Sc4logo-nv5-dk-ccw-377
E16-thai-cr

จานีน ยโสวันต์

อินไซท์ 

January 2015

ดิฉันอยากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ขอเชิญมาพบกับคอลเลคชั่นงานศิลปะที่มีคุณค่าและสวยงามน่ารัก
จากคุณอิงอร หอมสุวรรณ ภาพทั้งหมดถูกเขียนโดยใช้สีน้ำเป็นภาพดอกุหลาบซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความสวยงาม คุณอิงอรได้จัดแสดงผลงานมากกว่า

E5-cr

200 ครั้งร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2541 – 2555 คุณอิงอรได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวมากกว่า 10 ครั้ง นี่เป็น
หลักฐานแสดงถึงความขยันและความรักชอบในการเขียนสีน้ำที่เป็นรากฐานแห่ง
ความสำเร็จของคุณอิงอรในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับดิฉันแล้วดอก
กุหลาบในภาพเขียนของคุณอิงอรมีความหมายที่มหัศจรรย์เมื่อดิฉันได้พบเห็นเป็น
ครั้งแรก คุณอิงอรระบายสีภาพเขียนด้วยจิตใจที่มีสมาธิ ใช้ปัญญาและความกล้า
หาญของศิลปินหญิงผู้ซึ่งได้ฝึกฝนตนเองและมีจิตใจจดจ่อกับโลกแห่งศิลปะ

ในเดือนพฤศจิกายนที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดิฉันได้พบกับคุณอิงอรและ
คุณกาพย์ หอมสุวรรณผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร งานนิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นในวันนั้นมีชื่อว่า RMUTL
International Workshop 2014 ต่อมาในเดือนธันวาคมดิฉันได้รับคำเชิญจากคุณ
อิงอรให้ไปพบกันที่บ้านใกล้กับเขื่อนแม่กวงบริเวณทางเข้าวังธารรีสอร์ตในอำเภอ
ดอยสะเก็ด คุณอิงอรเปิดร้านกาแฟเล็กๆในบริเวณบ้านมีชื่อเรียกว่าร้านอิงกา
กาแฟ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นห้องชมงานศิลปะและสตูดิโอซึ่งนักเรียนหลายคนมา
เรียนการเขียนสีน้ำ ด้วยบรรยากาศที่ดีและเงียบสงบ สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะสมกับ
การสร้างงานศิลปะ คุณกาพย์ต้อนรับดิฉันและทีมงานตอนที่เข้าไปที่ร้านอิงกา
กาแฟ พาชมห้องแสดงภาพและบ้านพัก หลังจากที่เดินเป็นระยะทางสั้นๆ ดิฉันนั่ง
ลงตรงเก้าอี้ตัวหนึ่งในสวนมองสระบัว คุณอิงอรเดินมาถึงจึงได้พูดคุยกันแบบตาม
สบาย ในช่วงการสัมภาษณ์ดิฉันและทีมงานดื่มกาแฟเย็น ทานแครอท เค้กสองชิ้น
และทานไอศครีมมะพร้าวกับมะม่วงสุกและถั่วลิสง เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการ
เขียนสีน้ำและหลักศาสนาพุทธ ดิฉันพบว่าคุณอิงอรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องวิธีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย จากนั้นเราจึงย้อนกลับมาคุยกันต่อเรื่องงานศิลปะ

จานีน: อะไรคือแรงบันดาลใจของคุณในการเขียนภาพ

E10-cr

อิงอร: ตอนที่ดิฉันยังเด็กนั้นดิฉันชอบงานศิลปะและชนะรางวัลงานประกวดศิลปะ
หลายรางวัล ดิฉันยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกับนักเรียน
โรงเรียนอื่นในการแข่งขันด้านศิลปะอยู่หลายครั้ง ดิฉันรักงานศิลปะทุกชนิดรวมทั้ง
การจัดดอกไม้ ตอนนั้นดิฉันอยากจะสมัครมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่คุณพ่อไม่เห็น
ด้วยและแนะนำให้เลือกวิชาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตามดิฉันรู้สึก
มีความสุขกับสิ่งที่ดิฉันได้เลือกแล้ว หลังจากที่เรียนจบดิฉันไปทำงานพยาบาลที่
นิวยอร์คเป็นเวลาสองปีและกลับมาทำงานที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานครอีก 15 ปี ในเวลาเดียวกันนั้นเองดิฉันเรียนวาดภาพแบบจีน และ
พยายามฝึกฝนการวาดภาพและการเขียนภาพด้วยสีน้ำ ดิฉันแต่งงานกับสถาปนิก
คนหนึ่งที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาดิฉันลาออกจากอาชีพพยาบาลก่อน
กำหนดและคอยช่วยสามีที่เปิดบริษัทรับออกแบบบ้าน เมื่อมีเวลาว่างเลยตัดสินใจ
เรียนศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพเขียนสีน้ำที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ ตั้งแต่วัน
อังคารถึงวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์เป็นวันหยุด ในวันเสาร์อาทิตย์เดินทางไป
ตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อวาดภาพวิวทิวทัศน์

E18-cr

หลังจากที่ดิฉันเรียนการเขียนสีน้ำจบไปหลายคอร์ส ดิฉันได้ไปเรียนศิลปะกับครู
สอนศิลปะหลายท่าน อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรม) เป็น
หนึ่งในครูสอนศิลปะที่ดิฉันชื่นชมและและมีโอกาสได้เรียนกับท่านบอกดิฉันว่า
“คุณต้องขยันและฝึกฝนด้วยมือของคุณเอง” คำสอนเหล่านั้นยังคงอยุ่ในความทรง
จำของดิฉันและดิฉันฝึกฝนทุกวัน นอกเหนือจากนี้ดิฉันฝึกเขียนภาพสีน้ำมันที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ เรียนภาพพิมพ์ไม้แกะสลัก
จากอาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ (ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพพิมพ์) เรียนประติมากรรม
ปั้นใบหน้าตนเองกับอาจารย์บำรุงศักดิ์ กองสุข โดยส่วนตัวแล้วดิฉันชอบผลงาน
ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ดิฉันชื่นชอบการใช้สีที่แรงและแนวทางการใช้แปรงระบายสี
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแวนโก๊ะ ดิฉันได้ไปชมผลงานของเขาที่พิพิธภัณฑ์
หลายแห่งและดิฉันมีแรงบันดาลใจในการใช้สีที่แรงและสดใสลงในภาพเขียน
คุณครูหลายท่านแนะนำให้ดิฉันออกแสดงนิทรรศการเดี่ยวและถ่ายทอดความรู้
ศิลปะให้กับนักศึกษาศิลปะจากหลายๆ สถาบัน ในหลายโอกาสดิฉันสอนการเขียน
สีน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเคยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะจาก
วิทยาลัยช่างศิลป์ในกรุงเทพ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
เวลาต่อมานักเรียนของดิฉันเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่นักศึกษาศิลปะแต่มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนและฝึกฝนการใช้สีน้ำเพราะมีความชอบอย่างเดียวกันคือการ
วาดภาพดอกไม้ทุกชนิด

E9-cr

จานีน: กรุณาเล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อย

อิงอร: ดิฉันเกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2490 ในกรุงเทพมหานคร ดิฉัน
เรียนจบพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาตรีอีกใบหนึ่งด้าน
โภชนาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับการศึกษาด้านศิลปะดิฉัน
ได้เรียนกับศิลปินหลายท่านในวิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง คณะจิตรกรรม
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะและมหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันมีงานนิทรรศการ
เดี่ยว 10 ครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 – 2555 และนิทรรศการกลุ่มมากกว่า 200 ครั้ง
ในปีพ.ศ. 2557 งานของดิฉันได้รับเลือกให้จัดแสดงที่งาน World Watercolor
Media Exposition และงาน the World Watercolor Society 2014 ที่จัดขึ้นที่
กรุงเทพ

จานีน: อยากทราบเรื่องที่คุณอิงอรสอนเขียนภาพสีน้ำในประเทศไทย

อิงอร: ตอนที่อยู่กรุงเทพดิฉันได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอนวาดภาพสีน้ำให้กับบุคคลภายนอกเป็นเวลาสามปี
นอกจากนี้ดิฉันเป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆ วิทยาลัยและทำเวิร์คช็อปในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด ดิฉันยังเปิด “อิงกา สตูดิโอ” ไว้สอนการวาดภาพสีน้ำให้คนใน
กรุงเทพที่อยากเรียนการวาดภาพสีน้ำ

ประมาณห้าปีที่ผ่านมา ดิฉันย้ายมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัว
จนถึงสองปีที่แล้วได้เปิด “อิงกา แกลเลอรี่” ขึ้นที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และยัง
ได้เปิดอิงกา กาแฟ ร้านเล็กๆ แต่น่ารักในบริเวณเดียวกัน นักเรียนศิลปะของดิฉัน
เป็นคนเชียงใหม่และคนที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวต่างชาติที่รู้จักดิฉัน
เป็นการส่วนตัวและติดตามผลงานของดิฉันอยู่ แต่ว่าที่นี่ดิฉันเปิดคอร์สอบรมงาน
ศิลปะผ่านการจองเท่านั้นและจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละครั้งที่มีการอบรม
เพราะว่าดิฉันอยากเขียนภาพสีน้ำให้มากกว่าเดิมและบางครั้งก็อยากมีเวลาอยู่ตาม
ลำพังและทำสมาธิในฐานะที่เป็นชาวพุทธ

E15-cr

จานีน: โดยทั่วไปแล้วคุณคิดว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร

อิงอร: ชาวเชียงใหม่อัธยาศัยดีมาก เชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมเมือง
หนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ช่างฝีมือท้องถิ่นและศิลปินร่วมสมัยสามารถอยู่
อาศัยและทำงานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว มีสถานที่ตามธรรมชาติที่สร้างแรง
บันดาลใจให้ทำงานศิลปะเช่นภูเขา แม่น้ำ น้ำตก และน้ำพุร้อน วัดที่สวยงามและ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีมากมาย หลายคนในชุมชนแต่งกายแบบดั้งเดิมใน
ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีและในช่วงประเพณีพิเศษและพิธีการทางศาสนา สำหรับ
ดิฉันแล้วการที่อาศัยอยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยได้มากต่อการ
ผลิตผลงานทางศิลปะได้อย่างง่ายดายและไม่รู้จักจบสิ้นและดิฉันรู้สึกว่ามีความสุข
มากๆ

E50-cr

จานีน: เป้าหมายสูงสุดในอนาคตของคุณอิงอรคืออะไรคะ

อิงอร: ในฐานะที่เป็นชาวพุทธดิฉันเชื่อว่าการทำงานที่มีความสุขนั้นขึ้นอยู่กับการที่
มีร่างกายและจิตใจแข็งแรงเช่นเดียวกับที่พยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่มีแก่น
สารและชั่วร้ายโดยการทำสมาธิเพื่อระงับเอาไว้ก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาภายใน
ค้นหาหนทางออกจากความไร้สุขและเป็นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งนี้ดู
เหมือนว่าจะเป็นนามธรรมมากเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทุกคนสามารถทำสมาธิได้
เพราะการทำสมาธิเป็นหลักการสากลซึ่งไม่จำกัดในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา
ผลงานที่บริสุทธ์อาจถูกสร้างขึ้นมาจากศิลปินที่ชำระล้างจากความคิดที่ไม่ดีออก
จากใจใด้แล้ว ทุกวันดิฉันทำงานและฝึกฝนทักษะการเขียนภาพด้วยความสุข ถ้า
ทำเช่นนี้ผลงานลำดับถัดไปของดิฉันก็จะดีเทียบเท่าหรือมากกว่าผลงานเดิมเสมอ
ในบางโอกาสดิฉันเป็นผู้ทดสอบสีน้ำที่ผลิตในไทยและต่างประเทศ เมื่อมีอุปกรณ์
สำหรับการทำงานที่ดีและจิตใจที่เตรียมพร้อมแล้วดิฉันแน่ใจว่างานศิลปะชิ้นใดก็
ตามก็จะมีความทรงพลังในงานจะทำให้เกิดความประทับใจมากมายให้กับใครก็
ตามที่ได้ชมผลงาน สิ่งเหล่านี้ช่วยดิฉันได้มากจริงๆในการค้นหาตัวตนในงานศิลปะ
ที่มีลายเส้นพู่กันที่หนา มีสีที่เข้มข้นเป็นพลัง เช่นเดียวกับที่มีเรื่องราวที่ดีอยู่
เบื้องหลังแต่ละภาพงานจะจับความสนใจของคน การฝึกสติและสมาธิที่ดีนั้นเป็น
หนทางที่ดีในการฝึกฝนสมาธิที่ปร่ากฎจะสามารถใช้ใด้กับงานต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานศิลปะ นี่เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนสมาธิจะรู้ได้ด้วยตนเอง

จานีน: ดิฉันอยากทราบเรื่องที่คุณอิงอรเดินทางไปต่างประเทศ

E8-cr

อิงอร: ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาดิฉันเดินทางไปยุโรปหลายประเทศ ดิฉันรู้สึกมี
ความสุขมากที่ได้เห็นผลงานของแวนโก๊ะอันประเมินค่ามิได้ในพิพิธภัณฑ์หลาย
แห่ง ดิฉันร้องไห้ด้วยความสุขใจและรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นภาพเขียนชิ้นสุดท้ายที่
แคว้นโอแวร์ญ (Auvergne) ประเทศฝรั่งเศส ดิฉันไปที่สุสานและมอบดอกกุหลาบ
เพื่อแสดงความขอบคุณที่แวนโก๊ะเป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิตในด้านศิลปะ ในตัว
เมืองมีภาพเขียนจำลองงานศิลปะของเขาอยู่ทุกที่ที่เขาไปวาดภาพรวมทั้งรูป
สุดท้ายที่เป็นรูปทุ่งข้าวสาลีและทุ่งมัสตาร์ด ดิฉันยังได้ไปเยี่ยมชมบ้านของคล็อด
โมเนต์ในเมืองจิเวอร์นี่ (Giverny) ประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปดูตัวบ้าน สวน ซุ้มประตู
โค้งประดับตกแต่งด้วยกุหลาบที่โมเน่ต์เคยเขียนไว้ในภาพวาดของเขา พอเดิน
ลอดอุโมงค์ไปก็เห็นดอกบัวที่อยู่ในสระและสะพานโมเน่ต์ซึ่งปกคลุมไปด้วยดอก
วีสเตียเรียสีม่วง

E7-cr

 


 

อาหารประจำเดือนมกราคม

 

E19-cr

สลัดดอกไม้เป็นเมนูแรกเมื่อไปเยี่ยมชมร้านอิงกา กาแฟ ดอกไม้เขตร้อนบางชนิด
สามารถรับประทานได้ ดิฉันมีสูตรน้ำสลัดเดรสซิ่งสองสูตรให้เลือก สูตรแรกเป็น
ส่วนผสมของน้ำส้มสายชู บัลซามิก น้ำมันมะกอก กระเทียมสดหั่น เกลือ พริกไทย
ดำหั่นและน้ำตาลอีกเล็กน้อย สูตรที่สองเป็นส่วนผสมของ น้ำมันมะกอก ไวน์แดง
น้ำส้มสายชู หัวหอมหั่น กระเทียมสดหั่น มัสตาร์ด เกลือ พริกไทยดำ และน้ำตาล

E20-cr

เมนูที่สองของเดือนนี้คือพล่ากุ้งใส่ตะไคร้และใบสะระแหน่ อาหารไทยจานนี้ปรุง
ได้ง่ายและมีรสชาติอร่อย ให้คลุกกุ้งแม่น้ำย่างกับส่วนผสมต่อไปนี้ หอมแดงหั่น
ตะไคร้สดหั่น ใบมะกรูดหั่น ใบสะระแหน่ ต้นหอมหั่นและน้ำพริกเผา เพิ่มรสชาติให้
ดีขึ้นโดยเติมน้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาล และพริกขี้หนูแดงหั่นละเอียด

E1-cr

 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2015 Janine Yasovant
©2015 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4logo-nv5-dk

®

January 2015

 

Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2015 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 126 Countries and comprehensive archives of 8500 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine