www.scene4.com
Chow Chumlap | Scene4 Magazine | June 2022 | www.scene4.com

เชาว์ ชุมลาภ
อะไรที่เป็นสิ่งที่น่าหวงแหน
หรือเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
ซึ่งใช้เวลานานจะทำให้ เกิดงานที่มีคุณค่ามากขึ้น

  จานีน ยโสวันต์

ชาว์ ชุมลาภ เป็นศิลปินชั้นนำในการวาดภาพเหมือนในประเทศไทย และ
มักจะบริจาคภาพวาดของราชวงศ์ให้กับบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบจำลองใน
การประชาสัมพันธ์ที่รัฐบาลใช้ในโอกาสสำคัญ ความศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อ
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ได้ยึดครอง
หัวใจของประชาชนมาช้านาน ทุกคนต่างพากันชื่นชมความงาม และการดูแลเอา
ใจใส่ประชาชนของพระองค์  ผลงานที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งของเชาว์ ชุมลาภ
คือภาพวาดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวง
สงขลานครินทร์ พระบิดาในรัชกาลที่ 9

C1-cr

ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อของมหาวิทยาลัยมาจาก สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์ เดิม
ชื่อเจ้าชายมหิดล อดุลยเดช เป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์รับตำแหน่งหลายตำแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการแพทย์ เป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยใน
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชวิทยาลัย

C10-cr

แพทยศาสตร์และการพยาบาล กรรมการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการจัดงาน
รพ.วชิระ อาจารย์รับเชิญคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ความคิดริเริ่มและความ
พยายามของพระองค์ท่าน สร้างผลกระทบที่โดดเด่นและยั่งยืนที่สุดต่อการพัฒนา
การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย จนพระองค์ได้รับ
เกียรติให้เป็น "บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของประเทศไทย"
นี่เป็นเหตุผลแรกที่ดิฉัน ตั้งใจจะสัมภาษณ์ ศิลปิน คุณเชาว์ ชุมลาภ

ต่อไปนี้คือบทสัมภาษณ์:

JY. กรุณาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำงานปัจจุบันของคุณ โดยเฉพาะประวัติ
การเป็นศิลปินของคุณ

C16-cr

CC. ผมเกิดในปี 2502 ในครอบครัวที่ยากจนมาก ห่างไกลจากความเจริญ ใน ต.
ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตอนนั้นจำได้ว่าตอนอยู่ประถม ผมชอบวาดรูป
มาก แต่เป็นเด็กบ้านนอก ผมใช้สมุดเรียนของโรงเรียนในการวาด การที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากจน เดินเท้าเปล่า และใส่กางเกงขาดมาโรงเรียน เป็นเด็กกำพร้า
คุณพ่อของผม เสียชีวิตเมื่อผมยังเด็ก ในบรรดาพี่น้อง ผมเป็นคนสุดท้อง
ผมโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กเมื่อแม่ไปเยี่ยมพี่น้องที่มีครอบครัว บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้
เก่าชั้นเดียวหลังเล็กๆ หลังฝนตก หน้าบ้านมีพื้นทรายขาวสะอาด ผมมักจะหักกิ่ง
ไม้แห้งเพื่อวาดรูปของในหลวง จำได้จากกรอบรูปและแขวนไว้บนกำแพงบ้านเมื่อ
ตอนที่ยังเป็นเด็ก ผมมีความฝัน วันหนึ่งผมจะเป็นจิตรกร
ผมได้บรรพชาเป็นสามเณร หลังจากจบชั้นประถมศึกษา ผมได้ศึกษาธรรมะในวัด
อยู่หลายปี ซึ่งทำให้พบว่าปรัชญาธรรมะเป็นแนวทางที่ดีเช่นกัน เมื่อผมอายุ
ประมาณ 17-18 ปีจำต้องออกจากวัดเพื่อเตรียมไปฝึกเป็นทหารเกณฑ์ แต่ก่อน
หน้านั้นผมได้สมัครวาดรูปที่โรงหนังในต่างจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงชีพ ผมทำทุกอย่าง
เพื่อความอยู่รอด โดยคิดว่างานทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับตนเอง  ผมอยากจะ
ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนในตอนนั้น ถ้าไม่มีคนเหล่านั้น ผมคงไม่มี
อาชีพที่ดี ในฐานะศิลปินในวันนี้ หลัง จาก ทํางานด้านวาดภาพให้กับหน้าโรง
ภาพยนตร์ เหล่า นี้ผมเข้ารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารอีกสองปี.

เนื่องจากการมีพื้นฐานการวาดภาพ ผมจึงทำงานศิลปะมากมายในกองทัพ
ผมทำป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่หลายอัน ติดตั้งในเขตอำเภอและอีกหลายที่ใน
จังหวัด ผมได้เริ่มทำป้ายพระราชาและพระราชินี ที่ใช้ตั้งทั้งในค่ายและนอกค่าย
รวมทั้งวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ เมื่อผมทำงานครบสองปี ผมก็มาอยู่ที่
กรุงเทพฯ มีแผนของชีวิตคือทำงานเป็นจิตรกรสำหรับโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ
บริษัท สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย
ภาพยนตร์ของไทย เป็นบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย นำหน้า GDH
559 ของ GMM Grammy, Five Star Production และRS Film บริษัทนี้เป็นของ
เอกชนและดำเนินการโดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "เสี่ยเจียง" ภาพยนตร์ของบริษัท
ได้แก่ ภาพยนตร์ศิลปะการป้องกันตัวยอดนิยมระดับนานาชาติ องค์บาก: มวยไทย
นักรบ ต้มยำกุ้ง และชายลาย และภาพยนตร์แอนิเมชั่นนาค ตลอดจนภาพยนตร์
โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องล่าสุดเรื่องรักแรกพบ บริษัทจำหน่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยผ่านบริษัทจัดจำหน่าย Mongkol Major ในช่วง
ทศวรรษ 1980 หลังจากที่รัฐบาลไทยผ่อนคลายนโยบายภาษีนำเข้าสำหรับการ
นำเข้าทางวัฒนธรรม สหมงคลกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชาวไทยรายหลักสำหรับ
สตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่ของอเมริกาในขณะนั้น ซึ่งรวมถึง TriStar Pictures,
New Line Cinema, De Laurentiis Entertainment Group และ Orion Pictures

โชคดีที่มันเป็นครั้งแรกในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ได้แสดงตัวประกอบ
พร้อมกันนั้นก็เริ่มงานอิสระทั่วไป เช่น ป้ายโปสเตอร์หนัง - ป้ายโฆษณาสินค้า
ป้าย ส.ส. งานเยอะทำเงินได้ด้วย เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ศิลปิน
ประเภทนี้ ศิลปินประเภทนี้ก็ค่อยๆ จางหายไป จึงต้องปรับตัวเข้าร่วมงานในฐานะ
นักแสดงร่วม นิทรรศการของศิลปินอื่นๆ ที่มีเสียงส่วนใหญ่ในงานการกุศลที่สำคัญ

เช่น สภากาชาดไทย องค์กรขนาดใหญ่

JY. คุณมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการวาดภาพบุคคล และผลงานออกมา
สวยงาม ขอให้เล่าถึงแรงบันดาลใจของคุณหน่อยค่ะ

CC. งานของผมคือการวาดภาพคนแบบคลาสสิก ภาพผลงานของผมทุกภาพมี
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสัมผัสประสบการณ์ในขณะนั้นด้วยภาพ
สำคัญ ที่เป็นโครงการส่วนบุคคลและได้ทุ่มเทให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการวาดภาพเหมือน ของสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก The Royal portrait of Somdej
Mahitalathibet Adulyadej Vikrom Phra Ratchanok, พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนไทยสมัยใหม่ บริจาคภาพวาดทั่วกรุงเทพฯ มีศูนย์สุขภาพ 69 แห่ง 69 รูป
เสร็จไปเกือบครึ่งแล้ว และจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบจำนวน ความตั้งใจของผม
คือในอนาคตเมื่อศูนย์สุขภาพสร้างเสร็จ ผมจะบริจาคภาพวาดให้กับโรงพยาบาล
ต่อไป สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลที่เป็นแนว
หน้าในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ Covid-19

C5-2-cr C6-cr

C3-cr  C4-cr

ทุกครั้งที่แตะแปรงเพื่อวาดภาพของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ทุกครั้งที่
ผมรู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์ ผมมีความอบอุ่นแบบนั้น ทุกสิ่งเกิดจากศรัทธาและ
ความไว้วางใจของเรา มันเกิดขึ้นในชีวิตของ สัญชาตญาณของผมจะถูกต้องเสมอ
การดำเนินชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 แบบ
พอเพียง มันได้ผล ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทเพราะในประเทศไทย
เรามีบทเรียน วิกฤตต้มยำกุ้งปี 1997 ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มของวิกฤตการณ์ทาง
การเงินที่ร้ายแรงซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 1997 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ทุกคนยังจำได้ ความเจริญทางเศรษฐกิจของไทย
สิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน วิกฤตการณ์ทางการเงิน 'ต้มยำกุ้ง'ทำให้โลกตกใจและ
ยุติสถานะประเทศไทยในฐานะเศรษฐกิจเสือโคร่งแห่งเอเชีย

JY. ดิฉันเห็นหนทางแห่งโชคของคุณ และชีวิตของคุณอยู่ที่จิตใจที่ดีและเข้าใจการใช้ชีวิตของคนไทย

CC. ผมเริ่มเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ตอนนั้นเรียนจบป.4 ไม่ได้เรียนต่อเพราะแม่ไม่มีเงินส่งเรียนมัธยม ผมบวชเป็น
สามเณรหลังจากจบชั้นประถมศึกษา ศึกษาธรรมะมาหลายปี ตอนอายุ 17 ปี เคย
เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทำงานเพื่อหารายได้ และหวังว่าจะจบ เพื่อจะไปสมัคร
เรียนโรงเรียนเพาะช่าง คิดดูแล้วก็ยังยากที่จะหาเงินมาเรียนในตอนนั้น ถ้าผมเรียน
จบ ผมจะหาเงินจากที่ไหนเพื่อเรียนต่อในอนาคต ทางเดียวที่จะเป็นจิตรกรได้คือ
ต้องฝึกวาดภาพในโรงภาพยนต์ วิธีเดียวที่ผมคิดได้ในตอนนั้นคือเริ่มจากการ
ทำงานตรงนั้น หลังจากออกจากราชการทหารแล้ว ผมเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อ
ทำงานทั้งหมดด้วยความขยันหมั่นเพียร

การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มันเหมือนกับการฝึกงานที่เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะ
ผมต้องเรียนรู้จากพวกเขา เมื่อเรามีความเชี่ยวชาญ เราก็เป็นตัวของตัวเอง ทาสี
ป้ายรณรงค์ตัวแทน โฆษณาผลิตภัณฑ์ และโปสเตอร์ภาพยนตร์ เข้าร่วมฉาก
ภาพยนตร์ที่จะเล่นเป็นตัวประกอบด้วย ได้รับประสบการณ์อันมีค่าและทำชุด
โฆษณาสำหรับรถ Mitsubishiที่มีรูปเฉินหลง (Jackie Chan) เป็นนายแบบ
โฆษณา ผมเคยวาดภาพผู้หญิงสวม บิกินี่ มีรถ ตุ๊ก-ตุ๊กพุ่งชนป้าย ภาพยนตร์เรื่อง
นั้น - ดาราคือเพียร์ซ บรอสแนน จาก ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ 007 เวลานั้น ผม
เป็นจิตรกรสำหรับแบนเนอร์ในภาพยนตร์และคัตเอาท์ที่จะแสดงตามถนนใน
กรุงเทพฯ ผมวาดภาพสำหรับบัตร American Express, บัตร Visa,รายละเอียด
เพิ่มเติมในการทำงาน ผมเป็นคนที่โชคดีมากสำหรับทุกบริษัทที่ไว้วางใจงาน ผม
ยังทำป้ายโฆษณาสำหรับแบรนด์รถยนต์ SAAB ด้วย และเป็นคนเดียวในประเทศ
ไทยในขณะนั้น บริษัทรถยนต์หลายแห่งเข้ามาจ้างวาดงานโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆ
ของบริษัทโตโยต้า ผมได้วาดรูปรอบพัทยาเซอร์กิตตอนเปิดสนามเป็นครั้งแรก
ผมชอบที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ จะเห็นว่ามันง่ายมากสำหรับผมที่จะทำและมาปรับปรุง
และเพื่อให้ทันกับยุค 4.0 พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ศิลปินที่ใช้ชีวิตในโลก
โซเชียลต้องลอง ผมสามารถใช้คอมพิวเตอร์และแก้ไขได้ สามารถใช้โปรเจคเตอร์
โปรแกรมออกแบบกราฟิกสำหรับโครงร่างที่แม่นยำ แต่ยังมีเวลาวาดภาพเหมือน
ของราชวงศ์และราชวงศ์แบบคู่ขนาน แสดงนิทรรศการและทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการของศิลปินอิสระ 96 คน จัดงาน "นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมงานศิลปะที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ครั้งที่
24 โดยเจ้าหน้าที่องค์การ สภากาชาดไทย และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย ผม
บริจาคภาพถ่ายให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ

เมื่อมีครอบครัวที่ขยายใหญ่ ขึ้น เป็นคนบ้างานและจริงจังกับงานมาก
ขณะนั้นเศรษฐกิจไทยเสื่อม วิกฤตต้มยำกุ้ง ยัง ผ่อนรถและบ้าน แผนของผมคือจะ
แต่งงานในเวลาเดียวกัน เวลานั้นผมอายุ 39 ปี ภรรยาของผมตอนอายุ 27 ปี
ปัจจุบันผมมีลูกชายหนึ่งคนและหลานสาวหนึ่งคน อายุสามขวบแล้ว

ทำไมชอบทำอะไรเอง เพราะเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็ก ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังและเคย
ทำงาน มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง แต่มีครอบครัวที่รักและลำบากมาก่อน
ทำให้วันนี้มีความอดทนและเข้มแข็งมากเป็นผู้ชายที่กินง่ายนอนหลับง่าย รักใคร
ซักคนแล้วก็ยังรักเธอเหมือนครั้งแรกที่เจอ

JY. อยากบอกอะไรเกี่ยวกับการทำงานหรือเป็นครูสอนวาดภาพฟรี ที่กรมอนามัย
กทม. มากว่า 10 ปี

CC. งานประจำของผมคือการช่วยเหลือผู้ที่สนใจในการวาดภาพ ช่วยคลาย
ความเครียดของผู้มาเรียน นักเรียนเตรียมเรียนรู้สื่อที่ตนเองชอบและใช้งานตาม
ความถนัด เมื่อมีเวลาว่างก็สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องมาทุกวัน ผม
ให้คำแนะนำและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน ให้แนวคิดและสถานที่ขาย
 

ศิลปินบันทึกประวัติศาสตร์ ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะ
ศิลปินเป็นผู้หนึ่งที่ถ่ายทอดมันในสมัยอดีต ไม่มีกล้องไม่ว่าจะเป็นโรม-อียิปต์-
อินเดีย 4000 ปีที่แล้ว เป็นฝีมือของศิลปินที่บันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัย ยุคนี้
มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย และประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกของจิตรกรรมฝาผนัง
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศิลปะบนหินมีทั้งหุ่นคนและสัตว์ เช่น
ปลาดุกแม่น้ำโขง มีเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และศิลปะหินขนาดใหญ่
บนหน้าผาเหนือแม่น้ำโขง งานศิลปะมีอายุประมาณ 3,000 ปี อุทยานยังมีตัวอย่าง
หินเห็ดและทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

วัดไทยบันทึกประวัติศาสตร์ไว้มากมาย สังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้ร่วมกันซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่บรรพบุรุษที่ดีไปจนถึงลูกหลานของ
พวกเขา ผมมีกิจวัตรในการสอนการวาดภาพและระบายสีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
56 ทับเจริญเป็นเวลาหลายปีแล้วสำหรับผู้สนใจในการวาดภาพและการวาดภาพ
เมื่อผมเริ่มสอนบทเรียนการวาดภาพในชั้นเรียนวาดภาพ ผมกำลังพูดถึง
ความสำคัญของการทำสมาธิ เมื่อสอนในห้องเรียน ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ย้ำ ย้ำ
ย้ำ ทำเยอะๆ ไม่เร่ง ช้าเหมือนน้ำไหลลงบ่อทราย แล้วผลจะออกมาดี ผมคิดเสมอ
ว่าประเทศใดก็ตาม ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและผลงานสร้างสรรค์
ของศิลปินท้องถิ่นที่หลากหลายจะเจริญรุ่งเรือง อะไรที่เป็นสิ่งที่น่าหวงแหน
หรือเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ซึ่งใช้เวลานานจะทำให้เกิดงานที่มีคุณค่ามากขึ้น

C8-2-cr

ผลงาน

พ.ศ.2539 วาดภาพรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา บริเวณถนนราช
ดำเนินและบริเวณพระราชวัง กว่า 10 รูป ข้างวังจิตรลดา

พ.ศ.2545 นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบรมราชินีนาถ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 24 ปัจจุบัน โดยสภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ 96 และสำนักงานทรัพย์สินใน
พระมหากษัตริย์ ทรงหล่อเลี้ยงสภากาชาดไทย เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

โครงการบริจาคภาพสีน้ำมันสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้กับสำนักงานสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร รวม 69 แห่ง ได้ส่งภาพถ่ายไปแล้วกว่า 30 ภาพ และตั้งใจจะ
ทยอยส่งมอบ ทั้งหมด 69 รูป

พ.ศ.2564 รพ.พญาไท นวมินทร์  ถวายภาพสีน้ำมันสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์
ดุลยเดชวิกรมพระราชชนก

พ.ศ.2559 บริจาคภาพเขียนสีน้ำมันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 2
ภาพ ให้กับหอศิลป์เจ้าพ่อหลวง ศูนย์ฝึกทหารแห่งใหม่ กองทัพเรือสัตหีบ

พ.ศ.2555 นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นิทรรศการ ณ ศาลอาญารัชดา

อาจารย์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จัดกิจกรรมศิลปะ ชี้ศิลปะให้ครู
สู่เยาวชน โดย SACICTศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนานาชาติ (องค์การมหาชน)

สอนวาดภาพให้ผู้สนใจ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ กทม.

บริจาคภาพสีน้ำมันของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราช
ชนก ส่งมอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ศูนย์ทับเจริญ

พ.ศ.2559 บริจาคภาพวาดสีน้ำมันหนึ่งชิ้นของ King Rama IX ให้กับ มูลนิธิ
เพื่อนพึ่งพายามยาก

พ.ศ.2562 การเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกของ รัชกาลที่10 จัดนิทรรศการภายใต้
ร่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ

พ.ศ.2562 พัฒนานิทรรศการของศิลปินไทย 10 คนที่ให้เกียรติหอศิลป์กรุงเทพ

พ.ศ.2562 นิทรรศการทศพิธราชธรรม , ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

พ.ศ.2563 บริจาคภาพวาดน้ำมันสองภาพของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ และภาพวาดของสมเด็จย่า  
ไปยังสถานที่ของผู้ที่กลับใจจากการเลิกยาเสพติดที่ บ้านพิชิตใจ

พ.ศ.2563 นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีนในเซียนีนเป็นเจ้าภาพโดย
สถานกงสุลทั่วไปในเซียะเหมิน

พ.ศ. 2565 ตารางการแสดง: 28พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมแสดงระยะเวลา 1 เดือน

C9-cr

 

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2022 Janine Yasovant 
                   
©2022 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

June 2022

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

| Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2022 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo - Scene4 Magazine www.scene4.com

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your  information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1