www.scene4.com

July 2022

DSC_0337-cr

สุพร แก้วดา
ผมมักจะเห็นรูปแบบโครงสร้างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ

  จานีน ยโสวันต์

มิถุนายน-กรกฎาคม2565 ในประเทศไทย
เป็นฤดูกาลแห่งการแนะนำการเดินทางที่ห้ามพลาดในชีวิต เป็นจังหวัดขนาดใหญ่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือจังหวัดอุบลราชธานี ซี่งมีสถานที่ที่น่า
ท่องเทียว คือ สามพันโบก เป็นแก่งหินที่น่ามหัศจรรย์ อยู่ในเขตโป่งเป้า อำเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ศิลปินอีสาน ศรีวนาลัย รวมพลวาดภาพสามพันโบก

Sam-Pun-Bok-cr

มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าและแหล่งทางธรณีวิทยาจำแนกประเภทหิน
ภูพาน กลุ่มหินโคราชประกอบด้วยหินทรายเป็นชั้นกรวดหนาที่เกิดจากการสะสม
ของตะกอนในแหล่งน้ำ กระแสน้ำพัดกรวดทรายกัดเซาะพื้นผิวหินไปยังแอ่งเว้าที่
สวยงาม
สุพร แก้วดา อยู่ในทีมศิลปินเพื่อเข้าร่วมงานจิตรกรรมเพื่อนำไปจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะการวาดภาพแผ่นดินอีสานที่เรียกแก่งหินนี้ว่า สามพันโบก ดิฉัน
จึงมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุพร แก้วดา ในครั้งนี้

jy7-4

JY. กรุณาเล่าให้ดิฉันทราบ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำงานปัจจุบันของคุณ
งานที่คุณทำ การศึกษาของคุณ ครอบครัวของคุณ รางวัลของคุณที่ได้รับ

SK. แรงบันดาลใจในการทำงานเป็น อย่างแรกเลย ผมมักจะเห็นรูปแบบ
โครงสร้างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น โครงสร้างของคลื่นน้ำ คลื่น
ทะเล และเมฆ เนื้อหาที่ใช้ถ่ายทอดความหมายแฝงของงานคือหลักคำสอนใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็นคำสอน
ของหลักธรรมที่เป็นคำสอนฝ่ายปัญญา ซึ่งมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น

jy7-1

รูปแบบลวดลายไทยเป็นภาพสัตว์ขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสวยงามต่าง ๆ ที่อาศัย
อยู่ในแม่น้ำและทะเล และบางภาพก็เกิดขึ้นด้วยจินตนาการของผมเองเพราะผม
เกิดและเติบโตในจังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณี จะมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
ทุกปีซึ่งผมได้มีโอกาสเป็น ช่างแกะเทียน จึงซึมซับลวดลายไทย ได้ฝึกงาน
ระหว่างเรียนปวช.ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล เพื่อมาเขียนรายการชื่อ ลายรดน้ำ
เป็นลายแบบไทยๆ เลยมีใจรักในการเขียน ลายไทยและการวาดภาพเป็นวิชา
พื้นฐานที่ผมชอบวาดเป็นประจำ

Suporn3-cr

ผมเรียนจบปวช. สาขาศิลปะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และไปสอบติดที่
วิทยาลัยเพาะช่าง ปวช. กรมศิลปากร ผมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ผมจึงตัดสินใจ
กลับไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลในระดับอาชีวศึกษา สองปีหลังจากเรียน
จบปวส. ผมบอกเพื่อนว่าจะไม่เรียนต่อและจะไปทำงานหาเงินโดยคิดว่าจะพอหา
เลี้ยงชีพได้ ผมเดินทางไปพัทยาเพื่อสมัครเป็นนักวาด ผมเดินไปสมัครงานที่แกล
เลอรี่ต่างๆในพัทยา เหมือนไม่มีร้านรับเพราะทุกร้านมีช่างประจำ เลยตัดสินใจวาด
ภาพเหมือนให้นักท่องเที่ยวบนทางเท้าริมทะเลหรือบนถนนคนเดินพัทยาใต้ ผม
วาดทุกวันในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟถนนหรือแสงจากร้านค้าริมถนนบางแห่ง ใน

jy7-6

แต่ละวันผมอาจจะทำเงินได้ตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 10,000 บาทต่อวัน ถ้าลูกค้า
ชอบก็จะได้ทิปดีๆในวันนั้น ใช้เวลาวาดต่อภาพ 15-20 นาที เริ่มวาดตั้งแต่ 18.00
น. จนถึงตี 2 หรือตี 3 เมื่อเจ้าของแกลเลอรี่มาเห็นผมนั่งวาดภาพตามทางเท้า เขา
จึงเชิญให้นั่งลงสีที่ร้านของเขาด้วยราคาภาพละ 500 บาท ผมตกลงจะวาดรูปที่
ร้านในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ผมนั่งวาดรูปบนทางเท้าเพื่อวาดให้
นักท่องเที่ยว และยังสร้างผลงานในเวลาว่างเพื่อฝากขายที่แกลเลอรี่ด้วย ร้านค้า
อื่นๆ อีกด้วย และก็รับงานแกลเลอรี่ทำที่บ้านด้วย ผมเบื่อเพราะงานซ้ำซากจำเจที่

jy7-2

ทำทุกวันเลยตัดสินใจกลับไปสอบเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีอีกครั้ง ผมเลือกสอบ
และเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคนเดียว โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะใช้เวลาห้าปี ผมเป็นคนพิเศษนิดหน่อย ใช้เวลาเรียนหกปี
เมื่อผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วไปเรียนต่อปริญญาโท วันแรกของภาคเรียน
อาจารย์.ชลูด นิ่มเสมอ บอกห้ามวาดใบบัว เลยกลับไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อ
ดูปรากฏการณ์คลื่นน้ำ ผมดึงมันออกมาและส่งกลับไปให้เขาอีกครั้ง มันกลับ
กลายเป็นว่ายอดเยี่ยม ผมส่งชิ้นนั้นเข้าประกวดที่ โตชิบาและได้รับรางวัลยอด
เยี่ยม เพื่อนในวงการเรียกผมว่า "วงน้ำ ดิน สอไข" เป็นเทคนิคที่ผมใช้ก่อนใคร

JY. ช่วยบอกดิฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดที่สำคัญที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคที่
แตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆ

jy7-3

SK. ภาพวาดที่สำคัญ คือ วงกลมน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 2 เมตร 50 x 4 เมตร 20
ชิ้น เป็นผลงานรางวัลเหรียญทอง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ปี 2553 ผมได้
ส่งผลงานหลายรางวัลติดต่อกันในปีนั้นและเหรียญทองแห่งชาติ รางวัลที่ 2 จาก
รางวัลใหญ่ 60 รางวัล การแสดงกราฟิกและการวาดภาพลายเส้นระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 2 ผมได้ทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มมามากมาย 8 ครั้งที่เป็นการแสดงเดี่ยวซึ่ง
มีดังต่อไปนี้

2563 เพียรศรัทธา ธรรม  โรงแรม ลายทอง อุบลราชธานี
2560  เวทีศิลปะสิงคโปร์  โดย Number One Gallery
2559 นิทรรศการสติ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2558 นิทรรศการคืนสู่ผืนแผ่นดินแม่ หอศิลปราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2557 นิทรรศการ "ตามรอยความรู้" The Thai Art and restaurant
,Lancaster,CA,USA
2557 นิทรรศการ "ธรรมชาติแห่งจิตใจ" ประจำปี 2557 ที่ DOB Hua Lamphong
Gallery
2556 นิทรรศการ "โพธิบัลลังก์" ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี (สีลม)
2555 นิทรรศการ "ห้วงแห่งการเกิดและการเสื่อมสลาย" ที่ DOB Hua
Lamphong Gallery

นอกจากนั้น ผมยังทำงานประติมากรรมเช่น:

ในงาน "ลักษณะภายใน (เสือ)" แนวคิดคือ ความจริงภายในชั่วขณะของตัวเอง
โดยใช้โครงสร้างเสือและคลื่นน้ำถ่ายทอดพลังภายในในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดจาก
พลังจิตให้ปรากฏเป็นพลังและความกล้าหาญ ตามจินตนาการและการปรุงแต่ง ใน
บุคคลและประติมากรรม "ลักษณะภายใน (กระทิง)" จินตนาการและความรู้สึก
ภายในรวมกันเพื่อสร้างการมองดูแต่ละช่วงเวลา อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
ความหมายไม่มีที่สิ้นสุด
รูปหล่อล่าสุดตอนนี้ตั้งใจจะสร้างองค์พระสูง 3.50 เมตร กว้าง 59 นิ้ว
สำหรับ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ณ แลงคาสเตอร์ ของประเทศอเมริกาโดยมีชื่อ
ความหมาย และแนวคิดในการสร้างสรรค์ดังนี้คือ พระพุทธพัชรชัยประธาน

งานนี้ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญและมีความหมายคือความสมจริงของวัตถุสำหรับสื่อ
เพื่อสะท้อนความจริงธรรมดาของธรรมชาติ แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎ
ไตรลักษณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่คือหลักคำสอนคือ
อกาลิโก

Suporn-1-cr2

ฐานเป็นรูปตัวV มา จากคำว่า Victory ซึ่งหมายถึงชัยชนะ

เต่าทางด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความอดทน และอายุยืน

ปลาตะเพียนด้านขวา แสดงถึงภาวะเจริญพันธุ์

คลื่นน้ำเป็นเหมือนอุปสรรค

Suporn2-cr

ดอกบัวสี่ดอก (ผู้คนในพระพุทธศาสนา)
1. ดอกบัวที่พ้นจากน้ำ - ผู้มีปัญญาถูกต้องเมื่อฟังธรรมะ ย่อมรู้และเข้าใจได้ใน
เวลาอันสั้น
2.ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ  -คนที่มีสติปัญญาปานกลาง ฟังธรรมแล้วพิจารณารับการ
ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม จะได้รู้ทันดอกบานวันรุ่งขึ้น(ปัญญา)
3. ดอกบัวใต้น้ำ - ผู้ที่มีสติปัญญาน้อย ฟังธรรมแล้วพิจารณารับการฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติม ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ทิ้งความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา
4. ดอกบัวที่ฝังอยู่ในโคลน - คนโง่เขลาและคนหน้าซื่อใจคด แม้แต่การฟังธรรมก็
ยังไม่เข้าใจความหมายหรือรู้ตามนั้น และขาดศรัทธาโดยปราศจากความเพียรแต่ก็
จะกลายเป็นอาหารให้เต่าปลาด้วย ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นจากน้ำมาบานสะพรั่ง

บั้นปลายชีวิตต้องมีความพากเพียร การมีศรัทธาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
เหมือนเต่าตัวน้อย สุดท้ายคุณจะพบกับชัยชนะ พบความสุข และความสำเร็จใน
ชีวิต

เทคนิคการใช้

ก่อนอื่นผมเริ่มวาดด้วยดินสอไม้สีขาวบนกระดาษ จากนั้นผมก็พัฒนาเพื่อวาดภาพ
บนผืนผ้าใบโดยการทำพื้นด้วยสี อะครีลิค สีดำ ต่อมาผมเปลี่ยนไปใช้ผ้าลินิน

 

JY. งานศิลปะทั้งหมดเสร็จสิ้นและได้รับประสบการณ์จากงานเหล่านั้น คุณ
อยากจะบอกอะไรผู้อ่าน.

SK. ศิลปะของผมนอกจากจะดูสวยงามงามแล้ว ยังเสนอแนวคิดต่างๆ การใช้ชีวิต
กับคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อหาที่ผมเน้น งานศิลปะที่เมื่อ
ทำเต็มที่แล้วมันจะดูแลเราเอง ถ้าเราไม่ทิ้งศิลปะ ศิลปะก็ไม่ทิ้งเรา ทุกวันนี้ผมเชื่อ
ว่าศิลปะไม่ใช่แค่อาชีพแต่ยังเป็นเส้นทางที่ต้องเดินไปทำงานทุกวันเพื่อความสุข
ในทุกๆวัน สุดท้ายแล้ว ชีวิตมีค่ามาก หากทิ้งบางอย่างก่อนลมหายใจสุดท้าย นั่น
คืองานศิลปะ

JY. เมื่อทำงานหรือสอนเป็นอย่างไร

SK. งานของผมและเมื่อต้องสอนหรือให้คำแนะนำ ผมจะไม่มีวันพูดว่าฉันต้องทำ
แบบนี้ เพราะการเรียนศิลปะต้องปล่อยให้จินตนาการโลดแล่น งานของผม ยิ่ง
ทำงาน ยิ่งสอนตัวเอง ผมมักจะแนะนำ ทำงานให้มาก แล้วงานจะสอนเราดูเอง
และแนะนำได้ถ้างานขาด ผมมั่นใจเสมอว่าคนที่ทำงานศิลปะต้องขยัน ยิ่งขยัน ยิ่ง
ได้เปรียบคนอื่น เราทำงานมากและเห็นมาก

ผมเพิ่งไปแสดงที่งานNFT ที่ไอคอนสยาม คงไม่ได้หวังขายอย่างเดียว (เพราะยัง
ขายไม่ได้) แค่งานเรา เรามีโอกาสแจกอีก ให้รู้จักเรา รู้จักงานเรา

นิทรรศการ

2548 - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
        - การแสดงของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ภาควิชาศิลปะไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 - เข้าร่วมนิทรรศการต้นแบบผ้าปักไทย
        - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
        - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2550 - เข้าร่วมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29
               -ร่วมศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 7 ของประเทศไทย
               - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะ "มองสิงห์พานสิงห์" โดย บริษัท บริษัท       
                 บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2551 - เข้าร่วมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30
               - เข้าร่วมนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
2553 - นิทรรศการศิลปะ ภาพจิตวิญญาณไทย หัวหิน
                -จัดแสดงผลงานศิลปะไทยที่ปาณิศา แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่
2554 - เข้าร่วมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33
               - เข้าร่วมนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ รอบ ธรรมราชา
ประชาธิปัตย์
                -ร่วมนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว "คว้ารางวัลแปรงทองคำ"
                เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
               - ร่วมนิทรรศการค่ายเยาวชน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
               - ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนิทรรศการ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง
ในสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
                -จัดแสดงที่อาคารกงสุลไทยลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา
                - ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการสานใจรัก แดนใต้ สงขลา"
                - ร่วมโครงการ ศิลปินไทย (ล้านนา) เทใจช่วยน้ำท่วมสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

2555 -นำผลงานเข้าร่วมประมูลโครงการศิลปินไทยรวมใจฟื้นฟูโบราณสถาน โดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
              - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะไทย จากรุ่นสู่รุ่น โดย 36 ศิลปิน ที่ PSG Art Gallery
              - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะช้างเผือก ครั้งที่ 1
 2556 - บริจาคผลงานการประมูลงานศิลปะ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปสมทบทุน
สวมมงกุฎทองคำของพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย
              - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27
              - เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะไทย36 ปี
นิทรรศการศิลปะตำนานคชสาร ประจำปี 2561 (MOCA BANGKOK)
          นิทรรศการมนัสสนาง
          นิทรรศการสวรรค์ชั้นที่ 1 "สวรรค์สวรรค์" ที่ศูนย์
นิทรรศการ 2019 ศิลปะไทยคืออะไร?
           นิทรรศการ LIGHT FOR LIFE แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2020 นิทรรศการมีความชัดเจนเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปิดตัวลง สิ่งหนึ่งที่เปิดมูลนิธิ
นิทรรศการเปลือยที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)
          นิทรรศการศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
นิทรรศการกลุ่ม IN IN Inspiration หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการ 25 ปี กลุ่มจิตรกรไทย 2 ทศวรรษ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการสวรรค์ 2021 ที่ Pacific City Club ชั้น 28
นิทรรศการ 2022 Thailand Digital Arts Festival 2022

jy7-5

 

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
         
©2022 Janine Yasovant 
         
©2022 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

July 2022

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2022 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo - Scene4 Magazine www.scene4.com

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your  information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1