July 2005  | This Issue

สัมผัส
ความงดงาม
ของ
การสร้างสรรค์
แบบไทย
กับ
จานีน
ยโสวันต์

พทริเซีย ชีสมัน แน่นหนา เป็นชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านั้นเธออาศัยอยู่ในลา วเป็นเวลาหลายปี เธอได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการทอผ้าแบบร่วมสมัยของประเ ทศไทยและลาว เป็นนักสะสมและนักจดบันทึก และทำงานในด้านการรักษารูปแบบการทอผ้าตามประเพณีดั้งเดิม และทักษะต่างๆ ผ่านแรงบันดาลใจและการตลาด เธอได้ก่อตั้งสมาคมนักทอผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมWeaver for the Environment (WFE) และทำงานกับชุมชนนักทอผ้านี้และช่วยเหลือสมาชิกโดยการจำหน่ายผลงานใน "Textile Gallery" เธอยังมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าแบบลาวและใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะอาศัยอยู่ในเ ชียงใหม่ เธอเป็นผู้ที่รักการทอผ้าอย่างแท้จริง และยังแสดงถึงการรักผ้าย้อมสีธรรมชาติอีกด้วย

 เธอได้สร้างแบบสะสมผ้าทอมือแบบโบราณและทำงานกับช่างทอผ้าถึง20 หมู่บ้าน ในการที่จะผลิต ผสม จัดองค์ประกอบรูปแบบเก่าๆและผ้าทอมือ เธอยังได้ ย้อมด้ายสีคราม ด้วยตนเองและแจกจ่ายไปยังช่างทอผ้าในสมาคมWFE ช่างทอผ้ารับฟังคำแนะนำ และนำรูปแบบเดิมมาปรับปรุงจากนั้นจึงนำผลงานที่ เสร็จแล้ว ไปขายที่ร้าน ผลประโยชน์ของการกำหนดราคาสินค้า เธอเป็นผู้กำหนดสีสัน องค์ประกอบ รูปแบบ และการเลือกนั้นชัดเจน ซึ่งในร้านอื่น ก็จะพบความแตกต่าง

งานแบบโบราณและแบบใหม่ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม และมีราคาไม่แพงเกินไป เธอเริ่มต้นการท่องเที่ยวสะสมและเป็นผู้นำพากรุ๊ปทัวร์ไปยังหมู่บ้านไกลๆที่มีคว ามสนใจในการทอผ้า

 

เรื่องสิ่งแวดล้อม: สิ่งทอจากธรรมชาติ

สตูดิโอแน่นหนาใช้แต่เส้นใยธรรมชาติ มิใช่เพียงแค่ว่าเส้นใยเหล่านี้สวมใส่สบายที่สุดและใช้ดีที่สุดภายในบ้าน แต่เป็นเพราะเรามีพลังงานเพียงพอที่จะผลิตเส้นใยเหล่านี้แทนที่จะผลิตเส้นใยสัง เคราะห์ ด้ายที่ไม่ได้มีการฟอกสีนั้นรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะรับมือกับการใช้สารเคมีเราได้ทำการติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียขึ้นที่โรงย้อมสีของสตูดิโอด้วยความช่วยเหลือของ IDRC

สตูดิโอแน่นหนายังเป็นโครงการนำร่องสำหรับการฝึกฝนกลุ่มช่างทอผ้าเล็กที่
อื่นในประเทศไทย ลาว และกัมพูชาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความช่วยเหลือด้านวิธีการย้อมผ้ามาจาก Grand Circle Foundation สำหรับการทอผ้าไหมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน การวิจัยในด้านการย้อมที่ปลอดภัยและการกำจัดของเสียทำให้เรามั่นใจว่าสิ่
งทอจากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสุดนั้นมาจากกลุ่มWFE

ดิฉันไปเยี่ยมคุณแพทริเซียในตอนบ่ายที่สตูดิโอแล้วถามเธอเกี่ยวกับเรื่องชีวิต
และการทำงาน

ดิฉันอายุ 53 แล้วค่ะ ดิฉันเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ แล้วย้ายมาอยู่ที่เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ พ่อของดิฉันทำงานที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ แม่ของดิฉันเกิดที่ประเทศจีน ฉันได้ศึกษาการทำเซรามิคและการเขียนภาพจากประเทศอังกฤษ พ่อแม่ของฉันเคยมาเมืองไทยเมื่อปี1932 พวกเราอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียเป็นเวลานานมากเพราะดิฉันรักทวีปเอเชีย ดิฉันกลั บไปทำงานกับองค์การสหประชาชาติในด้านการพัฒนาเซรามิคที่ประเทศ ลาว ในปี ค.ศ. 1973-1981 ความรู้ในด้านทอผ้าของดิฉันมาจากคนที่ขายผ้าคลุมไหล่ในตลาด ผ้านั้นมีคุณค่าเป็นอย่างมาก ในตอนนั้นมีการปฏิวัติกันในประเทศลาว หนังสือเล่มแรกของฉันคือ"Lao textiles : Ancient Symbol Living Art" เป็นเวลามากกว่า 10ปีที่ดิฉันศึกษาเรื่องการทอผ้าแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมลาวและไทย... ก่อนที่จะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ประเทศไทยเป็นการถาวร ดิฉันอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทำงานกับผู้ลี้ภัยชาวลาวและคณะกรรมการศิลปะของชนพื้นเมืองเพื่อที่จะจัดตั้งสตู ดิโองานเซรามิค ห้องปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม ดิฉันมาอาศัยอยู่เมืองไทยในปี ค.ศ. 1985 กับลูกสาว3คน และเริ่มงานวิจัยต่อในเรื่องการทอผ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอนศิลปะในคณะจิตรกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 แน่นหนา สตูดิโอสถานที่แรกนั้นเปิดที่ ถ.นิมมานเหมินทร์  ซอย 11
ในโรงเก็บรถ!

เป้าหมายหลักของกลุ่มWFE คือการฝึกฝนและเสนองานที่น่าพอใจ ไปยังกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในอำเภ อจอมทอง ทางใต้ของเมืองเชียงใหม่ ผลลัพธ์ของสิ่งนี้นำพาการเคารพตนเอง และทางเลือกในการย้ายเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะหางานทำ มีความพยายามที่จะทอผ้าไหมมากกว่าผ้าฝ้าย งานวิจัยและเอกสารความรู้พื้นเมืองในเรื่องของพืชที่ใช้ย้อมผ้า วิธีการทอผ้า และมุมมองวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและการทอผ้าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ ผู้ทอผ้าและครอบครัว การพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม ต่อการส่งออกขณะที่ยังรักษาความรู้ดั้งเดิมของรูป แบบตามประเพณีโบราณ มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้ย้อมผ้าเพื่อเป็นทรัพยากรแก่คนรุ่นหลัง เรามีผู้หญิงที่ทำงานกับเราประมาณ40 คน ที่ยังคงทำงานกับเราในการพัฒนาลวดลายผ้า มาหัดทอลายมัดหมี่จากลาว ดิฉันได้เชิญคุณวิรอยซึ่งเป็นผู้หญิงอีสานมาสอนการมัดหมี่ให้กับแม่บ้านชาวเหนือ ซึงก่อนหน้านั้นมีการทอผ้าพื้นและลายแบบทางเหนือเท่านั้น เราทำพจนานุกรมลายผ้า โบราณ100 กว่าลาย และ 30 ลายประยุกต์ จากลายไทย  เรานำปรัชญาชีวิตเรื่องการค้าที่ยุติธรรม และการไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือ ผู้หญิงที่สร้างความหวังและความฝันให้เป็นจริง ทำให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้น

 เรายินดีต้อนรับศิลปินที่รักการทอผ้าทั่วโลก ที่มีความต้องการเรียนรู้ปฏิบัติงานร่วมกับเราที่เชียงใหม่ เรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าของชนชาติไต และลาว ลูกค้าต้องทำความเข้าใจกับวิธีการ และวัฒนธรรมการทำงานของหญิงชาวบ้านที่ ต้องใช้เวลาทำงานฝีมือในขณะที่ต้องรับภาระครอบครัวไปด้วย แต่งานที่ออกมามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ดังที่ดิฉันบอกแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีของการทำงานที่ดิฉันรักเกี่ยวกับงานปั้นและเซรา มิค ดิฉันจะยังไม่บอกคุณตอนนี้ อีก 2-3 ปีคุณก็จะได้เห็นการทำงานของดิฉันที่มีความผสมผสานกันระหว่างเซรามิคและงา นผ้า

 เธอหยุดอยู่พักหนึ่ง ช่วงนั้นดิฉันมองเห็นแววงาม ในประกายตาของเธอ

StudioNaenna Textiles Gallery
138/8 ซอยช่างเคี่ยน ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่50300

Gallery
22ซอย 1 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

©2005 Janine Yasovant
©2005 Publication Scene4 Magazinel

Scene4 Renate Stendhal


านีน ยโสวันต์ เป็นอาจารย์และนักเขียน ได้รับปริญญาตรีทางจิตวิทยา และปริญญาโทการบริหารภาครัฐ และยังเป็นผู้อำนวยการของ ICECA ทำงานทางด้านสื่อศิลปะต่างๆ เธอมีความเห็นว่า จิตใจที่เงียบสงบทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได

ส่งความคิดเห็นของคุณมาที่นี่ 

 

 

All prior issues are secured in the Scene4 archives.
To access the Archives:

Scene4 Archives-Click

Have you read the Classifieds?

Scene4 Magazine Subscribe

Scene4 Email This Page To A Friend-Click

© 2000-2005 Scene4 - International Magazine of Performing Arts and Media - AVIAR-DKA Ltd. All rights reserved (including author and individual copyrights as indicated). All copyrights, trademarks and servicemarks are protected by the laws of the United States and International laws. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.