www.scene4.com
Paul Marod interview | Janine Yasovant | Scene4 Magazine-October 2021 | www.scene4.com

พลุตม์ มารอด
ศิลปะคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับประสบการณ์
และสิ่งที่คุณสัมผัสได้ด้วยหัวใจ

  จานีน ยโสวันต์

ลุตม์ มารอด เรียกศิลปะที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานว่างานในอุดมคติ
วิธีการทำงานของเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เขาทำงานด้านจิตรกรรมสีน้ำมันมา
เป็นเวลานานตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนเป็นศิลปินอิสระ เขายังสนใจที่จะนำเสนอ
สื่อผสมออกมาเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ เขาเชื่อว่าศิลปินควรมีจุดยืน มีแบบแผน
และมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ เขามีความมั่นใจว่าศิลปินควรจะพอใจกับการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะติดอยู่กับการสร้างงานแบบเดิมๆ

ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาได้พบว่า ตนเองชอบสื่อผสมเช่นกัน เขา
กล่าวว่า:

"ศิลปะคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับประสบการณ์ และสิ่งที่คุณสัมผัสได้ด้วยหัวใจ  เมื่อผม
ได้สัมผัสกับบางสิ่ง ใครบางคน หรือเหตุการณ์บางอย่าง ผมมีความต้องการจะ
แสดงมันออกมาในงานศิลปะที่ได้ทำ ประสบการณ์แต่ละอย่างมีความเคลื่อนไหว
เป็นไดนามิกและไม่เหมือนใคร ดังนั้นสื่อและเทคนิคที่ผมใช้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา"

P27-cr

พลุตม์ มารอด กล้านำเสนอความแตกต่างในงานที่ได้ การทดลองหลายๆ
แบบ ทำให้ตนเองรู้สึกไม่น่าเบื่อ และมีความสุขเสมอเมื่อมีการนำเสนอที่มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของการเปลี่ยนแปลง

ศิลปินที่เปี่ยมล้นความสามารถ และมีความเป็นสากล
พลุตม์ มารอด จบ ปวส. และ มศว. จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และ
ได้รับทุนจำนวนหลายๆครั้ง ไปดูงาน และไปศึกษาต่อที่ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส
อินเดีย และจีน ภาพวาดของเขาถูกประมูลที่ Christie's และSotheby's Hong
Kong หลายครั้ง และเคยได้จัดแสดงในประเทศ โรมาเนีย ฝรั่งเศส เลบานอน
เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และไทย

P17-cr

ต่อไปนี้ คือการสัมภาษณ์ระหว่างดิฉัน กับศิลปิน พลุตม์ มารอด

JY. กรุณาช่วยบอกเรื่องแรงบันดาลใจในการทำศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
PM. สืบเนื่องจากที่ผมทำงานศิลปะมาเป็นเวลา20ปีแล้ว เดิมผมมักจะใช้
ภาพเขียนสีน้ำมันและใช้วิธีการวาดภาพแบบลีเนียร์ เป็น การลำดับภาพหลายภาพ
มาประกอบกัน ทีละน้อยและใช้เวลานาน วิธีนี้สามารถตอบสนองต่อความคิดและ
ความรู้สึกของตนเอง ในขณะนั้นได้ดี แต่งานใช้เวลานานในการทำ หลังจากทำ
กระบวนการแบบนี้มานานกว่า 20 ปี ผมคิดได้ว่าน่าจะต้องลองอะไรสนุกๆ และ
ออกจากความจำเจ ผมต้องการความตื่นเต้นที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อ
ตอบสนองความคิดในยุคปัจจุบันกับโลกอินเทอร์เน็ตและข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา
กระบวนการคิดจึงได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เมื่อห้าปีที่แล้ว ผมอยากเป็น
ศิลปินที่ตั้งชื่อตามผลงานของตัวเองพบตัวตนนั้นมาจาก สายดาร์ค การแสดงเดี่ยว
ของผมใช้สื่อผสมในการนำเสนอ มีสามสิ่ง: ผ้าใบ กระดาษ และรูปภาพ จาก
ภาพถ่าย เป็นการผสมผสานสีต่างๆ ของเทคนิคการทำงานนิทรรศการเดี่ยว
"ความลับของมาร" ที่ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ เป็นงานที่ผมได้แสดง
ความสามารถต่างๆ โดยใช้หุ่นเป็นโมเดลระบายสีในภาพถ่ายและใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นเวลาแห่งความพึงพอใจ และได้ชวนเชิญ ท่านผู้ชมมาดู
สักครั้งก่อนตาย

P12-cr

เมื่อเวลาเปลี่ยนไป วิธีการและเทคนิคแบบเก่าไม่ตอบสนอง ดังนั้นผมจึงต้อง
ทดลองต่อไป วิธีการทำงานที่ผมชอบและสนุกคือการตอบสนองต่อความคิด
ปัจจุบันที่มีความสนใจในหลายๆ ด้าน

 

P4-cr

แต่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับผม นั้นเป็นเรื่องของรูปร่างเหมือนของลูกชาย
สองคน ความสนใจในศาสนาและธรรมชาติ โดยมีใช้วิธีการใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เริ่มด้วยสีอะครีลิค ซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้ แต่เมื่อทำบ่อยๆ ย่อมมีความชำนาญ
มีความคิดที่จะสร้างความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆ โดยใช้เทคนิคเดียวกัน เลย
ลองทำ Semi-Abstract ซึ่งเป็นเทคนิคการพับกระดาษด้วยสี เทคนิค Rorschach
และใช้สีอะครีลิค ผมเรียกวิธีการทำงานของตัวเองว่า "บัตเตอร์ฟลาย เอฟเฟกต์"

P6-cr

ศิลปะเป็นเส้นทางสู่ความสุข

พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในชีวิตและศิลปะของ พลุตม์ มารอด

เขาได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นชาวพุทธผู้เคร่งครัด ดังนั้นเส้นทางแห่งความสุขนิรันดร์
และการตรัสรู้ ในขณะที่การหลุดพ้นจากความทุกข์จึงเป็นรากฐานของการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของเขา เขาศึกษางานเขียนของ คาลิล ยิบราน เป็นกวี
นักเขียน และศิลปิน ผู้เขียนถึงความรัก ความเจ็บปวด และสนใจงานวาดของ
ฟรานเชสโก เคลเมนเต จิตรกรและช่างเขียนแบบชาวอิตาลีซึ่งมีจินตภาพที่น่าทึ่ง

ได้ช่วยหล่อหลอมงานศิลปะของเขา

JY. กรุณาบอกเราเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการให้ผู้อ่าน
เข้าใจ
PM. น่าจะเป็นงานปัจจุบันของผมเอง ผมคิดว่าศิลปินต้องเป็นผู้สร้างเป็น คนที่
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คนที่ต้องแยกตัวออกจาก Comfort Zone เพื่อสัมผัสสิ่ง
ใหม่ๆ เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ศิลปินคือหน่วยหนึ่งของโลกใบนี้ ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน อาจจะตอกย้ำผลงานในช่วง 5-10 ปี ของผมที่ผ่านมา  
แล้วค่อยขยับหาแนวทางใหม่ๆ ทดลอง โดยพัฒนาทั้งแนวความคิดและวิธีการ
ตามสถานการณ์ที่ศิลปินจะเผชิญ

P26-cr

JY. ช่วยเล่าเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติครอบครัว งานที่ทำ และประสบการณ์ที่คุณ
ได้รับจากงานเหล่านั้น
PM. ผมโชคดีมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ไม่กดดัน ทำให้ผมศึกษาสิ่งที่คุณ
พ่อคุณแม่คิดฝันว่าลูกต้องการอะไร ท่านยอมให้ผมซุกซนและศึกษากลับไป
กลับมาเพื่อค้นหาว่าผมชอบอะไร จนกระทั่งผมรู้จักตัวเองมากพอแล้วจึงมุ่งหน้าไป
ทางนั้น เมื่อผมแต่งงาน ผมโชคดีที่มีภรรยาคอยอุปถัมภ์ ทุกสถานการณ์ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของผม ทำให้ผมสามารถทำงานศิลปะได้จนถึงทุกวันนี้

P1-cr

JY. คุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงสังคมที่มีความรู้
PM. ผมคิดว่าสังคมในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าและความรู้ในสื่อต่างๆก็เพิ่มขึ้น
ผู้คนสามารถเห็นงานศิลปะที่หลากหลายและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น เป็นการ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยศิลปินบางคนยังติดอยู่หรืออยู่ในกรอบเดียวกัน
แต่สังคมได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ที่อาจมีความสามารถ และทักษะมากกว่า
ศิลปินที่สร้างงานขึ้นมา ผมทำงานด้านศิลปะและพยายามตอบโจทย์ และใช้
งานวิจัยจากผู้คนในสังคมทั่วไปที่มาสนทนากับเราโดยตรง กลั่นกรองนิสัยและ
ขจัดความคิดที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางตอบคำถามเหล่านั้น

JY. กรุณาเล่าเรื่องการใช้สีเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
PM.   ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญในการใช้สีน้ำมัน แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือวิธีการ
ทำงานบางอย่างใช้เวลามากเกินไป และไม่สามารถทำตามแนวคิดนี้ได้ ดังนั้นผม
จึงทดลองกับสีอะครีลิคเพื่อความสนุกสนาน และความตื่นเต้นในการค้นพบสิ่งใหม่
และบางครั้งผมก็เริ่มงานด้วยสีอะครีลิกก่อนแล้วจึงผสมกับสีน้ำมันในบางแห่ง

P23-cr

JY.   ลองกล่าวถึง บทกวีของ คาลิล ยิบราน อีกสักครั้ง
PM. ผมศึกษางานของท่านในมหาวิทยาลัย เพราะบางครั้งงานศิลปะเป็นอะไร ที่
คิดไปเอง ผมไม่มีข้อมูลหรือแนวความคิดใด ๆ ให้ทำงาน หรืออาจจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของผมนั้น ยังน้อยอยู่ ผมจึงต้องอาศัยแนวคิดทางปรัชญา
มากมายเพื่อที่จะอ่าน เพิ่มพูนความรู้ ผมยังคงใช้เนื้อหาทางพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจ้าเช่นเคยทุกวัน ที่สอนให้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์แล้วสร้างสรรค์งานศิลปะ

P19-cr

 

*****

ศิลปิน : PALUT MAROD

การศึกษา
MFA (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
BFA (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส

นิทรรศการ

2010

The Colour of Beijing ที่หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ
"เกษรศิลป์" ณ สมบัติเพิ่มพูน แกลลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ 2 ของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ณ
Queen Gallery กรุงเทพมหานคร
การประมูลของคริสตี้ ศิลปะร่วมสมัยร่วมสมัยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง
"อุ่นไอรัก" ที่ Queen Gallery กรุงเทพฯ

2011

เทศกาลวัฒนธรรมไทยที่โรมาเนีย
นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ 3 ของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ณ
Queen Gallery กรุงเทพมหานคร
2555 "แล้วไง" นิทรรศการกลุ่มศิลปะที่หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว "จิตวิญญาณสตรี" ที่ Ardel Third Place กรุงเทพฯ
55 ศิลปิน 55 ศรัทธา ที่ ปานิศา แกลเลอรี่ เชียงใหม่
นิทรรศการศิลปะ ศิลปินร่วมสมัยสู้น้ำท่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
การประมูลของ Sotheby's Southeast Asian Modern Contemporary Art,
ฮ่องกง
การประมูลของคริสตี้ปี 2013 ศิลปะร่วมสมัยร่วมสมัยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฮ่องกง
การประมูลของ Sotheby's Southeast Asian Modern Contemporary Art,
ฮ่องกง
นิทรรศการศิลปกรรม "พ่อหลวงในดวงใจ" ณ โอ.พี.เพลส กรุงเทพฯ

2014
"มธ./ซอย" ส.ค.ส. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
Art Paris Art Fair 2014 ประเทศฝรั่งเศส La Fête 2014, S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
"โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยอาเซียน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพฯ
BEIRUT ART FAIR, เบรุต, เลบานอน
งานแสดงศิลปะนานาชาติ DIAS 2014 Daejeon ที่ศูนย์แสดงสินค้าเกาหลี
Daejeon
Art Fair 2014 ที่ Suntec Singapore Convention & Exhibition Center

2015

Thai Auction House 2015
การประมูลศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่และร่วมสมัยของ Sothebyที่
ฮ่องกง 2015
นิทรรศการศิลปะ 18 องศา ณ ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

2016

เครื่องเขิน Art กับMaster Viet Nguyen ที่ Vietnam
งานศิลป์ราคาไม่แพง ฮ่องกง 2016
นิทรรศการเดี่ยว "ความลับของปีศาจ" ที่ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

2017

Japan International calligraphy and painting exchange Association
ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมหานครโตเกียว
นิทรรศการศิลปะ "SATI" ที่ DUKE CONTEMPORARY ART GALLERY กรุงเทพฯ
ประมูลการกุศลหมู่บ้านเด็กโสสะ ฉลอง 30 ปี ไรมอน แลนด์ ปาร์ตี้ กรุงเทพฯ
When A Man Loves A Woman โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ
ทัศนศิลป์อินโด-อินดี้ โดย ปอยเซียน กรุ๊ป ณ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ปอช้าง
กรุงเทพฯ
การกำหนดค่า Parallel Universe ที่ G13 Gallery ประเทศมาเลเซีย
นิทรรศการ Silk Journey to Art World Tour ประจำปี2018 ที่สิงคโปร์
NUDE ที่ Duke Contemporary Art Space กรุงเทพฯ
International ART MEET 2018 ที่ปิลานีและราชสถาน ประเทศอินเดีย
Faith Beyond Earth ที่ MOCA กรุงเทพฯ
Hotel Art Fair Bangkok 2018 ที่ 137 Pillars Suits of Residences, Bangkok

2019

เมืองมรดกปัตตานี ณ ปัตตานี ประเทศไทย
Hotel Art Fair Bangkok 2019 ที่โรงแรม W กรุงเทพฯ
BARAME ART Charity at Chachengsow ประเทศไทย
ราศีกันย์ที่สาทร 11 แกลลอรี่ กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 12 สมาคมศิลปินทัศนศิลป์แห่งประเทศ
ไทย ณ ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
นิทรรศการ Play Time Art ประจำปี 2563 ณ PLAY art house กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการดูโอ: One's World Mate, Joyman Gallery
นิทรรศการกลุ่ม: นิทรรศการศิลปะ สมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
"สู้โควิด-19 ด้วยใจ" ณ ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

2021

The Signature at ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะ ดอกไม้บาน ณ ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
เทศกาลศิลปะมะม่วง 3-6 เมษายน 2564 ณ ล้ง 1919 กรุงเทพฯ

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา MESEUM YIPINSOY ปี 1994
2539 "ทุนไปอิตาลี-ฝรั่งเศส" โดย ดร.ชุมพล พรประภา
2547 "ทุนไปอินเดีย" โดย ดร.ชุมพล พรประภา
2549 "ทุนไปจีน" โดย ดร.ชุมพล พรประภา
2552 "ทุนไปจีน (ปักกิ่ง)" โดย ดร.ชุมพล พรประภา
2554 "ทุนไปจีน (โรมาเนียและบัลแกเรีย)" โดย ดร.ชุมพล พรประภา

นิทรรศการเดี่ยว
• [2559] นิทรรศการเดี่ยว "จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ" ณ จามจุรี แกลลอรี่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
• [2009] นิทรรศการเดี่ยว "Mystery of Angel" ที่Rose Garden Gallery,

Nokonprathom, Thailand
• [2012] นิทรรศการเดี่ยว "Spirit of Women" ที่Ardel Third Place กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
• [2016] นิทรรศการเดี่ยว "ความลับของปีศาจ" ที่ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2021 Janine Yasovant
©2021 Publication Scene4 Magazine

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

 

www.scene4.com

October 2021

  Sections  Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight |Perspectives |Special Issues 
  Columns Adler | Alenier | Bettencourt | Jones | Luce | Marcott |Walsh | Letters 
  Information Masthead | Submissions | Prior Issues | Privacy |Terms | Books | Archives
  Connections Contact Us | Your Comments | Subscribe | Advertising | Your Support 

| Search Issue | Search Archives |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2021 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

sciam-subs-221tf71
peta-banner-end-specisism-o1
calibre-ad1
Thai Airways at Scene4 Magazine
HBO-Max6