www.scene4.com
CHATCHAWARN RUKSA | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | March 2021 | www.scene4.com

 ชัชวาลย์ รักษา
แมวคือแมวคือแมว

  จานีน ยโสวันต์

ดิฉันติดตามชมนิทรรศการของ ชัชวาลย์ รักษา กับงานวาดรูปของ
นานาของสัตว์เลี้ยงสี่ขาหลายสิบครั้ง หลายปีที่ผ่านมาในงาน "Loving
Paws"
มีการประมูลเพื่อหารายได้ให้กับองค์กรการกุศลที่ดูแลสุนัขและ
แมว: Rescue Paws

อาจกล่าวได้ว่าการบันทึกเรื่องราวการ เขียนบันทึกของชาติไทยมี
อะไรให้ศึกษามากมาย ประเทศไทยมีจารึกบนกระดาษ (กระดาษไทย)
พับใบข่อย และใบตาลซึ่งใช้ในบันทึกที่เรียกว่า "สมุดไทย" ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาบันทึกที่จำเป็นในการนำไปใช้กับงาน
ศิลปะเพื่อศึกษากับการวาดในงาน จิตรกรรมฝาผนังในวัดและนำเป็น
แบบในเทศกาลสำคัญ ๆยกตัวอย่างเช่น ตำราโหราศาสตร์ของกรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราช ของ
ประเทศไทย  องค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 4 นอกจาก
ทรงเป็นปราชญ์ภาษาบาลีแล้วพระองค์ท่าน ยังทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในด้านต่างๆเช่น การดาราศาสตร์ การสถาปัตยกรรม และทรงเขียนตำรา
ดูลักษณะของแมวและนกไทย ดังนั้นเราจึงรู้ว่าแมวไทยได้รับการ
ยอมรับและยกย่องและเป็นสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ยุคแรก ๆ

C3-cr

ตำราที่ท่านบันทึก เล่มนี้ชี้ให้เห็นภาพทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับ
ลักษณะที่ดี 17 ประการของแมวเมื่อนำมาเลี้ยง เจ้าของจะได้รับสิ่งดีๆ
ในชีวิตอย่างไร ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์งานเขียนของพระองค์ท่าน
ได้รับความสนใจ จากคนรักแมวจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่สนใจในงานแอนิเมชั่นในการสร้างภาพยนตร์

หลายๆปีที่ผ่านมาดิฉันได้เห็นผลงานการวาดภาพสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก
และดิฉันพบว่าแมวไทยเป็นที่นิยมมากทั้งในและต่างประเทศ

JY. คุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินสีน้ำได้
ไหม?

 C12-cr

CR. แรงบันดาลใจในการทำงานมีสองอย่างคือเทคนิคการทาสีแบบ
เปียก และเทคนิคการวาดอุ้งเท้าสัตว์ ซึ่งมีลวดลายที่สวยงามน่ารัก ขน
นุ่มๆของแมว สุนัข กระรอก และนก ก่อนหน้านี้ผมเริ่มจากการวาดภูมิ
ทัศน์บ้านเรือน ที่เรียบง่ายเพราะผมเริ่มต้นชีวิตเป็นครูสอนศิลปะให้กับ
นักเรียน ผมวาดภาพแมวด้วยสีน้ำโดยใช้เทคนิคสีเปียกเป็นหลัก

C15-cr

การวาดภาพสีน้ำของผม เริ่มต้นด้วยการวาดภาพทิวทัศน์รวมถึงผู้คน
ภาพหุ่นนิ่ง จากนั้นก็ลองวาดภาพสัตว์ต่างๆรวมทั้งแมวด้วย ผมพบว่า
ตนเองชอบวาดภาพแมวมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ดังนั้นจึงทดลองและ
ทดสอบวิธีการวาดแมวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ปัจจุบันยังไม่หยุดการ
ทดลอง

C18-cr

JY. ช่วยเล่าแบ่งปันกับผู้อ่านของเรากับ ผลงานที่น่าภาคภูมิใจในอดีต
ของคุณ

CR. งานที่สำคัญที่สุดที่ผมได้ทำคือภาพของพระแม่มารีที่วาดด้วยสี
น้ำมันบนแผ่นทองคำเปลวเป็นภาพวาดจำลองจากภาพจริงซึ่งเป็นภาพ
สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก โบราณ

C7-cr

ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ (วัดคาทอลิก) อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ผมได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดนี้
ด้วย

JY. ช่วยเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของคุณ

C9-=cr

CR. ด้านการศึกษา ผมจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีบัณฑิต
วิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำงาน บริษัท แห่งหนึ่งมาก่อนเป็น
เจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์จากนั้นเปลี่ยนมาอยู่
กับบมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย

C17-cr

ตามด้วยการเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนเซนต์พอลจังหวัดหนองคาย
ประเทศไทย ผมกลายเป็นศิลปินอิสระ พบว่า การ เป็นศิลปินอิสระ
ประสบการณ์การทำงานในแต่ละสถานที่มีค่ามาก ทำให้เราเข้าใจมิติ
ทางสังคมของการมีความสุขกับผู้อื่น และรู้จักวางแผนในการทำงาน

C4-cr1

ข้อมูลเชิงลึกในการทำศิลปะหรืออะไรก็ตาม: อันดับแรกเราต้องมีความ
รัก รักในสิ่งที่ทำและเราจะทำด้วยหัวใจ และการทำงานต้องมีการ
วางแผนให้ดี การทำงานอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดผลดีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ผลงานของผมเอง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Cat-300-cr

ประสบการณ์ในการสอน
 

- เป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายมา 10 ปี ประเทศ
ไทย.

 

- สอนวาดภาพสีน้ำให้กับกลุ่มที่สนใจเป็นเวลา 5 ปี – ตอนนี้ในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด
 

ประสบการณ์การทำงาน
 

 - นิทรรศการเดี่ยว 3นิทรรศการที่หอศิลป์นครลำปาง
 

 - นิทรรศการกว่า 40 รายการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดซึ่งเป็นวิธี
หนึ่งในการมอบเงินเพื่อช่วยดูแลสุนัขและแมวจรจัดซึ่งถือเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมไทยไปพร้อม ๆ กับการทำงานในฐานะศิลปินอิสระใน
ปัจจุบัน

C100-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

การกำกับดูแลบรรณาธิการ Arthur Danin Adler

Click Here for this article in English
©2021 Janine Yasovant
©2021 Publication Scene4 Magazine

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

 

www.scene4.com

March 2021

  Sections Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues 
  Columns Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh · Letters 
  Information Masthead · Submissions · Prior Issues · Privacy · Terms · Books · Archives
  Connections Contact Us · Your Comments · Subscribe · Advertising · Your Support 

| Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2021 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo-s
sciam-subs-221tf71
peta-banner-end-specisism-o1
10839713176926450913
calibre-ad1
Thai Airways at Scene4 Magazine