อินไซท์

May 2011

Scene4 Magazine: "Jaroon Chaijit - In Stone and Wood" | Janine Yasovant | May 2011 www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

ดิฉันขอขอบคุณวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของไทยซึ่งทำให้ดิฉันได้มี
โอกาสพบกับคุณจรูญ ไชยจิตต์ ที่เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของศิลปะงาน
ประติมากรรม งานสร้างสรรค์การแกะสลักหินและไม้แล้วนำไปจัดแสดง
ผลงานศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละนิทรรศการชื่อของผลงาน
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจให้เราเข้าใจ
คุณค่าของงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประติมากรรม คุณจรูญ ไชย
จิตต์มาเชียงใหม่เพื่อเคารพครูอาจารย์และญาติพี่น้อง (เทศกาลสงกรานต์
เป็นช่วงหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์และขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย หลายๆคนที่
อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะกลับบ้านเกิดเพื่อไปฉลองเทศกาลสงกรานต์กับ
ครอบครัว)

ก่อนหน้านี้ดิฉันได้สัมภาษณ์คุณจักรพันธุ์ ไชยจิตต์และได้กล่าวถึงพ่อของ
เขาซึ่งก็คือคุณจรูญ เช้าวันนี้คุณจรูญและครอบครัวได้มาเยี่ยมดิฉันเป็นการ
ส่วนตัวที่บ้านก่อนที่จะเดินทางกลับจังหวัดเชียงราย ดิฉันอยากถามเกี่ยวกับ
งานของคุณจรูญ ไชยจิตต์เพราะดิฉันพบว่าผลงานดูไม่เหมือนศิลปะไทย
แต่ดูเหมือนจะเป็นศิลปะการแกะสลักหินแบบตะวันตก

absolute-of-relation-cr

เมื่อคุณจรูญมาถึงบ้านดิฉัน ในมือมีแผ่นพับขนาดใหญ่สีน้ำตาล ซึ่งแผ่นพับ
นี้ถูกตีพิมพ์เมือ 11 ปีก่อนในงานนิทรรศการศิลปะ วันที่17-18 ธันวาคม
พ.ศ. 2543 ที่ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ ซิตี้ ในกรุงเทพ งานนิทรรศการมีชื่อว่า
"ประติมากรรมในม่านหมอก" รูปภาพบนหน้าปกเป็นงานประติมากรรม
แกะสลักรูปนางเงือกอุ้มลูกไว้บนหลังเพื่อปกป้องลูกจากปีศาจเป็นหัว
กระโหลกปากแหลม ดิฉันถามเขาว่า"รูปแกะสลักนี้ทำมาจากหินหรือไม้คะ"
คุณจรูญตอบกลับมาว่า"ทำมาจากไม้มะฮอกกานีครับ"ดิฉันรู้สึกว่าเป็นวิธีที่
ดีที่จะเสนอผลงานที่มีความหมายที่หน้าปกแผ่นพับ ดิฉันถามต่อไปอีกว่า
"รูปแกะสลักไม้ชิ้นนี้ยังอยู่ในประเทศไทยรึเปล่าคะ"คุณจรูญบอกว่า"ยังอยู่
ครับ อยู่ที่บ้านเพื่อนผมคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่" และกล่าวเพิ่มเติม
มาอีกว่าเขาจะไม่ขายผลงานบางชิ้นที่ชอบมากที่สุด

happy-night-cr

ดิฉันบอกว่ารู้สึกยินดีเมื่อคุณมาพบดิฉันโดยส่วนตัวแล้วดิฉันก็ถามเกี่ยวกับ
การทำงานกับคุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินหญิงชาวอินโดนิเซียที่เป็นที่
รู้จักจากงานประติมากรรมและยังเป็นนักเรียนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเป็นศิลปินที่ผู้คนนับ
ถือซึ่งมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมสมัยใหม่ในเรื่องของงานประติมากรรมในเวลา
นั้น ดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมของสำนักงานหน่วยงานราชการที่สำคัญ
มีการก่อสร้างในแบบตะวันตก นอกเหนือจากเรื่องคุณมีเซียม ยิบอินซอย
แล้ว คุณจรูญยังเป็นอาจารย์ฝึกอบรมให้กับช่างฝีมือผู้ก่อสร้างพระตำหนัก
ดอยตุงในจังหวัดเชียงราย ดิฉันรู้สึกอยากทราบถึงวิธีที่คุณจรูญสร้างผลงาน
ของเขาเพราะว่าผลงานต่างๆเป็นรูปแบบยุโรปซึ่งต่างไปจากศิลปินล้านนา
ที่ชอบทำงานศิลปะพื้นบ้านไทย ดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าคุณจรูญไปเรียน
เกี่ยวกับการแกะสลักไม้มาจากที่ไหน คุณจรูญเคยเป็นข้าราชการและได้รับ
การสนับสนุนในงานศิลปะ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ต่อไปนี้เป็นตอนที่เหลือของบทสัมภาษณ์

SDC10002-cr

จรูญ: "ผมไม่คิดว่าจะไปตั้งรกรากหมู่บ้านหับเหมยอยู่ที่นั่นเป็นการถาวร
หลังจากที่กระผมลาออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม เวลาก่อนหน้านั้นผม
ได้งานโดยใช้ความรู้ภาษาบาลีตอนที่เรียนระดับนักธรรมชั้นเอก และมี
ความรู้ด้านการแกะสลักไม้สอบเข้าทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
หลังจากนั้นผมผ่านการทดสอบรับเข้าทำงาน ความชอบส่วนตัวของผมใน
เรื่องการแกะสลักหินและไม้ผลักดันให้ผมเรียนรู้จากหนังสือและศิลปิน
มากมาย ผมสามารถแกะไม้และหินที่ชอบเพราะผมก็เป็นครูฝึกสอน
แกะสลักไม้และหินของกระทรวงอุตสาหกรรม

จานีน: ดิฉันทราบมาว่าคุณเคยช่วยงานและทำงานกับคุณมีเซียม
ยิบอินซอย

จรูญ: ครับ ผมได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการแกะสลักหยกและหินกับคุณ
มีเซียม ยิบอินซอยและต่อมามีโอกาสไปเรียนแกะสลักหยกที่เมืองเทียนซิน
ประเทศจีน ค่อนข้างที่จะท้าทายมากเพราะว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหิน
หลายๆ ชนิด และการแกะสลักหินไม้ไม่เหมือนกับการแกะสลักประเภทอื่น
หินแต่ละชนิดมีความต่างกัน ถ้าแกะไม่ดีแล้วหินเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำมา
แกะได้อีกในขณะที่คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการแกะสลักไม้ได้ง่าย
กว่า

light-of-season-cr

จานีน: คุณชอบการแกะสลักประเภทไหน

จรูญ: ผมอยากแกะสลักสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างซาบซึ้ง ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับความงดงามและความอดทนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงและการ
แกะสลักก็เป็นตัวแทนของความคิดนี้ซึ่งผู้คนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย

song-of-season-cr

จานีน: มีศิลปินคนไหนบ้างที่ทำงานรูปแบบเดียวกันกับคุณ

จรูญ: ผมรู้จักคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจแบบเดียวกับผม เขาคือคุณชีวา
โกมลมาลัย แต่น่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตไปนานแล้ว

จานีน: คุณยังคงทำงานแกะสลักไม้และหินที่หมู่บ้านหับเหมย ดิฉันคงมี
โอกาสได้ไปเยี่ยมที่นั่น ดิฉันคิดว่าชื่อน่ารักมากและแน่ใจว่าคงเป็นสถานที่
ที่น่าอยู่

จรูญ: ส่วนใหญ่แล้วผมทำงานทุกวัน คนไทยและชาวต่างประเทศที่ซื้อ
ผลงานของผมก็จะกลับมาซื้ออีกและเอาไปตกแต่งบ้าน

จานีน: คุณทำงานตามใบสั่งซื้อหรือไม่

จรูญ: ครับแต่ก็ไม่บ่อยนัก หลายๆคนสั่งซื้อสิ่งที่ผมเคยทำมาแล้ว ถ้าผมทำ
ผลงานออกมาใหม่ก็ขายได้ทันที

จานีน: นอกเหนือจากงานแกะสลักแล้วคุณทำอะไรอีกบ้างคะ

จรูญ: ผมปั้นปูนเป็นรูปเหมือนบุคคลจริงและพระสงฆ์

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2011 Janine Yasovant
©2011 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

May 2011

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Share This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2011 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 12h year of publication with
comprehensive archives of over 6000 pages 

sciam-subs-221tf71
taos