Scene4 Magazine - Arts of Thailand - Vihara Laai Kham | Janine Yasovant August 2010 - www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รับทราบว่า"วิหารลายคำ"ซึ่งเป็นวิหารขนาดเล็กในวัดพระสิงห์
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการบูรณะด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มจิราธิวัฒน์ในตอน
ปลายปี 2548 ผู้คนพูดถึงสถาปัตยกรรมของวัดพระสิงห์ว่าเป็น "รูปแบบวิหาร
ล้านนา" มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งคือพระพุทธสิหิงค์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยเชียง
แสน (พุทธศักราชที่ 1800 - 2400) ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังนี้ รูปร่างของ
พระพุทธรูปโบราณนี้มีความสง่างาม ที่จริงแล้วในประเทศไทยมีพระพุทธรูปสาม
องค์ที่ใช้ชื่อนี้แต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าองค์ไหนเป็นของจริงเพราะทุกองค์ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยเดียวกันและแต่ละองค์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อย

101_2509-cr

ในสมัยอดีต พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำไปประดิษฐานในหลายอาณาจักรรวมทั้ง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และท้ายสุดที่วัดพระสิงค์ แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปทุก
องค์ในวิหารหลังนี้เป็นงานสร้างสรรทางศิลปะของช่างฝีมือชาวล้านนาและเพราะ
เหตุนั้นจึงสมเหตุสมผลที่พระพุทธสิหิงค์เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพ
สักการะมากที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย

วิหารลายคำต้อนรับผู้มาเยือนที่มาสักการะพระพุทธสิหิงค์ทุกวัน ในบริเวณพื้นที่
ของวัดมีโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสำหรับพระสงฆ์
และฆราวาสชายชื่อว่าธรรมราชศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดพระสิงห์เช่นกัน
คุณตาของดิฉันเคยเป็นอาจารย์ใหญ่และในตอนนั้นดิฉันปั่นจักรยานมาเยี่ยมท่าน
ทุกวันเสาร์เพราะโรงเรียนหยุดทุกวันอาทิตย์และวันพระ

V10-cr

นอกเหนือไปจากนี้มีวิหารใหญ่ที่คนไทยเรียกว่าอุโบสถและหอไตรซึ่งเป็นที่เก็บ
รักษาคำภีร์ที่สำคัญ คุณตาบอกให้ดิฉันไปนั่งรอที่วิหาร ที่นั่นดิฉันได้เห็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่ดูน่าสนใจ ฝั่งทางเหนือเป็นภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวพื้นบ้าน
เรื่องสังข์ทอง ภาพเขียนในด้านนี้สร้างโดยศิลปินจากทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย ฝั่งทางใต้เป็นภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวพื้นบ้านของภาคกลางเรื่อง
สุวรรณหงส์ภาพเขียนในด้านนั้นสร้างโดยศิลปินจากภาคกลางของประเทศไทย
ผู้มาเยือนสามารถมองดูภาพเขียนได้อย่างใกล้ชิด

V8-cr

มีเสาทรงกลมด้านหลังพระพุทธรูปและเสาทรงสี่เหลี่ยมภายในวิหาร เสาเหล่านี้
ทาสีแดงเข้มและมีลวดลายสีทองสวยงามจากพื้นจนขึ้นไปถึงเพดานและมี
ภาพเขียนรูปพระราชวัง มังกรและหงส์อยู่ด้านหลังพระพุทธรูป คุณตาของดิฉัน
กล่าวอีกว่าศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ศึกษาถึง
แนวทางของศิลปะของภาคเหนือในอดีตและได้สังเกตว่าศิลปินในเวลานั้นชอบที่
จะวาดรูปชีวิตประจำวัน ถ้าเรามองดูรูปภาพสังข์ทองในวิหารอย่างใกล้ชิดก็อาจมี
ความรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์จริงของเมื่อหลายร้อยปีก่อน

Prasigh4-cr

ในตอนปลายปี 2548 การบูรณะซ่อมแซมวิหารลายคำครั้งใหญ่นั้นเสร็จสิ้นโดย
กลุ่มหัวหน้าช่างรวมทั้งคุณสุวิทย์ ชมชื่นจากกรมศิลปากร ลวดลายและพื้นผิวที่
ขาดหายของภาพเขียนได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลายเส้น
เก่าและสีของภาพมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังมีร่องรอยเดิมหลงเหลืออยู่สีทอง
ได้ถูกเพิ่มเติมไปที่เสา บานประตูและหน้าต่างของวิหาร แสงไฟนีออนสีเหลืองเพิ่ม
บรรยากาศให้กับรูปภาพเป็นอย่างมาก หลายๆวัดในจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในช่วง
ของการบรูณะซ่อมแซมเช่นนี้

101_2492-cr

ดิฉันได้ถ่ายภาพวัดพระสิงห์ในเวลากลางคืนประมาณสองทุ่มครึ่งในวัดสุดปลาย
ถนนคนเดินในวันอาทิตย์และในเช้าวันถัดมาดิฉันไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพวิหาร
ลายคำและอาคารอื่นๆ ภายในวัด วิหารและภาพเขียนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศิลปะที่มีชื่อเสียงและทรงคุณค่ามากที่สุดจากช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังเหลือมา
จนถึงทุกวันนี้ ชาวเชียงใหม่ทุกคนรวมทั้งดิฉันรู้สึกภูมิใจมาก เราขอเชิญคุณทุกคน
มาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชม ดิฉันแน่ใจว่าคุณจะประทับใจและยินดีกับความงาม
และความหมายของสมบัติของชาติไทยเหล่านี้ไปอีกนาน

101_2557cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2010 Janine Yasovant
©2010 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์เป็นนักเขียน, ซีเนียร์ไรเตอร์ของ Scene4
และเป็นผู้จัดการสำนักงาน Scene4 จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

อินไซท์

August 2010

Scene4 Magazine - Arts and Media

August 2010

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Blogs | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Share This Page Visit Us on Facebook

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2010 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 11th year of publication with
comprehensive archives of over 5000 pages 

sciam-subs-221tf71
taos
singair1710cb
Dell-Samsung-tobann-4481