December 2023

อำนาจ คงวารี

บทบาทที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการ
เป็นครูสอนศิลปะคือการเป็นศิลปิน
กราฟิกร่วมสมัยของเมืองไทยที่สะสม
ประสบการณ์มาตามกาลเวลา

จานีน ยโสวันต์

คำกล่าวที่ว่า "ผู้อ่อนแอย่อมสูญสิ้นไป ถ้าคุณทำได้ คุณจะครองโลก" นิยามคำว่า
มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริง มนุษย์ใช้ธรรมชาติเพื่อกำหนด
ธรรมชาติของการดำเนินชีวิตของตน ผ่านสิ่งที่เป็นจริงและจับต้องได้ (Objective
Reality) และสิ่งที่สมมติขึ้นจากจินตนาการ (Imagined Reality) ทั้งสองสร้าง
รูปแบบเชิงวัตถุที่กำหนดความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
โดยถ่ายทอดผ่านยุคสมัยจากรุ่นสู่รุ่น
อำนาจ คงวารี

JY. กรุณาเล่าเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การศึกษา และการทำงานของคุณ
AK. ผมเกิดและโตที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชีวิตในวัยเด็กรายล้อมไปด้วยครอบครัวที่
ดำเนินกิจการร้านอาหารที่ค่อนข้างโด่งดังในย่านนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกภาค
ส่วนแวะมารับประทานอาหาร สังสรรค์ และดื่มเครื่องดื่มร่วมกันตลอดทั้งวัน
แน่นอนว่าวัยเด็กของผมไม่สนุกเท่าเด็กคนอื่นๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาผมต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน ตื่นตี 5 และต้องทำงานจนอาบน้ำแต่งตัวไป
โรงเรียนและกลับมาช่วยทำงานจนถึง21.00-22.00 น. จนกระทั่งร้านปิดทุกวัน
บางทีก็ซุกซนเหมือนเด็ก บางทีก็หนีจากงานไปเล่น หนีไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
ลูกค้าแน่นร้านทุกวัน ไม่มีวันหยุด ถูกบังคับให้ออกไปเที่ยวกับคุณปู่คุณย่า ขี่
มอเตอร์ไซค์ไปฟาร์มห่างจากบ้านประมาณ30 กิโลเมตรทุกสัปดาห์ เพราะถ้าอยู่
บ้าน ผมจะหาทางหนีจากงานไปสังสรรค์กับเพื่อนในละแวกนั้น

การสร้างสรรค์งานศิลปะขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นประปรายและไม่มีอะไรโดดเด่น แต่ผมรู้สึกว่าตนเองมุ่งความสนใจไปที่กิจกรรมต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือที่
สร้างสรรค์ ทุกคืนวันศุกร์ ผมจะสนุกกับการขีดเขียนและเขียนจนช้ากว่าปกติมาก
เมื่อเรามาถึงโรงเรียน อาจารย์รุ่นพี่จากโรงเรียนนาฏศิลป์คอยให้คำแนะนำด้าน
การศึกษา ผมบอกแม่ว่าอยากเรียนเต้นอยากเล่นโขน เพราะผมชอบตัวละคร

หนุมานมาก อีกทั้งอาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยทหารบกที่หล่อเท่ในชุด
เครื่องแบบ ผมอยากเป็นเหมือนพวกเขา แต่เมื่อดูผลการเรียนแล้ว ผมตัดสินใจขอ
อนุญาตพ่อแม่ตามเพื่อน (ผมเป็นคนเหนียวแน่นเสมอสำหรับเพื่อน) เพื่อไปเข้า
ค่ายพาณิชย์ในวิทยาลัย ผมไปฝึกพิมพ์ดีด3-4วัน จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พบว่า
ผมไม่มีความฝันในหัวเลย และไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือรักอะไรเป็นพิเศษ และก่อนที่
จะตัดสินใจอะไรจากตัวเลือกทั้งหมดนี้ คำสั่งจากพ่อและแม่ที่ประกาศว่า "ไปเรียน
ศิลปะ" เป็นทางออกที่ดีที่สุดและไปเรียนให้ห่างไกลจากเพื่อน ห้ามพักในจังหวัด
สุพรรณบุรี กลัวติดเพื่อน กลัวชวนกันประพฤติไม่ดี ทางเลือกเดียวที่ได้รับคือไป
จังหวัดเชียงใหม่

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (อายุ 15 ปี) โดยสอบเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ
รัฐบาลชื่อดัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เจ็ดยอด) ซึ่งมีการสอนศิลปะ
โดยเฉพาะ และยังสอบได้ที่โรงเรียนวิจิตรศิลป์ไทยเชียงใหม่อีกด้วย ผมไม่มีญาติ
เลย มีแต่บ้านเพื่อนป้าที่ไม่เคยรู้จัก แต่ป้าพาไปทำความรู้จักและอยู่กับครอบครัว
แปลกหน้า ที่นี่จึงกลายเป็นเส้นทางศึกษา "ศิลปะ" อย่างจริงจัง เริ่มที่ราชมงคล

ล้านนา

จึงเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินออกจากอ้อมกอดของครอบครัว

เพียงลำพัง ผมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2536-2539 ซึ่งผมได้รู้จักศิลปะ
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะศิลปะภาพพิมพ์ (และผมคิดว่าผมหลงใหลในศิลปะภาพ
พิมพ์เพราะว่าผมชอบเทคนิคการพิมพ์ภาพไม้)
ผมต้องย้ายไปเรียนที่ใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 หลังจากสอบเข้า
และเข้าเรียนในภาควิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี เข้ามาเป็นนักศึกษารุ่นที่5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรุ่นที่ 3
สาขาวิชาภาพพิมพ์ พวกเขาศึกษาเทคนิคการพิมพ์ทั้งหมดตามมาตรฐานสากล

ทั้งภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์สกรีน และภาพพิมพ์หิน ในช่วงปิด

เทอมผมไม่ค่อยกลับบ้านไปหาครอบครัว ผมมาเรียนปริญญาโทที่คณะ
มัณฑนศิลป์ (พ.ศ. 2543) สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลัง
ศึกษาที่นครปฐมและกรุงเทพฯ). หลังจากเรียนได้1 ปี ผมก็ลาออกไปเรียนต่อ
ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ตั้งแต่ปี2544-2548 ผมเปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ และได้รับเลือกให้เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนเทคนิคการพิมพ์หิน (ซึ่ง
เป็นเทคนิคการพิมพ์ที่ผมเชี่ยวชาญ) ขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่สองในระดับปริญญาโท
ผมเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการพิมพ์หิน

JY. คุณใช้วัสดุอะไรในการทำงาน และมีรูปแบบการออกแบบอะไรบ้าง, ระยะเวลา

การทำงาน?
AK. ก่อนอื่น ผมต้องการอธิบายสถานะการทำงานปัจจุบันของผม ด้วยหน้าที่ที่
หลากหลาย หน้าที่แรกคือเป็นครูสอนศิลปะภาพพิมพ์ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสร้างสรรค์เทคนิคการพิมพ์หินทั้ง
แผ่นหินปูนและแผ่นอลูมิเนียม บทบาทที่ 2 เป็นศิลปินภาพพิมพ์ร่วมสมัยของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยการสร้างเทคนิคการพิมพ์หิน ผมได้ตีพิมพ์ผลงานการ
ประกวดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มากว่า 20 ปีแล้ว และยังคงสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้เทคนิคการพิมพ์หินจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีศิลปินน้อยมากที่ใช้

เทคนิคนี้ในประเทศไทยเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ซับซ้อน บทบาทที่ 3 คือการช่วย
ศิลปินสร้างงานพิมพ์หิน ร่วมกับศิลปินร่วมสมัยของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์
พิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ส่งผลให้ได้ร่วมงานกับศิลปินหลากหลายกลุ่ม
โดยเฉพาะ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี,ธีระวัฒน์ คะนะมะ, สุพจน์ สิงห์สาย,
อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, อัชลินี เกสรศุกร์ฯลฯ
ทั้งสามบทบาททำงานร่วมกัน และผมก็ผลัดกันเล่นบทบาทที่แตกต่างกันใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน หากจะพูดถึงบทบาทที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการ
เป็นครูสอนศิลปะก็คงจะเป็นหน้าที่รองหรือสถานะของการเป็นศิลปินกราฟิกร่วม
สมัยของเมืองไทยที่สะสมประสบการณ์มาตามกาลเวลาในระดับหนึ่ง

JY. กรุณาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับนิทรรศการและการเดินทางไปดูงาน

AK. หลังจากได้รับการว่าจ้างเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 ผมได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์หลัก เข้าร่วมการบรรยาย การสาธิต และการ
ทำงานเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์หิน ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และสิ่งที่สำคัญ
มากคือการเดินทางไปบรรยายและสาธิตการสร้างสรรค์เทคนิคการพิมพ์หินในสอง
เมืองใหญ่: ที่อินโดนีเซียในปี2560 ที่คณะอักษรศาสตร์และการออกแบบ
Jakarta Institute of the Arts (Institute Kesenian Jakarta) และที่Institut
Teknologi Bandung Jakarta และ เมืองบันดุง. ครูคนหนึ่งให้เหตุผลว่า เรามีเงิน
เรามีโรงพิมพ์ เรามีสถานที่ เรามีนักเรียนที่หิวโหยหาความรู้และอยากเรียนแต่เรา
ไม่พร้อมจะมีผู้สอนเทคนิคการพิมพ์หิน
ในปี 2020 มีงานหนึ่งที่ถือเป็นเกียรติสูงสุดของผมในฐานะครูพิมพ์หินและศิลปิน
ภาพพิมพ์หินและเป็นผู้ช่วยศิลปินที่สร้างผลงานภาพพิมพ์หินตลอดหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ได้แก่ มูลนิธิ International Senefelder Award ในประเทศเยอรมนี
มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่JohannAlois Senefelder ผู้ประดิษฐ์เทคนิคการ
พิมพ์หินในศตวรรษที่18 มูลนิธิเริ่มจัดการประกวดทุกๆ สามปี (ครั้งแรกในปี พ.ศ.
2518) เพื่อมอบรางวัลให้กับศิลปินภาพพิมพ์ที่มีผลงานทั้งการพิมพ์หินทั้งรูปแบบ
เก่าและใหม่ ในปี 2563 คณะกรรมการประกาศผลผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์
และประกาศชื่ออำนาจ คงวารีจากประเทศไทย ผมได้รับรางวัลหลักอันดับหนึ่ง
ประจำปี 2020: ผู้ชนะอันดับที่1 รางวัล International Senefelder Prize ครั้งที่
12 ประจำปี 2020 รางวัล Senefelder Award 2020 : ออฟเฟนบาค ประเทศ
เยอรมนี

รางวัล Senefelderถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.senefelderstiftung.de/en/news/

https://youtu.be/1rVtimKoJU8

https://youtu.be/ga_AlQ8JaMY

https://youtu.be/BFLLPHe96oDk

 

ปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา :

พ.ศ. 2548 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2542 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เจ็ดยอด) เชียงใหม่

Email : poonkongwaree@hotmail.com / Facebook : Amnat Kongwaree

 

การแสดงผลงานระดับนานาชาติ :

2566

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติInternational Engraving Show 

"International Engraving Show IVa Muestra Virtual Internacional de

Grabado - Esquel 2023"  Argentina ประเทศอาร์เจนติน่า.

- The 22nd  International Print Biennial Varna 2023. Bulgaria, At Boris

Georgiev Varna City Art Gallery  

  เมือง Varnaประเทศบัลแกเรีย

- การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40  วาระครบรอบ 80 มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ณ PSG Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ

- นิทรรศการ "โลกเสมือน" (Virtual Existence) ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 39 ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน และศาสตราจารย์ศิลปะ

รับเชิญนานาชาติ

  ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

 

2565

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติInternational Engraving Show  "III

MUESTRA VIRTUAL DEL GRABADO" 

  2022, ประเทศอาร์เจนติน่า.

- นิทรรศการ การประกวดภาพพิมพ์ชิ้นเล็กนานาชาติIPC International Mini

Print 2022, ประเทศไต้หวัน.                  – นิทรรศการจากการประกวดภาพ

พิมพ์นานาชาติInternational Biennial Print Exhibit: 2022 R.O.C .                  

- นิทรรศการ ภาพพิมพ์หินนานาชาติThe7th Graphic Art Biennial of

Szeklerland ประเทศโรมาเนีย 2022.                   - นิทรรศการประกวด ภาพ

พิมพ์หินร่วมสมัยนานาชาติLITHO KIELCE 2021/2022 ประเทศโปแลนด์ .                       

   - นิทรรศการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ  7th Graphic Art Biennial

of Szeklerland  ประเทศโรมาเนีย.

- นิทรรศการ "โลกเสมือน" (Virtual Existence) ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 39 ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะ

รับเชิญนานาชาติ, หอศิลป์ PSG Art

  Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, ประเทศ

ไทย.

- นิทรรศการภาพพิมพ์หินร่วมสมัยนานาชาติ 2021 "East + West"

International Design Week "Diversity and  

  Dialogue", International Lithography Exchange Exhibition, ณ พิพิธภัณฑ์

วิจิตรศิลป์หูเป่ย์

  (วิทยาเขต Tanhualin)คณะทัศนศิลป์และการออกแบบ สถาบันวิจิตรศิลป์หูเป่ย์

ประเทศจีน.

 

2564

- นิทรรศการภาพพิมพ์หินร่วมสมัยนานาชาติ Megalo Print Studio Lithography

Online Exhibition

  เมือง Kingstonประเทศออสเตรเลีย.

- นิทรรศการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2  Cieszyn 2021 :

ประเทศโปแลนด์.

- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC's ART COLLECTION) จัดโดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  กระทรวงวัฒนธรรม  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร.

- นิทรรศการ Baramee of art Charity

2021 ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา.

- นิทรรศการศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ และนิทรรศการ

เครือข่ายนานาชาติ 

  (นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 38)            

  โดย คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการ

  สร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ : DIGITAL TECHNOLIGY FOR ARTISTIC

CREATIVITY AND RESEARCH

  PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ.

 

2563

- นิทรรศการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ 2020 R.O.C กรุงไทเป ประเทศ

ไต้หวัน.

- นิทรรศการการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 6 Szeklerland

ประเทศโรมาเนีย.

- นิทรรศการภาพพิมพ์ลิโธกราฟร่วมสมัยนานาชาติ จัดโดยมูลนิธิ เซเนฟเฟลเดอร์

ประเทศเยอรมนี.

- นิทรรศการภาพพิมพ์หินออนไลน์ 40 ศิลปินจาก 13 ประเทศ จัดโดย Megalo

Print Studio + Gallery, Kingston

  ประเทศออสเตรเลีย.

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติThe3rd ASEAN Graphic Arts Exhibition -

Viet Nam 2020

  กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม.

- นิทรรศการศิลปกรรมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์             

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

 ศิลปากร ครั้งที่ 37 "Surviving - ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" ณ หอศิลป์ PSG Art

Gallery กรุงเทพฯ.  

 

2562            

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ กรุงวาร์นา ประเทศบัลแกเลีย.

- นิทรรศการศิลปะและการออกแบบโครงการร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ สาขาศิลปะและการออกแบบระหว่างสถาบัน 

  ศิลปะแห่งเมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศไทย ณ หอศิลปะและการออกแบบ         

 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

                                                                                                  

 2561                                                                                             - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย.

 2560    

 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 6 กวนลัน ประเทศจีน.

 

 2559

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ "Lodz, Poland" ประเทศโปแลนด์.

- นิทรรศการภาพพิมพ์อาเซียน   ครั้งที่ 2 การประกวดศิลปะภาพพิมพ์ระดับ

นานาชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

  กีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม.

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติประเทศรัสเซียUral Print Triennial 2016

International Exhibition,

  ประเทศรัสเซีย.

- นิทรรศการการแสดงศิลปะนานาชาติKenpoku Festival 2016 Daigo town,

Ibaraki Prefectural Tokyo,           

  ประเทศญี่ปุ่น.

- นิทรรศการ Edition Link Program The Exhibition of - Prints Expression of

The Kingdom of           

  Thailand and Tama Art University /Silpakorn University/ Chiangmai

University Tama Art              

  University, BUNPODO Gallery, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น.

- นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะ

ช่างเฉลิมพระเกียรติ

  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ.

 

2558

- นิทรรศการ "Convergence"ศิลปินอาเซียน และ ศิลปินนานาชาติ 13 ประเทศ 

  ณ หอศิลป์แห่งชาติเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.

- นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ.

- นิทรรศการคอลเลคชั่น ของ ลูเซียนโน เบเนตอง "Thailand: Spiritual &

Material" ศิลปินร่วมสมัย             

  จากประเทศไทย ณ ประเทศอิตาลี.

2557

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ 2014 จัดโดยสมาคมศิลปินภาพพิมพ์Daejeon

สาธารณะรัฐเกาหลีใต้

  และมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย ณ Daechang Water Cultural Center

Exhibition Hall ประเทศเกาหลี

  และหอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย.

- นิทรรศการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ 2014 R.O.C กรุงไทเป ประเทศ

ไต้หวัน.

2556

- นิทรรศการภาพพิมพ์ชิ้นเล็ก จัดโดย Awagami Factory ณ เมืองโยชิโนกาวะ

โตกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น.

 

2555

- นิทรรศการ ภาพพิมพ์หิน TAMUSIL PRINT EXHIBITION 2012 โดย

มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ,

  มหาวิทยาลัยมูซาชิโน และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ เมืองโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น.

- นิทรรศการภาพพิมพ์อาเซียนครั้งที่ 1 จากการประกวดศิลปะภาพพิมพ์ระดับ

นานาชาติ

  จัดโดยกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม.

 

2551

- นิทรรศการภาพพิมพ์-วาดเส้นร่วมสมัยนานาชาติ ขนาดเล็ก ประเทศไต้หวัน.

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ประเทศไต้หวัน.

- นิทรรศการภาพพิมพ์ และ วาดเส้นขนาดเล็ก ศิลปินรับเชิญนานาชาติ ประเทศ

ไต้หวัน.

 

2550

- นิทรรศการ "Show me Thai" พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งเมืองโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น.

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ญี่ปุ่น - ไทย ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ.

- นิทรรศการศิลปะกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ญี่ปุ่น – ไทย มหาวิทยาลัยศิลปะ

ทามะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

  ณ หอศิลปะมหาวิทยาลัยทามะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น.

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ กวนลัน ประเทศจีน.

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ "Prints Tokyo 2007" โอกินาวา ประเทศ

ญี่ปุ่น.                                                                        

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ "Iosif Iser" ครั้งที่ 7 ประเทศโรมาเนีย.

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 14 เมืองวาน่า ประเทศบัลแกเลีย.

 

2549

- นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งที่ 7 "Triennale de Chamalieres Mondial de

L'estampe Et de La Gravure 

  Originale, France" ประเทศฝรั่งเศส.

- นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งที่ 5 "Egyptian International Print Triennale

Egypt" ประเทศอียิปต์.

 

2548

- นิทรรศการภาพพิมพ์ "Thailand Quadrangle Printmaking Exhibition"

มหาวิทยาลัย โตโกฮะ กากูเอน

  เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น.

- นิทรรศการภาพพิมพ์ "Three Thai Artists" แกลเลอรี่มิซูนามิ เมืองกิฟุ ประเทศ

ญี่ปุ่น.

- นิทรรศการภาพพิมพ์ "Kyoto Hanga International Print Exhibition"

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น.

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ "Iosif Iser" ครั้งที่ 6 ประเทศโรมาเนีย.

 

นิทรรศการแสดงเดี่ยว

2550

-นิทรรศการภาพพิมพ์หิน  "รอคอย" (Waiting) แกลเลอรีN 

ถนนวิทยุ  สีลม กรุงเทพมหานคร

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
         
©2023 Janine Yasovant 
         
©2023 Publication Scene4 Magazine

 

 

December 2023

  Sections Cover This Issue inFocus inView inSight Perspectives Special Issues
  Columns Adler Alenier Alpaugh Bettencourt Jones Luce Marcott Walsh 
  Information Masthead Your Support Prior Issues Submissions Archives Books
  Connections Contact Us Comments Subscribe Advertising Privacy Terms Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2023 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

Thai Airways at Scene4 Magazine