อินไซท์

February 2011

Scene4 Magazine: The Arts of Thailand - "A Simply Beautiful Project" | Janine Yasovant February 2011  www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

เป็นเวลานานพอสมควรที่ดิฉันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับศิลปะและการสะสมกับเพื่อนและญาติผู้ใหญ่ที่เป็นนักสะสมงานศิลปะ
หลายท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครแต่บางท่านก็ตัดสินใจอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งญาติ
สนิทของดิฉันคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนบ้านของให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อที่จะได้จัดวางของสะสมให้เหมาะสมมากกว่าเดิม ญาติของคุณพ่อดิฉันที่ชื่อ
คุณวิชัย วงษ์สุวรรณที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นภัณฑารักษ์
พิพิธภัณฑ์ในหลายๆจังหวัดรวมทั้งเชียงใหม่และลำพูน ท่านไปเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในเอเชีย ยุโรปสหรัฐอมริกา เมื่อดิฉันได้เขียนเกี่ยวกับศิลปะ
ในประเทศไทย ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกปัด รูปปั้นและของเก่าเช่น
ถ้วยชามจาน หม้อ ไหเช่นเดียวกับเรื่องของวัดและยุคทางศิลปะในประเทศไทย
บ่อยครั้งที่ดิฉันเชิญมาที่บ้านและติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อถามหลายๆเรื่อง บางครั้ง
ท่านก็นำหนังสือที่มีภาพสวยงามมาให้ดูพร้อมกับอธิบายงานศิลปะบางชิ้นที่มี
สะสมไว้แล้วบอกว่าได้ของสะสมมาได้อย่างไร

ดิฉันรับทราบและรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อท่านบอกว่าพิพิธภัณฑ์ของไทยไม่มีนโยบาย
หาทุนสำหรับการรักษางานศิลปะเก่าแก่ที่มีค่า แม้ว่าท่านจะเป็นข้าราชการระดับสูง
แต่ถูกจำกัดอำนาจจนยากที่จะกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิผล ดิฉันพบอีกว่าท่าน
ได้บริจาคถ้วยกระเบื้องโบราณจากเวียงกาหลงจำนวนหนึ่งพร้อมกับของโบราณอีก
200 กว่าชิ้นให้กับพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลว่าของที่บริจาค
ไปจะถูกจัดวางอย่างเหมาะสมในตู้กระจกหรือไม่ สิ่งนี้ยังคงเป็นข้อน่ากังขาอยู่

บ้านเรือนไม้ของดิฉันมีอายุมากกว่า 50 ปีและเราได้ทำการปรับปรุงหลายครั้งแม้ว่า
รูปแบบของบ้านจะไม่ได้เป็นแบบคลาสสิกอย่างตะวันตกที่มักจะมีการสร้างไว้ตาม
บ้านพักข้าราชการอาวุโสที่มีบรรยากาศเหมือนบ้านที่ทำด้วยไม้แดงแบบง่ายๆ
อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านในย่านกลางเมืองไม่ห่างถนน
นิมมานเหมินทร์เท่าใดนัก อยู่ใกล้กับดอยสุเทพอันเขียวชอุ่ม ถนนเส้นนี้เป็นเขต
การค้าในเมืองเชียงใหม่ มีสำนักงานขนาดเล็ก ธนาคาร ร้านขายเสื้อผ้า แกลเลอรี่
ร้านกาแฟ ผับ ร้านอาหารและเกสต์เฮ้าส์ที่มีชาวต่างประเทศมาอยู่อาศัยเสมือน
เป็นบ้านหลังที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นจุดที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับการทำกิจการส่วนตัว

ดิฉันเรียกที่แห่งนี้ว่า จานีน อาร์ท แกลเลอรี่ จากความคิดที่เรียบง่ายของดิฉันคือ
โอกาสที่สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับศิลปินในท้องถิ่นและที่
อื่นๆให้สามารถมาพบปะและร่วมมือกันและผู้รักงานศิลปะที่จะได้พบและ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกับศิลปินที่มาจัดแสดงงานเป็นการส่วนตัว ผลงานจะแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละนิทรรศการ มีทั้งภาพเขียน งานปั้นของโบราณงานหัตถกรรม
และอาจมีงาน"สื่อศิลปะ"สมัยใหม่

SDC10171-cr

กิจกรรมเริ่มแรกดิฉันตั้งใจจะแสดงผลงานของศิลปิน 3 ท่านที่ดิฉันเคยได้ไป
สัมภาษณ์และนำเสนอผลงานในบทความของScene4 งานแสดงชิ้นแรกเพื่อเป็น
เกียรติแก่คุณวิสูตร เจริญพร ผลงานที่จัดแสดงในที่นี้เป็นภาพวาดที่หลงเหลือจาก
งานนิทรรศการภาพนู้ดที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2550 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดิฉันเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับท่านและภาพเขียนในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2550 และ
ภายหลังจากที่ดิฉันไปเยี่ยมเขาครั้งแรกที่บ้านของเขาในป่าที่อำเภอแม่แตงใน
เดือนมีนาคมพ.ศ 2552 น่าเสียใจที่ปลายปีที่แล้วท่านได้เสียชีวิตไป ดิฉันไปเยี่ยม
ครอบครัวของท่านอีกครั้งและตัดสินใจที่จะเริ่มงานห้องแสดงภาพเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงคุณวิสูตร เจริญพรและภาพวาด ภาพเขียนนู้ดที่หลงเหลืออยู่จะไม่มีการ
จำหน่ายแต่จะมีการแสดงภาพเขียนบางภาพจากคุณเพ็ญจันทร์ เปรมวุฒิ ภรรยา
คุณวิสูตรและคุณดารณีเจริญพรหลานสาวของท่านสามารถจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน
คุณเพ็ญจันทร์เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในปีเดียวกับคุณวิสูตรโดยจะ
ภาพเขียนเน้นไปที่ภาพดอกไม้ ส่วนคุณดารณีจะวาดภาพดอกไม้และทิวทัศน์ริม
ทะเล ผลงานของทั้งสองท่านนั้นเรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างมาก

ถ้าคุณสนใจจะซื้อภาพเขียนจากศิลปินร่วมสมัยทั้งสองท่านที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
เชียงใหม่ก็สามารถมารับชมภาพได้ คุณสามารถซื้อภาพโมโนปริ้นท์ที่มีและไม่มี
กรอบไม้สักเป็นของที่ระลึกจากครอบครัวเจริญพรที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและ
หนังสือรวมภาพจากงานนิทรรศการในปีพ.ศ 2550 งานนิทรรศการที่นี่จะจัดขึ้น
ต่อไปอีกตลอดทั้งปี

คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่JanineArtGallery
http://janineartgallery.blogspot.com/

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2011 Janine Yasovant
©2011 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

February 2011

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Share This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2011 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 11h year of publication with
comprehensive archives of over 6000 pages 

sciam-subs-221tf71
taos