ่มทำงานด้านจิตรกรรมก็มีโอกาสส่งผลงานไปจัดแสดงในต่างประเทศ
ด้วย ตอนนั้นผมทำงานด้วยมือ เมื่อภัณฑารักษ์ของหอศิลป์แห่งนั้นมาพบผมและ
ชวนผมเข้าร่วมนิทรรศการของเขา เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเพราะตอนนั้นผมยัง
ไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ก็สามารถเป็นศิลปินไทยที่นำผลงานของเขาออกสู่
ต่างประเทศได้  ต่อมางานของผมถูกส่งไปแสดงในประเทศอื่นๆ มากมาย
เมื่อก่อนผมไปดูผลงานที่จีนและไต้หวัน และชอบผลงานร่วมสมัยเพราะเป็นสไตล์
ตะวันออกด้วย เขาแนะนำว่าหากมีโอกาสจะเชิญผมไปจัดแสดง แลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรม

การไปทำงานต่างประเทศไม่เพียงแค่ไปหอศิลป์เท่านั้น แต่ยังได้เห็นวิถีชีวิตของ
คนในประเทศนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ วัตถุ หรืออาคาร ล้วนมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มันทำให้ผมมีมุมมองและจินตนาการมากขึ้น เมื่อเดินทางผมได้เตรียม
เครื่องมือวาดภาพง่ายๆ ในเวลาว่าง ผมนั่งเขียนและบันทึกเรื่องราวภูมิประเทศ
วัสดุต่างๆ ที่ศิลปินท้องถิ่นใช้ไม่มีจำหน่ายในประเทศของเรา ผมยังซื้อกลับมาเพื่อ

ทดลองใช้ด้วย มันเป็นสิ่งใหม่และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
ตอนอายุ 17 ปี ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง ได้แต่นั่งมองดูชีวิตของตัวเอง
และชีวิตของผู้คนเท่านั้น และผมก็รู้สึกสิ้นหวัง มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมากที่
ไม่มีความหวังในชีวิต และความคิดเดียวในตอนนั้นก็คืออยากจะหนีไปให้ไกลๆ
เพื่อช่วยให้ไม่ต้องคิดอะไรอีกเพราะคิดลบเยอะ สุดท้ายเราก็แค่ต้องอยู่กับความ
ทุกข์ พ่อของผมพาผมไปรักษาสถานที่ต่างๆ จนกระทั่งผมค้นพบและรักษาโรคได้
ด้วยตัวเอง ในเวลานั้นผมได้สัมผัสกับยาที่เรียกว่า "ศิลปะในชีวิตของเรา" ศิลปะ
สามารถขับไล่ความซึมเศร้าไปจากเราได้ และทำให้เรามองโลกให้สดใสและมี
ความหวังมากขึ้น ให้กำลังใจตัวเองและผู้อื่นเสมอเมื่อมีโอกาส สิ่งที่เราต้องทำคือ
สร้างสรรค์ผลงานจากความเชื่อ ความรัก และความศรัทธาที่เราเคารพในมิตร
สหาย ศิลปะให้พรอันมหัศจรรย์แก่เราซึ่งทำให้เราดีทั้งกายและใจเสมอ ผมมักจะ
ใช้อารมณ์ความรู้สึกที่สวยงามของเราเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับงานศิลปะ
ของตนเอง การสร้างสรรค์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิดทางจิตวิญญาณและอารมณ์
โดยตรง ผมจึงภูมิใจและพอใจกับผลงานทุกชิ้นของผมเอง 

jy9P1-cr

Pahas Tongting (Artist)

Phone: 0629935149
Line: 0629935149
Email: tingpahas@hotmail.com
IG: p_a_h_a_s
Facebook: p.tongting
Address: 486/49 Nongkham, Bangkok, TH

Exhibitions

1998: 1st Prize award, Painting , Mahasarakham Provincial Education Office
2005: 19th Warun art exhitbition Mahasarakham
2006: 20th Warun art exhitbition Mahasarakham
2006: 2nd Landscape painting art exhitbition Mahasarakham
2007: 21st Warun art exhibition Mahasarakham
2007: 3rd Landscape painting art exhitbition Mahasarakham
2008: 8th Exhibition special projection of Applied arts Mahasarakham
2018: The exhibition on passion"World Virtual Museum at HIFA
2019: Solo exhibition "INNERGY" At Venice Art Space
2019: Baramee of Art Charity 1st At Baramee art museum Chachoengsao
2019: The exhibition "Go back in time for Qin Shi" At LHONG 1919
2019: Virgo the paintings of Maiden Group art exhibition Sathorn 11
art space
2019: Miss you too much  At  Baramee art museum , Chachoengsao
2019: Constellation Group art cxhibition at Fortune Town Shopping Mall
2019: Constellation The Final Chapter Group art cxhibition at Sathorn 11
art space
2019: The exhibition "movement"World Virtual Museum at HIFA
2020: MAHAKANAPATI " DUKE Gaysorn Village
2020: Solo exhibition " Prelude " Chamchuri art gallery
2020: WHARF NO.41 " Lhong 1919 Klongsan
2020: Feng Shui Art " Ajarn Farang Silp Bhirasri House
2020: know, wake up, rejoice At Baramee of art Charity Awaken 2nd
2020: Keiya At Play art house gallery
2020: SHUT At  Baramee art museum , Chachoengsao
2020: ACT FORUM '20 Design + Built  IMPACT Challenger Building
2021: ART EMERGENCY COVID-19 Group Exhibition at ATART Cafe BACC 
2021: life  Guest artist At Old Town Gallery
2021: Mango Art Festival At LHONG 1919
2021: "6th INTERNATIONAL ONLINE SOLO ART EXHIBITION 2021"
2021: "We love Frida so much! Exhibition" Argentina
2021: Visual Art Expo 2021-22  online art exhibition India
2021: Solo exhibition " SIGH " At Old Town Gallery
2021: "FAREWELL"  Group Exhibition FAREWELL  @Lhong1919
2022: Solo exhibition " TINGE" At Play art house gallery
2022: Solo exhibition " Hope of the Village " At Bangkok Art & Culture Centre
2022: Nai Lert Flower & Garden Art Pop Up " Nai Lert Group Bangkok
2022: "PASSION " at PALETTE art space
2022: "ASAI Play Art Fest" at ASAI Bangkok Chinatown
2022: Colors of the Petals  At LHONG 1919
2022: The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association
of Thailand
2022: Thai-Italian Chamber 2022 Art Exhibition at Montien Hotel
Surawong Bangkok
2022: Borirak Day Exhibition at Mahasarakham
2023: Piccolo Art Fair at GalileOasis
2023: Art's Thai Gallery at CP Tower NorthPark
2023: Asai Play Art Fest at ASAI Bangkok Chinatown
2023: Solo exhibition " Watch Goddess Appear " At SOUL SPACE Gallery

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
            
©2023 Janine Yasovant 
            
©2023 Publication Scene4 Magazine

 

 

September 2023

  Sections Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns Adler · Alenier · Alpaugh · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2023 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

Subscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!

 Name

 Email Address
 

    Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

Thai Airways at Scene4 Magazine