อินไซท์

September 2013

S5-crThai

จานีน ยโสวันต์

ศิลปินชาวเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้สืบสาน ให้รักษาศิลปะไทยสมัย
โบราณและได้ผสมผสานศิลปะไทยแบบดั้งเดิมลงในผลงานศิลปะชิ้นใหม่ๆนี่เป็น
หนึ่งในเหตุผลว่าทำไมใครหลายๆ คนรวมถึงดิฉันชื่นชอบงานอนุรักษ์เหล่านี้

ตอนที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันชอบศิลปะตั้งแต่ตอนที่คุณตาพาไปวัดพระสิงห์ที่ท่านเป็น
ครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นั่น ดิฉันยังได้เรียนเรื่องการทำภาพพิมพ์
และพบว่าขั้นตอนมีความซับซ้อนและใช้เวลาทำนานมากถ้าเปรียบเทียบกับการ
เขียนภาพ

DSC00630-cr

เดือนที่ผ่านมาดิฉันสัมภาษณ์ อ.ศรีใจ กันทะวังที่เป็นศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ อ.ศรีใจเชิญดิฉันไปที่
สตูดิโอแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง ที่จริงแล้วที่นั่นก็เป็นร้านอาหารชื่อว่าแป้นเกล็ด
"Pankled"

ดอกไม้ ใบไม้ และกิ่งไม้ยังคงเป็นความลึกลับสำหรับดิฉันที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น
ตัวแทนของการพิจารณาใคร่ครวญและความระมัดระวังในจังหวะแห่งธรรมชาติ

หลังจากทานอาหารกลางวันที่ร้านที่จัดเป็นแกลเลอรี่  ภาพต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้าน
สาขาออกไปและดอกไม้สีทองห้ากลีบที่เบ่งบานพร้อมกันนั้นทำให้ดิฉันรู้สึกสนใจ
นอกเหนือจากนี้ดิฉันยังพบเห็นภาพดอกไม้ในจินตนาการในงานของ
อ.ศรีใจ กันทะวังอีกหลายชิ้นในร้านอาหารแห่งนั้น

S7-cr

นี่คงจะเป็นการบันทึกของกาลเวลา ลายประทับ ที่เป็นสัญลักษณ์ ของเขาที่แสดง
ภาพการหมุนเวียนของฤดูกาลเมื่อดอกไม้บาน และเหี่ยวเฉา ร่วงหล่นลงบนพื้น
กล่าวได้ว่า งานของเขาดูแล้วรู้สึกสบายใจมาก

20 ปีผ่านไป งานแม่พิมพ์แกะไม้และงานภาพพิมพ์กลายเป็นรูปแบบที่มีความ
เฉพาะตัว อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีศิลปินล้านนาคนไหนที่ยังอดทน พยายามทำงาน
แบบเดียวกับ อ.ศรีใจ กันทะวัง ในงานนิทรรศการอีกหลายครั้ง อ.ศรีใจบอกว่า
งานของผมทั้งหมดมาจากธรรมชาติรอบๆตัว

งานภาพพิมพ์ของเขาเผยให้เห็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่และกลีบดอกไม้
ที่เบ่งบานอยู่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เราเรียกต้นไม้
นี้ว่า"ต้นพญาเสือโคร่ง" ต้นไม้นี้มีความสวยงามมากในช่วงฤดูหนาว ใบไม้เก่าร่วง
หล่นไปเหลือแต่ดอกไม้บาน ดอกไม้ของอ.ศรีใจมาจากจินตนาการและเราจะเห็น
กลีบดอก 3 – 6 กลีบในลักษณะที่ต่างกัน ในหนังสือแนะนำงานแสดงภาพของเขา
เขาได้กล่าวว่ารูปแบบของดอกได้มาจากตู้พระธรรมที่อยู่ในวัดวาอาราม  ลวดลาย
ดั้งเดิมนั้นจะถูกลงรักและปิดทองไว้

S3-cr

ในวันที่ดิฉันไปพบกับอ.ศรีใจ เขาพึ่งเสร็จงานนิทรรศการครั้งที่ร่วมกับกลุ่มเจ็ดยอด
ครั้งที่ 10 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นั่นมีงานนิทรรศการของชารากุที่เป็น
ศิลปินชาวญี่ปุ่น อ.ศรีใจยังสอนศิลปะภาคบรรยายและภาคปฎิบัติเรื่องการพิมพ์แกะ
ไม้และภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จานีน: ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้พบกับคุณในวันนี้ ดิฉันติดตามงานนิทรรศการของ
คุณมานานแล้ว

ศรีใจ: มากกว่ายี่สิบปีแล้วที่ผมทำงานกับพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์งานของผมก็
เปลี่ยนไปมาก งานศิลปะประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเพราะว่า
ขั้นตอนมีความซับซ้อนมากกว่าการเขียนภาพ แต่ความชอบในการทำภาพพิมพ์
ของผมเริ่มมาจากลายทอผ้าโบราณ และผมอยากจะรักษาจินตนาการของ
บรรพบุรุษซึ่งสามารถจะบอกถึงการคิดและการสร้างสรรค์ในเรื่องเสื้อผ้า จากนั้นผม
ศึกษาลวดลายจากวัตถุหลายสิ่งในพระพุทธศาสนา สิ่งนี้แสดงถึงวิถีธรรมชาติ
ความเชื่อของคนและการเดินทางแสวงบุญไปยังมหาเจดีย์บนภูเขาสูง ผมใช้ช้าง
เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางขึ้นเขา ดอกไม้ร่วงหล่นลงมาเป็นการแสดงความ
ยินดีในการทำความดี ต้นไม้และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนความแข็งแกร่งและ
ความงดงาม มีปลาในน้ำแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต่าแสดงถึงชีวิตที่
ยืนยาว ในช่วงเดียวกันนั้นผมใช้นกยูงตัวใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สังเกตการณ์ใน
ปัจจุบันจากความสวยงามของสีสัน รูปร่างลักษณะและดวงตาที่สื่อความหมายใน
การเฝ้ามอง ระแวดระวัง

S4-cr

จานีน: คุณจะสามารถเล่าให้ดิฉันฟัง ดิฉันเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ในงานศิลปะ
ล้านนา คุณบอกว่าเป็นภาพพิมพ์สีแบบพิมพ์ครั้งเดียวเท่านั้น

Srijai-cr

ศรีใจ: งานภาพพิมพ์เป็นหนึ่งในงานทัศนศิลป์ที่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยแต่มี
บทบาทสำคัญในหลายๆ ประเทศเช่นญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกา ปัญหาคือว่าเทคนิค
มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำซ้ำไปมาแต่มีเพียงภาพเดียวเท่านั้น
ที่สมบูรณ์ จากที่ทำมาจากแม่พิมพ์แกะไม้

ผมพยายามสอนนักศึกษาเรื่องการแกะไม้แบบแม่พิมพ์นูนซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับ
แม่พิมพ์แกะจากยาง การทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้นั้นมีความทนทานกว่า
แม่พิมพ์ที่ทำจากยาง เราสามารถเลือกประเภทของไม้ได้ ในประเทศไทยไม้ที่
เอาไว้ทำภาพพิมพ์มาจากกระดานไฟเบอร์และไม้อัด เพราะขนาดใหญ่พอมีความ
แน่นมากและมีราคาถูก ถ้าเราตัดภาพออกมาก็จะมีความคมชัดพอสำหรับการพิมพ์
เราใช้หมึกพิมพ์ออฟเซตจากสีน้ำมันซึ่งมีความแวววาว มาก ในประเทศญี่ปุ่นจะใช้
สีน้ำ อุปกรณ์ที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือลูกกลิ้งและไม้สำหรับถูกระดาษ เราสามารถ
ถูด้านหลังกระดาษด้วยแท่งไม้ที่ทำขึ้นมาเองได้ซึ่งมีขนาดพอดีกับฝ่ามือของเรา
น้ำมันสำหรับลบสีจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังตามความปลอดภัยและเราสามารถ
หามาใช้ได้ ในอนาคตอันใกล้ผมจะสถานที่แห่งนี้เป็นห้องสอนและสตูดิโอ คนที่มา
สามารถมาดูผมทำงานและเข้าชมแกลเลอรี่ภาพได้ นี่เป็นโครงการที่จะพร้อมที่จะ
เป็นที่แสดงขั้นตอนการทำงาน ในอีกไม่นานนี้ครับ.

S6-cr

จานีน: วันนี้ดิฉันเห็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงงานของคุณ
และแนวคิดต่างๆ ที่คุณนำเสนอให้กับผู้เข้าชม นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้สนใจ
เรียนรู้ในการ ทำภาพพิมพ์เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน  ในความคิด
ของดิฉัน งานของคุณไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับศิลปะโบราณเท่านั้น แต่งานของคุณ
ยังมีความเป็นระบบอีกด้วย นี่เป็นความก้าวหน้าที่งดงามและไม่หยุดอยู่กับที่. 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

©2013 Janine Yasovant
©2013 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

September 2013

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs | Comments | Contact Us | Masthead Contacts&Links | Submissions | Advertising | Special Issues | Subscribe | Books | Payments | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

 Share This Page

feed-icon16x16-o RSS Feed

 

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2013 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.
Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in Over 116 Countries and comprehensive archives of over 7500 pages 

submit to reddit  

 

sciam-subs-221tf71
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog