อินไซท์

December 2013

PITCHIT PAIDAN Arts of Thailand  Janine Yasovant December 2013 www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่อยากทราบว่าประเทศไทยจะสนับสนุนศิลปินชาวไทย
อย่างไร ศิลปินหลายคนเสนองานศิลปะที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ชุมชนและบ้านเกิด รู้สึกดีที่เห็นว่าบางครั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมใจกัน
ช่วยเหลือศิลปิน แต่แรงผลักดันที่แท้ที่จริงสำหรับศิลปินที่มีแรงบันดาลใจคือการ
กระตุ้นจากศิลปินอาวุโสที่กลับมาช่วยเหลือรุ่นน้อง ในตอนนี้ศิลปินนำผลงานไป
แสดงในหลายๆเขตรอบโลก เอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอีกหลายๆ ประเทศใน
ตะวันออกกลาง นโยบายจากภาครัฐดึงดูดให้ศิลปินแสดงผลงานศิลปะและความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากธนาคารและองค์กรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน เป็นที่ทราบกันว่าศิลปินสร้างฝันและคุณค่าของงานศิลปะแต่ละชิ้นงานอยู่ที่ความ
งามในประเภทงานองค์ประกอบทางศิลปะที่เหนือว่าราคา และความนิยมในท้อง
ตลาด และชื่อเสียงของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สวยงามนั้น

PP12cr

พิชิต ไปแดนเกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ใกล้
กับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก เป้าหมายหลักของคุณพิชิตคือเป็นศิลปินอิสระ
ที่ช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้ หลังจากจบมัธยมปลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แล้ว ครอบครัวยอมให้ไปเรียนด้านศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ในกรุงเทพ ในช่วง
เวลานั้นเขาชนะรางวัลหลายครั้งจากงานประกวดศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

PP009cr

ประมาณ 14 ปีที่แล้ว คุณพิชิตได้รับเลือกให้ไปทำงานภาคใต้ของประเทศไทย
และอาศัยอยู่ในจังหวัดยะลาในโครงการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและ
ประชาชนจาก5จังหวัดภาคใต้ งานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชนะรางวัลยอดเยี่ยม
รายการการแข่งขันภาพวาด สวนสัตว์ในฝัน ที่จังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2541

PP10cr

งานภาพเขียนของคุณพิชิตในเวลานั้นแสดงถึงวิธีชีวิตและความรู้สึกของขาวไทย
มุสลิมทางภาคใต้ และที่มีความสวยงามน่าประทับใจ นอกเหนือจากการเขียนภาพ
แล้ว คุณพิชิตเป็นนักดนตรีที่เขียนเพลงให้กับชุมชนและคนอื่นที่เขาร่วมงานด้วย

PP04cr

ในปีพ.ศ. 2543 เขาเข้าร่วมงานการแข่งขันวาดภาพจัดโดยธนาคารกรุงเทพและ
ต่อมาในปีเดียวกันก็จัดงานแสดงภาพเขียนที่วังสวนผักกาด สนับสนุนงานโดย
รัฐบาลไทยและสำนักงานข้าหลวงแห่งสหประชาชาติ ในปีพ.ศ. 2555 คุณพิชิต
เป็นหนึ่งคนในศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่เดินทางไปที่ลอส แองเจลลิส เพื่อจัดงาน
นิทรรศการศิลปะที่กงสุลใหญ่ประเทศไทย มีการประสานงานมาจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย

ในตอนปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ดิฉันมีนัดหมายสัมภาษณ์คุณพิชิตที่บ้านที่
อำเภอดอยสะเก็ด เขากลับมาสร้างบ้านสวนล้อมรอบด้วยนาข้าวและคลองธรรม
ชาติ เมื่อไปถึงดิฉันพบกับคุณณัฐฑรีญา ไปแดน ภรรยาของคุณพิชิต เธอเป็นคน
จังหวัดสงขลา เธอก็เป็นศิลปินที่รักในการวาดรูปแบบศิลปะแบบเซอร์เรียล
(เหนือจริง) ดิฉันเห็นภาพเขียนขนาดใหญ่ของเธอบางส่วนตรงมุมบ้าน เมื่อคุณ
พิชิตมาถึง สิ่งแรกที่ดิฉันเห็นผู้ชายชาวเหนือแต่งงานกับผู้หญิงชาวใต้ที่มาจาก
ครอบครัวศิลปิน คุณปู่ของคุณณัฐฑรีญาเป็นช่างวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังให้กับวัด
ทางภาคใต้ ดิฉันเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่สร้างแรงบรรดาลใจให้คุณพิชิต
วาดภาพขนาดใหญ่หลายร้อยภาพเพื่อสะท้อนชีวิตและสังคมในภาคใต้ นอกเหนือ
จากนี้ภาพเขียนชุดใหม่สะท้อนชีวิตและสังคมของเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
ภาพเขียนสีสดใสมีผู้คนที่มีชีวิตชีวาที่อยู่อาศัยโดยมีหลักการที่เรียบง่าย เมื่อมอง
ภาพเหล่านั้นดิฉันเข้าใจถึงบรรยากาศความสงบซึ่งอยู่ด้วยความกลมเกลียวกับ
ธรรมชาติดิฉันรู้สึกถึงความนุ่มนวล ความเชื่อและความมุ่งมั่นจากภาพเขียนนั้นๆ

PP01cr

PP006cr

จานีน:ดิฉันรู้สึกประทับใจภาพเขียนของคุณเป็นการส่วนตัว และยินดีที่ทราบว่า
คุณเดินทางลงไปยังภาคใต้ของประเทศไทย ทำงานในห้าจังหวัดและสิ่งที่คุณเป็น
ห่วงสำหรับความเปลี่ยนแปลงและสันติภาพในภาคใต้ที่ประสบปัญหา ในฐานะที่
คุณเป็นศิลปินที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับบทบาทการ
ทำงานและอีกหลายสิ่งที่คุณมีความสุขที่ได้ทำ

พิชิต:ผมพบปะผู้คนไปตามรายทางและพบเจอกับวิถีชีวิตของผู้คนเหล่านั้น
ในทางภาคใต้ของประเทศไทย ผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นนักข่าวและนักหนังสือ
พิมพ์ แต่ละคนต่างกันไปตามวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ในการทำงานจริงเรา
ไม่ค่อยพบปัญหา และปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน ถ้าเรามีความจริงใจต่อกันและมีมิตรภาพเพื่อลดความขัดแย้งและ
ความไม่เชื่อใจกัน ผมยังรู้สึกเชื่อว่าคนส่วนมากรักกันดีอยู่ ครั้งหนึ่งผมได้เจอกับ
ชาวบ้านมุสลิมที่มาต้อนรับผม ผมรู้สึกประทับใจมากกับการต้อนรับที่อบอุ่น ผมคิด
ว่าถ้าเรามีกิจกรรมสำหรับทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธเช่นช่วยทำงานหรือ
ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันบ่อยครั้ง ในความเห็นของผมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้
น่าสนใจและยอดเยี่ยมมาก

จานีน: เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ชายแดนภาคใต้และความพึงพอใจกับความ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ แล้วเราจะรณรงค์พัฒนาเรื่องนี้ได้อย่างไร

พิชิต:จัดศึกษาที่เหมาะสมและไม่มีอคติเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับชาวไทย
มุสลิมเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง เราสามารถลดความไม่เข้าใจกันและความ
หวาดกลัวโดยการจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและส่วนรวมที่ดีเพื่อบรรเทา
ความเข้าใจผิดระหว่างกัน

จานีน: อันที่จริงแล้ว เวลา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกว่าเดิม
จังหวัดทางภาคใต้จะพัฒนาโดยนำนโยบายที่มีประสิทธิภาพไปใช้

พิชิต:เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทำให้โลกดีขึ้นและแย่ลงในเวลาเดียวกัน บางครั้งข่าว
มีความละเอียดอ่อนมาก จะต้องระวังว่าข่าวใหนส่งออกไปได้และข่าวไหนให้
หลีกเลี่ยงการส่ง ถ้าผู้นำประมาท ใช้นโยบายอย่างไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลที่นำไป
ในทางที่ผิดพบให้กับประชาชน สิ่งนี้อาจเป็นเหตุความเข้าใจผิดที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้

จานีน:คุณได้อะไรมาบ้างตอนที่คุณเป็นหนึ่งในตัวแทนของศิลปินไทยภาคเหนือ
ที่ไปศึกษาดูงานในสหรัฐอเมริกา

พิชิต: ตอนที่ผมอยูที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว ผมได้วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในงาน
ศิลปะและเห็นมิติทางศิลปะมากมายที่น่าหลงใหล ผมมองไปที่งานศิลปะระดับโลก
และมองกลับมาที่ผลงานของตัวเองเพื่อหาทางปรับปรุงและหาหนทางในการ
พัฒนาความชำนาญของศิลปินไทยแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ
วิถีไทยเอาไว้ ในตอนนี้ศิลปินไทยมีทักษะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนและเป็นที่นิยมในหมู่
นักสะสมงานศิลปะชาวต่างประเทศเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐและแรงกระตุ้น
จากศิลปินแห่งชาติที่อุทิศเวลาและความรู้เพื่อฝึกฝนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีระดับ
ทัดเทียมกับศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ทั้งหมดนี้ขอขอบคุณกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนโครงการดีๆ บุคคลที่สำคัญที่สุด
ก็คือศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี และศาสตราจารย์ถวัลย์ ดัชนี บุคคล ยอด
เยี่ยมทั้งสองท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติที่ทำงานหนักเพื่องานศิลปะที่ดีในประเทศ
ไทย ศิลปินไทยทุกคนโชคดีที่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับพวกท่านเหล่านั้น

PP007cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

©2013 Janine Yasovant
©2013 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

December 2013

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

 Share This Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2013 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.
Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in Over 116 Countries and comprehensive archives of over 7500 pages.

Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog