Welcome to Our
25th Year of Publication

July 2024

11-cr

เบญจมาศ บางหลวง

จานีน ยโสวันต์

นปีที่ผ่านมา เบญจมาศ บางหลวง ศิลปินได้รับรางวัลรางวัลที่3เหรียญ
ทองแดงบัวหลวงประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 44 โดย
มูลนิธิบัวหลวง ในการร่วมแสดงในนิทรรศการ“จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่43“ที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เบญจมาศ เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ศิลปินหน้าใหม่ที่เป็นตัวแทนสุภาพสตรี ของประเทศไทย ผู้ที่เห็นงานอยากจะถาม
ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ศิลปินอยากจะสื่อความหมายในชีวิตของตนเอง และเธอ
ได้รับรางวัลกลับมา ในเวทีของจิตรกรรมบัวหลวงซึ่งถือว่า มีมาตรฐาน และไม่ง่าย
เลยที่ศิลปินวัยเยาว์และเป็นสตรีไทยจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ก่อนหน้านี้
ศิลปินที่ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ที่ผ่านมา คือคุณ วาสนา สีสังข์ ศิลปินสุภาพสตรี
ที่จบการศึกษาจากประเทศไทยและไปศึกษาต่อในประเทศอินเดีย ก็เคยได้รับ
รางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงมาเช่นกัน จะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการ
เปิดกว้างของวงการศิลปะที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในการทำงานและการแสดงออกของ
งานจิตรกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G
MOCA BANGKOK ดิฉันมีโอกาส ขอสัมภาษณ์เบญจมาศ บางหลวง กับภาพลม
หายใจแห่งชีวิต( Breath of Life ) ที่ได้รับรางวัล

JY. ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

15-cr

BB. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของดิฉันในรูปแบบ เหมือนจริง ( Realistic)
ผสมผสานกับ แนวอุดมคติ ( ldealistic) โดยใช้รูปร่างที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ผ่าน ภาษากายด้วยสีหน้าท่าทางและแววตา ด้วยบรรยากาศของสีที่อยู่ในพื้นที่
และเวลา ที่มีแรงบันดาลใจ มาจากความสนใจในด้านสัจธรรมและธรรมชาติโดยใช้
คน ชีวิตในป่า และป่าไม้ เป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงออก  ดิฉันจินตนาการสร้าง

 

20-crjpg

โลกส่วนตัวเสมือนป่าแห่งหนึ่งที่ลึกลับแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวและความงามของ
ธรรมชาติป่าที่ซึ่งถือกำเนิดสรรพชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปตามระบบนิเวศ การ
เจริญเติบโตในวงจรชีวิตอันแสนสั้นที่เกาะเกี่ยวกันอยู่ในธรรมชาติบนขอนไม้และ
ใบหญ้า และเรื่องราวต่างๆ โดยการสอดแทรกเรื่องราวความเชื่อผ่านธรรมชาติของ
ป่า คน และสัตว์ เช่น เรื่องราวของงูพิษที่กำลังจะทำร้ายมนุษย์ กิ้งก่ากำลังเพ่งจะ
กินแมลงปอ ซึ่งเป็นวงจรชีวิตอันแสนสั้น ด้วยการอุปมาอุปไมย ตัวละครผ่าน

B7-cr

เรื่องราว ในวรรณคดี พุทธปรัชญา คติความเชื่อ เพื่อขัดเกลาจิตใจและเตือนสติผู้
ที่ได้ชม อันเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ดิฉันถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมใน
รูปแบบ Narative Art ด้วยเทคนิคการวางองค์ประกอบแบบตรีเอกภาพ แสดงผ่าน
การทำงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงผสานอุดมคติและความเชื่อ ด้วยอารมณ์
ความรู้สึกผ่านสภาพแวดล้อม ฟิกเกอร์เรทีฟ เคลื่อนไหวอยู่ในเสี้ยววินาทีแห่งชีวิต
ที่เตือนสติให้ดิฉันรู้ถึงสัจธรรมแห่งความจริงในธรรมชาติและการดำรงชีวิตให้ดี
เพราะมนุษย์สุดประเสริฐด้วยคุณธรรมและปัญญาจึงควรแตกต่างจากบรรดาสัตว์
ทั้งหลาย 
ด้วยเทคนิคภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าลินินด้วยใช้โอลด์มาสเตอร์เทคนิคที่เรียนมาจาก
อาจารย์ ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ อาจารย์ได้ แนะแนวทักษะในการทำงานศิลปะ
สอนและให้ความรู้ด้านฟิกเกอร์เรทีฟ เรื่องการใช้สี การวางองค์ประกอบของภาพ
ให้ค่าสีในภาพ การรองพื้นผ้าใบและทำเทคนิคพื้นผิว อาจารย์ชูศิษฐ์  วิจารณ์โจร
กิจ  ได้แนะนำดิฉันให้ศึกษาจากของจริงโดยนำกิ่งไม้ สัตว์สตาฟ มาดูจากของจริง
เพื่อศึกษาเชิงลึกให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนถ่ายทอดลงไปในผลงาน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันทำให้รู้จักสังเกตและเข้าใจกับสิ่งที่เราวาดมากขึ้นค่ะ 

JY. บรรยายแรงบันดาลใจและอิทธิพลของคุณ: บรรยายถึงตัวเองในฐานะศิลปินผู้
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
BB. ดิฉันสนใจงานวิชาการในยุโรป งานโบราณที่มีอิทธิพลต่อผลงานของดิฉัน
อย่างมาก ดิฉันตั้งใจจะศึกษาภาพวาดมนุษย์โดยใช้หลักวิชาการและเทคนิค
โบราณ มีจิตรกรคนโปรดอยู่หลายคน แต่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างศิลปินผู้มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน หากเขาเป็นศิลปินในประเทศไทย ก็คงเป็น
อาจารย์ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ซึ่งเป็นทั้งครูและไอดอลของดิฉัน
อาจารย์ ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ จิตรกรชื่อดังที่มีผลงานน่าจับตามองแห่งศตวรรษที่
20 ของเมืองไทย
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพผสมผสานความรู้และเทคนิคของ
ปรมาจารย์ยุคเก่า การใช้อารมณ์และบรรยากาศในการใช้สีนั้นเปรียบเสมือนการ
ผสมผสานอารมณ์ของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่นำมาสู่โลกตะวันออก เทคนิค
และวิธีการนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าค้นหา ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ใน
ภาพเขียนของอาจารย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือน ภาพวาดของอาจารย์
คนโปรดของดิฉัน ผู้มีบุคลิกเฉพาะตัวที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านแววตา ได้
อย่างสวยงามและลึกซึ้ง มีมิติและความพิถีพิถันทั้งรายละเอียดและการใช้โทนสี
ด้วยทักษะและความทุ่มเท อาจารย์เอาใจใส่และให้ความรู้กับดิฉันมาก สอน
เทคนิคแบบ Old Master ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันมุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้มี
ความลึกซึ้งและมีมิติเหมือนผลงานของอาจารย์ อาจารย์เป็นทั้งแบบอย่างที่ดีและ
เป็นศิลปินที่มีคุณภาพ
และศิลปินต่างชาติคนโปรดของดิฉันที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการทำงานของดิฉันคือ
จิตรกร Albrecht Dürer เป็นศิลปินที่มีศักยภาพทั้งในด้านจิตรกรรมและ ภาพพิมพ์
ผลงานเขามีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนภาพ Portraits การเขียนภาพ
สัตว์ การจัดองค์ประกอบภาพการเล่าเรื่องในผลงานที่มีความน่าสนใจละเรื่อง
รายละเอียดภายในงาน

B6-cr

JY. เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ส่งผลต่อการเป็นศิลปิน การเรียนในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา รวมถึงความสำเร็จที่ได้รับ
BB. ถ้าพูดถึงการย้อนกลับไปในโรงเรียนตั้งแต่จำความได้ก็ชื่นชอบศิลปะ ได้เริ่ม
ประกวดการทำหนังสือภาพเล่มเล็กในตอนช่วงประถม ศึกษาปีที่  4 ที่ ซึ่งได้รางวัล
ยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรก  และทางโรงเรียนได้พาเดินสายการประกวด ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้น เข้าสู่วงการเกี่ยวกับงานประกวด ได้วาดภาพงานประกวดนอกสถานที่อยู่
ตลอดจนเข้าถึง ระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ก็ได้มีโอกาสฝึกฝนสีน้ำ
กับ อ. ชัยยศ คนเที่ยง ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการก็ได้ส่งไปแข่ง ทักษะ
จิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับประเทศก็ได้คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญ
เงิน ที่จังหวัดระยองก็รู้สึกเป็นที่ภาคภูมิใจของคณะและตัวเอง
จนถึงเข้าเรียนปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเพาะช่างก็เริ่มส่งงานประกวดตั้งแต่ปี
หนึ่งแต่ส่งทุกรายการทุกเวทีก็ไม่เคยได้รางวัลเลย
จากนั้นก็เริ่มมองหาเวทีที่เหมาะกับผลงานและได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในแต่
ละเวทีรู้สึกดีใจมากที่ผลงานได้เข้าประกวดในหลายๆ ขั้นตอน จนเรียนจบปริญญา
ตรีก็ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ เลย มีแต่ผลงานร่วมเท่านั้น
แต่ดิฉันก็ส่งผลงานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดพัฒนาฝีมือ หาความรู้ ทางด้านเรื่อง
องค์ประกอบ เรื่องเนื้อหา พยายามทำให้ดีและส่งในเวทีชนปีที่ผ่านมาได้รางวัล
เหรียญทองแดงของจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่44 ปี 2566 เป็นครั้งแรกที่ได้รับ
รางวัลจากตลอด7 ปีที่ผ่านมาสำหรับการส่งประกวด ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะและ
ภูมิใจในตัวเองที่มีความพยายามไม่คิดยอมแพ้เลยสักครั้งซึ่งได้เป็นจุดเปลี่ยนใน
ชีวิตของดิฉันเป็นอย่างมากในการประกวดครั้งนี้ทำให้ครอบครัวที่บ้านเข้าใจถึงสิ่ง
ที่ดิฉันกำลังทำอยู่ดิฉันรู้สึกเหมือนปลดล็อคอะไรบางอย่างในช่วงขณะนั้น
ครอบครัวคุณย่าคุณพ่อรู้สึกดีใจปลาบปลื้มที่ดิฉันได้รับรางวัล ในเวทีที่ทรงเกียรติ
และได้ ร่วม พิธีพระราชทานรางวัลโดยมี พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จประทาน
รางวัลด้วยค่ะ
ต่อมาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ดิฉันได้รับเกียรติมาก จาก คุณ ปกรณ์ชัย
วรจิตชุติวัฒน์ ให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ IDENTITY ทำให้ดิฉันก้าวสู่
วงการศิลปะอย่างชัดเจน ขอกราบขอบคุณที่มอบโอกาสครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ร่วม
แสดงผลงานกับศิลปินแห่งชาติ ได้รู้จักอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พบพี่ๆศิลปินใน
นิทรรศการครั้งนี้ด้วยนะคะ
ดิฉันขอขอบคุณที่ได้รับโอกาสจากท่านผู้ใหญ่ คุณ ดำรง ก่อนันทเกียรติ และคุณ
อาปรีชา  อารยะสัจพงษ์ ที่ให้การสนับสนุนผลงานดิฉันมาเสมอ ดิฉันจะตั้งใจ
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะในเส้นทางนี้และเป็นศิลปินที่มีคุณภาพค่ะ

ในขณะนี้ดิฉันรู้สึกว่าเรื่องระหว่างทางมันมากมายที่ได้พบคนมีใจรักในศิลปะ
จากดิฉันคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์ที่
ได้รับจากบทเรียนของชีวิตการทำงาน และคำสอนของอาจารย์ได้พบเจอคนที่ดี
และมอบโอกาสครั้งสำคัญให้ดิฉัน รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะ
ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้น้องๆคนที่กำลังต่อสู้ในเส้นทางนี้ ขอแค่มีความพยายาม
และจงมีความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ชัดเจนในเป้าหมาย ความสำเร็จก็จะมา
ในเวลาที่เหมาะสมที่เราสามารถคว้ามันได้ค่ะ     

A1-cr

JY. วิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณ: เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคต
ของศิลปิน และวางแผนว่าจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร
BB. เป้าหมายสูงสุดคือ…..การเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและส่ง
ต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสังคม
ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่รุ่นต่อไปได้เดินบนเส้นทางในอนาคต
สิ่งที่จำเป็นในการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพคือ การมีวินัยในตนเอง ไม่หยุดพัฒนา
ความสามารถและความคิด อดทนและมั่นใจ และเมื่อมีโอกาสก็อยากถ่ายทอด
ความรู้และความสามารถที่ตนได้รับ ระหว่างทางที่ตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ
ไว้เสมอมา ก็คือการพัฒนาทักษะของตนเอง และวินัยในการฝึกฝนทักษะต่างๆ
เช่น ฝึกวาดกายวิภาค ฝึกวาดธรรมชาติ สัตว์ ตั้งหุ่น วาดจากหุ่นจริง หาแรง
บันดาลใจจากสถานที่จริงจากการอ่านหนังสือภาพ ฟังเพลง ในการวางแผน ดิฉัน
ต้องเขียนออกมาเป็น “แผนที่ความคิด”
เทคนิคการคิดและวิธีการบันทึกความคิดในจินตนาการจากสมองของเราลงบน
กระดาษ การจำลองความคิดจากสมองลงบนกระดาษในลักษณะแผนที่ แผนภาพ
ที่แตกแขนงออกไปโดยใช้รูปภาพ เส้น สี สัญลักษณ์ และคำสำคัญ ภาพสำคัญคือ
การตีความแนวคิดของงานเป็นภาษาภาพ
เป็นวิธีการที่ดิฉันชอบทำและกำหนดว่าดิฉันจะทำอะไรในแต่ละวันเพื่อให้ทำงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

17cr

JY. ความท้าทายที่ศิลปินต้องเผชิญในวงการศิลปะ และวิธีรับมือ แล้ว
ประสบการณ์การทำงาน การแข่งขันงาน ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา ความ
สนุก หรือมีความทุกข์ ที่ผ่านมา การแก้ไขทางออก 
BB. ความท้าทายที่ศิลปินเผชิญในวงการศิลปะ ว่าด้วยเรื่องความการโฟกัสกับ
เป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้น  เหมือนกับการ
ลงทุนแบบเทหมดหน้าตักใส่เต็มที่มีแบบไม่มีความกลัวกับความเสี่ยงที่จะเกิด ด้วย
นิสัยความไม่ยอมแพ้ มีความขยันฝึกฝน อดทนมุ่งมั่นของดิฉันก็ไม่หยุดแล้วก็ตั้งใจ
อยู่ทุกครั้งในการทำงาน   ก่อนหน้านี้มีทั้งอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในช่วง
ชีวิตแต่ดิฉันก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายาม ได้ทั้งคำวิจารณ์คำชมจากอาจารย์ดิฉัน
ก็นำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลงานในการประกวดครั้งต่อไป ทำให้ดิฉันเรียนรู้และ
พัฒนาผลงานตัวเองในเรื่องของการสร้างสร้างสรรค์ผลงาน ในปี2565ผลงานดิฉัน
ก็ได้เข้าร่วมแสดงในเวทีจิตรกรรมบัวหลวงที่43ทำให้ดิฉันฮึดสู้และทำงานอย่าง
หนักต่อมาในปี 2566 ผลงานของดิฉันได้รางวัลจิตรกรรมบัวหลวงเหรียญทองแดง
ครั้งที่ 44

12-cr

ดิฉันได้นำ คำแนะนำของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติมาบางส่วนเพื่อให้ทุก ท่าน
ได้ทราบถึงขั้นตอนการพัฒนางานของดิฉันด้วยนะคะผลงานชื่อ ลมหายใจแห่ง
ชีวิต อ.ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) ท่านกล่าวกับดิฉันว่างานแสดง
ออกแบบชื่อๆ ตามตาเห็นงานมีเสน่ห์และความจริงใจของตัวผู้ศิลปินลงไปในงาน
ถึงจะเป็นการนำรูปแบบเก่ามาสร้างสรรค์แต่มันถ่ายทอดด้วยความจริงใจก็ไม่มีวัน
เชย อ. วิรัญญา ดวงรัตน์ เป็นอีกท่านหนึ่งที่จุดประกายให้ดิฉันในการทำงาน ที่ได้
กล่าวว่างานควรมีจุดที่น่าสนใจ ดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นสี เรื่องราว ปริศนาอะไร
บางอย่าง ให้ผู้คนมีอารมณ์ร่วมเข้าไปในงาน ให้เกิดความน่าสนใจ แนวความคิด
ควรเข้มแข็งขึ้นส่วนรูปแบบเนื้อหารายละเอียดดีมีความน่าสนใจ มีการพัฒนาเรื่อง
ขององค์ประกอบดีขึ้นจากปีก่อน
และอาจารย์ผู้สอน ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจให้คำชมว่าดิฉันมีความเข้าใจธรรมชาติมี
พัฒนาการในการทำงานในด้านธรรมชาติและเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและเร็ว ผลงานมี
มิติ สามารถทำพวกเรื่องพื้นผิวต้นไม้ให้อารมณ์ความสึกได้ดี การเขียนผ้ารอยยับ
ได้ดีและมีความกล้าในการใช้สีมากขึ้น ทำให้ดิฉันทุ่มเทที่จะฝึกฝนในการทำงาน
มากขึ้นและหาแนวทางตัวเองเจอค่ะ
ทุกคำแนะนำของอาจารย์ล้วนมีความหมายเพื่อผลักดันให้ดิฉันปรับปรุงและแก้ไข
พัฒนาผลงานให้ดีขึ้น ขอขอบคุณอาจารย์ที่ทุกท่านที่ให้ความเมตตากับดิฉันเสมอ
มากค่ะ 
ในความตั้งใจและความพยายามมันไม่เคยสูญเปล่ามันทำให้ดิฉันพบเจอสิ่งดีๆใน
ระหว่างการเดินทาง มันมีความสุขและความสำเร็จที่เราสัมผัสมันได้ด้วยใจของเรา
เองมไม่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันมีทางออกแต่แค่อย่ากลัวที่เผชิญหน้ากับมัน
อย่ามัวให้ความกลัวมาครอบงำก็ไม่มีวันพบกับความสำเร็จความกล้าเท่านั้นที่จะ
เอาชนะความกลัวนี้ไปได้ และในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่จะทำให้ดิฉัน
ได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาแทน
เราต้องมีการวาดฝันจินตนาการในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสักวันเราก็อาจจะยืนอยู่จุด
นั้นและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงๆ
มันน่าเสียดายนะคะถ้าดิฉันหยุดละล้มเลิกก็อาจจะไม่มีความรู้สึกดีใจกับวันนี้และ
การได้รับโอกาสดีๆที่ได้รับจากผู้ที่สอนดิฉันมาตลอด และผู้ที่คอยเมตตา ผู้ที่
ติดตามและชื่นชอบในผลงาน ดิฉันอาจารย์เป็นแบบอย่างของศิลปินที่มีคุณภาพ
ซึ่งเป็นไอดอลของดิฉันในอนาคตดิฉันก็อยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่น
น้องเช่นเดียวกับอาจารย์ค่ะ 

นางสาว เบญจมาศ บางหลวง (Benjamat  Bangluang)

เกิด  11 ธันวาคม 2540

การศึกษา 

 ระดับประถม   โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร  จังหวัดนครราชสีมา

 ระดับมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา

 ระดับ วิชาชีพ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม  (เกียรตินิยมอันดับ 1)   วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์

 

ประวัติการทำงาน เกียรติประวัติ / รางวัล       

2559รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดหุ่นนิ่งสีน้ำที่ จังหวัด ระยอง

2562 รางวัลเหรียญทองแดงเทคนิคจิตรกรรม(ระดับอุดมศึกษา)โครงการศิลปิน
แห่งชาติสัญจร

2562 Buddhist Quotient “ตีความพุทธผ่านคนรุ่นใหม่” 

2562 งานแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันภาพทิวทัศน์"โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมเมืองโบราณอู่ทอง 

2563 นิทรรศการ “ความงามในความเหมือน” ครั้งที่4 พ.ศ.2563

2563Color of love art exhibition

2563 ได้รับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนฯมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์

2563ได้รับทุน มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ ๑๐ 

2563นิทรรศการ Mini Thesis sufferingfriday ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
(RCAC BKK)

2563 รางวัลเหรียญเรียนดี จาก วิทยาลัยเพาะช่าง

2564 รางวัลเหรียญเรียนดี จาก วิทยาลัยเพาะช่าง

2564นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 18th Art Exhibition-I'm Fine(Art)หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

2564ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกองทุนฯมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ หัวข้อสันติภาพและความสุข

2564ร่วมแสดงในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14
หัวข้อ “ดิฉันรักเมืองไทย” และ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” INTOUCH

2564ร่วมแสดง ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้ง ที่ 16

2564ร่วมแสดง ในโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา“เชื่อมโยงจากรุ่นสู่
รุ่น” (ART new GEN 2021)

Regenerate - Normal condition [ฟื้นฟู – สู่สภาวะปกติ ] (กรุงเทพฯ และภาค
กลาง) #Artnewgenbkk

2565 ได้รับทุน ATCW scholarship 2022 The Queen Mother’s 90th Birthday
Celebration

2565ร่วมแสดงในนิทรรศการ“จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่43“ที่หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2565นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2566รางวัลที่3เหรียญทองแดงบัวหลวงประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัว
หลวงครั้งที่ 44 โดย มูลนิธิบัวหลวง

2566นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณหอศิลป์พระพิฆเนศคณะศิลปกรรม
ศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2567ร่วมแสดงผลงานที่ แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระเพื่อ
เทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ

2567นิทรรศการกลุ่ม IDENTITYอัตลักษณ์ของศิลปิน ณ  MOCA Museum of
Contemporary Art

7cr

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
         
©2024 Janine Yasovant 
         
©2024 Publication Scene4 Magazine

 

 

July 2024

  Sections Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns Adler · Alenier · Alpaugh · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2024 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

Thai Airways at Scene4 Magazine